Artalk.cz

Otvorený list výtvarnej obce k likvidácii Galérie Jána Koniarka

Otvorený list výtvarnej obce

Vážený pán predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš

Dôrazne protestujeme voči ďalšej devastácii až likvidácii Galérie Jána Koniarka v Trnave a neprofesionálnemu zasahovaniu zo strany Trnavského samosprávneho kraja v posledných rokoch. Ku 30. novembru dal výpoveď mladý výtvarný teoretik Peter Megyeši . Po rezignácii bývalej riaditeľky Ľudmily Kasaj Poláčkovej (po 4 mesiacoch vo funkcii) a predchádzajúcom odchode teoretika Mgr. Miroslava Zajaca (po vynútenom a nezmyselnom odvolaní riaditeľa Vladimíra Beskida) je to už tretí mladý odborný pracovník galérie, ktorý napriek svojmu presvedčeniu pracovať v GJK rezignoval na amaterizmus a diletantské „pozadie“ existencie GJK v takýchto „podviazaných“ podmienkach. Treba pripomenúť, že sú to všetko odchovanci Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, nádejní mladí odborníci, paralelne študujúci na doktorandskom štúdiu, čo dávalo nádej v ich vyššiu odbornú profiláciu a kvalitu.

Rok 2013 má začať s budúcim riaditeľom (neodborníkom na galerijnú prácu) Robertom Neměčkom, ktorý má byť vymenovaný na základe legálneho, ale nie legitímneho konkurzu. V galérii pritom pomaly nebude nikoho, kto by ovládal základné galerijné zručnosti. Aj oficiálne otvorenie medzinárodnej výstavy Trienále plagátu Trnava sa neobišlo bez zbytočných pnutí a neprofesionality (vyjadrenie kurátora výstavy R. Parša v SME). Väčšina výstav za ostatné dva roky stratila odbornú kvalifikovanosť, sú nepripravené, nekoncepčné a svojim amaterizmom nepatriace na pôdu profesionálnej galérie, dotovanej z financií občana – daňového poplatníka.

TTSK zlyhal totálne v „riadení“ galérie v uplynulom období a inštitúciu, ktorá mala povedomie úspešnej stredoeurópskej galérie, priviedol k odbornému krachu. Smutné je , že to musíme konštatovať na konci dvadsaťročnej periódy. Presne pred 20-timi rokmi, v roku 1992, získala GJK svoje prvé autentické priestory. A tak po plávaní vo výšinách – výstavy v minulosti predstavili Trnavčanom tvorbu svetových umelcov A. a P. Poirierovcov, B. Munariho, Sol LeWitta, On Kawaru – sa vraciame do pomyselného bodu 0, trebárs do roku 1984.

 

Trnava, 11.12.2012

 

doc. akad. mal. Blažej Baláž

doc. akad. mal. Veronika Rónaiová

doc. Mária Orišková, Dr.phil.

doc. Mgr. art Mária Balážová

Mgr. art Michal Moravčík, ArtD.

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD.

MgA. Štefan Blažo, PhD.

Mgr. et Mgr.art Jana Kapelová

Mgr. art Cyril Blažo, ArtD.

—————————————————–

Kontaktná osoba : Blažej Baláž, Bučianska 14, 917 00 Trnava, e-mail: blazej.balaz@hotmail.com