Artalk.cz

TZ: Další film

Další film / Galerie TIC /  Radnická 4 / Brno / 6. 3 – 3. 4. 2012  

Kryštof Pešek, Martin Búřil, Roman Štětina, Tomáš Moravec / BEZPŘEDMĚTNÝ FILM

Galerie U Dobrého pastýře

06 03 — 03 04 2013

vernisáž 05 03, 17.30

Kurátor  Viktor Takáč

asistent kurátora Martin Mazanec

Nahlížíme skutečnost, která je nám v rámci žité reality uzavřena, skryta. Vizuální umělec a nedávný absolvent pražské AVU (2012) Viktor Takáč koncepcí skupinové výstavy Bezpředmětný film poprvé vystupuje jako kurátor, kdy v instalačním prototypu představuje světelné obrazy generačně spřízněných autorů. Výběr děl slouží jako materiál pro konečné vyznění prostorového dělení výstavy. Ta má charakter světelné hry a vizuální kompozice, která se doslovně ztrácí a vyjevuje v oparu mlhy, kde je možno v některých chvílích spatřit abstraktní obrazce, text nebo i vzducholoď. Radikální přístup k autorství posouvá význam výstavy jednoho média do roviny jakéhosi společného „Gesamtkunstwerku“, jehož význam se odvíjí od promítaných struktrur vestavěných do výstavního prostoru. Díváme se, jsme pohnuti.

 

Petr Krátký / STOP MOTION

Galerie Kabinet

06 03 — 03 04 2013

vernisáž 05 03, 17.30

kurátor Martin Mazanec

Petr Krátký je absolventem pražské VŠUP (2012). V jeho dosavadní tvorbě převládá práce s pohyblivým obrazem videa jako s instalačním nástrojem nebo ryze dokumentačním principem často subverzivních zásahů do galerijního nebo muzejního provozu. Samostatné působení podobných videí nebo galerijních instalací je i výrazem výstavy nazvané jednoduše podle pookénkové animační techniky „stop motion“. Jesltiže sekvenční fázování a snímání obrazu vede je materiálem k plynulosti pohybu během projekce, tak Petr Krátky přistupuje k obrazu opačným způsobem, kdy okénka postupně odebírá a hledá statičnost v běhu videa. Jedná-li se o poodkrytí jednotlivých fotografií, iluzi projekce nebo instalační bezčasí ukáže měsíc trvající výstava.

 

Marie Hájková, Petr Šprincl / ČAPATÝ JÁN

Galerie mladých

06 03 — 03 04 2013

vernisáž 05 03, 17.30

kurátorka  Zuzana Janečková

Petr Šprincl a Marie Hájková se už programově zaměřují na experimentální videofilm. V dokumentu o životě Jána Vizváryho, který sestrojoval projektory vlastní výroby, rekonstruují rodinný příběh na základě sporých informací, které se jim podařilo dohledat. Vytvářejí sugestivní náhled, místy až detektivní příběh, který je natočený na super 8 mm kameru, čímž evokují dobový home made film způsobující, že je snímek vnímán jako jistý dobový relikt. Šprinclův dědeček Bohuslav Havíř shrnul osudy ústřední postavy slovy: „Tam někde v Podkarpatské Rusi se narodilo manželům Vizváryovcům neforemné dítě, později nazvané Čapatý Ján. Po různých peripetiích se dostal do rázovité Záhorácké obce jménem Čáry do rodiny dědy Floriana Poláka. Spal v maštali, pásl krávy a koně a vedl smutný, velmi smutný život. Naštěstí do vsi chodil prázdninovat školák jménem Hubík, od kterého se naučil číst a psát. Stali se kamarádi na život a na smrt. Po odchodu strýca Tonka, syna Floriana, dostal se pod kuratelu řádových sester do Holíče, kde je i pochovaný na místním hřbitově.“

 

Barbora Sokolíčková, Iveta Zelená, Kryštof Kučera, Ondřej Zikl / BAREVNÁ TELEVIZE

host Katarína Hládeková

konText

06 03 — 03 04 2013

vernisáž 05 03, 17.30

kurátorka Zuzana Janečková

Čtyři krátké animace v rámci projektu konText propojuje nejen jednotné výsledné médium, ale také studium všech čtyř autorů na Střední škole umění a designu, stylu a módy v Brně (obor Scénická a výstavní tvorba – Nová média). Hostem výstavy je Katarína Hládeková, která v současné době působí na tomto oboru jako vyučující. Název Barevná televize odkazuje k charakteru současné generace studentů středních škol, která sama na černobílém filmu sice nevyrůstala, ale „vrací“ se k němu již ve svých uměleckých začátcích. Výběr animací ukazuje snahu o osvojení si média a vizuální formulaci myšlenky v krátkém časovém okamžiku.

 

Viac tu.