Artalk.cz

do 20. 1. 2013 / Open call Umakart

OPEN CALL UMAKART

projekty zasílejte do 20.1.2013

na: barboratrnkova@tomasjavurek.cz

umakart 1

V současné době se stává pro umělce více a více důležité zviditelňovat sebe a své umění. Počet umělců na světě vzrůstá a to mnohem rychleji než počet galerií, proto je dnes pro umělce důležitější než kdy jindy být dostatečně mimo a ujistit se, že je zaznamenali ti správní lidé. Současní umělci potřebují efektivní cestu k zasažení své cílové skupiny diváků. S tím se však chystáme pomoci. Dáme šanci rozvinout se zajímavým projektům jednoměsíční výstavou ve známé brněnské window galerii.

Nabízíme možnost realizovat vybraný projekt během měsíce února 2013 v galerii UMAKART.

Nevybrané projekty budou automaticky zařazeny do výběru projektů na další výstavy UMAKARTU v následujících měsících. Vítáme kohokoliv. Ideálně pak koncepty o nichž si jejich autor řekl, že by právě v UMAKARTU měly být realizovány. Způsobilá na výstavu jsou všechna díla nejrůznějšího obsahu, stylu i média s tím, že galerie má svá specifická omezení. Své návrhy prosím zasílejte mailem na adresu:

barboratrnkova@tomasjavurek.cz

UMAKART je již klasickou výstavní síní negalerijního typu, vznikla mimojiné z potřeby vystavit i taková díla, jejichž charakter se pro kamennou galerii nehodí. Off-space galerie jsou dnes plně akceptovány uměleckým provozem. Otázkou je, jakou skutečnou komunikční hodnotu v této chvíli takové prostory pro umělce, vystavující a jejich diváky mají a zda-li existují díla či projekty, pro něž je UMAKART jako výstavní prostor nejvhodnější.

Na Vaše projekty se těší B&T,noví kurátoři Galerie UMAKART