Artalk.cz

TZ: Jana Želibská

Jana Želibská / Zákaz dotyku / SNG / 29. 11. – 17. 3. 2012

Jana Želibská / Zákaz dotyku

 

30. 11. 2012 – 17. 3. 2013

Slovenská národná galéria, Esterházyho palác (2. – 3. poschodie), Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vernisáž: 29. november 2012, 18.00 h

Kurátorky: Lucia Gregorová & Vladimíra Büngerová

 

Retrospektívna výstava a monografický katalóg Jany Želibskej je pokračovaním výskumného programu SNG osobností dejín slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Názov je odvodený zo Želibskej videoinštalácie Zákaz dotyku (1992) a vzťahuje sa na širšie spektrum tém, ktorými (nežne a elegantne) porušuje tabu. Vo svojej tvorbe preto často používa motív cenzúry, zákazu, vyjadrený preškrtnutím, zábranou či značkou.

Výstava inštalovaná na dvoch poschodiach SNG predstavuje laickej i odbornej verejnosti niekoľko premiér a jedinečných repríz. Časť priestorových diel (environmenty, inštalácie) nebola na Slovensku prezentovaná, alebo boli známe iba z fotografií a publikovaných záberov v katalógoch. Prostredníctvom viacerých produkčne a technicky náročných autorských rekonštrukcií výstava umožňuje divákom ojedinelý viaczmyslový zážitok spojený nielen s vizualitou, ale aj so zvukom, s priestorom, časom a vlastným fyzickým vstupom. Veľkorysé priestorové diela Jany Želibskej (napr. Možnosť odkrývania, 1967; Kandarya – Mahadeva, 1969; Chuť raja, 1973; Amatér kontra renesancia, 1989; Posledné kŕmenie, 1992; She is Everywhere, 2003) sú v takomto rozsahu realizované po prvýkrát. Prehliadku dopĺňajú dokumentácie performancií a akcií v krajine, ďalej fotografie, grafiky, kresby, objekty, inštalácie a videotvorba.

Jana Želibská (1941 Olomouc) patrí k progresívnej generácii akčných a konceptuálnych umelcov, ktorí vstúpili na československú výtvarnú scénu v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojej ranej tvorbe prehodnotila podnety medzinárodných tendencií, najmä pop-artu a francúzskeho Nového realizmu. Jeho teoretik Pierre Restany v roku 1973 otvoril autorkinu samostatnú výstavu v Paríži a v katalógu príznačne nazval Janu Želibskú „večnou snúbenicou jari“.

V rokoch 1959 – 1965 študovala Jana Želibská na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch grafiky a monumentálnej maľby a v roku 1968 získala štipendijný pobyt v Paríži, ktorý žil práve atmosférou študentských nepokojov. Po návrate domov ju zastihli udalosti augusta 1968. V novembri rovnakého roku spolu s Alexom Mlynárčikom a Karolom Lackom na protest odriekli svoju účasť na medzinárodnom bienále súčasného umenia Danuvius v Bratislave. Aj táto manifestácia politického postoja určila vylúčenie Jany Želibskej z oficiálneho výstavného života po roku 1971 v období normalizácie. Navyše sa vo svojom výtvarnom názore odklonila od akademického školenia. Stála pri zrode environmentu a objektu v 60. rokoch, akcie a konceptu v 70. rokoch, postmoderného objektu a inštalácie na konci 80. rokov a videoumenia v 90. rokoch 20. storočia. Ako jediná vo svojej generácii otvorene tematizovala intimitu, vzťahy mužov a žien, a „oslávila“ ženské telo z (proto)feministického východiska.

Pri príležitosti výstavy pripravila Slovenská národná galéria v spolupráci s autorkou rozsiahly katalóg s bohatým obrazovým materiálom a viacerými odbornými textami (V. Büngerová, L. Gregorová, Z. Rusinová, K. Rusnáková a R. Matuštík) v grafickom spracovaní Borisa Meluša.

„Nikdy som sa nehlásila k feministickému programu. Ak som bola programovou feministkou, potom som ňou bola celkom nevedomky. Môj pohľad na ženu je rovnaký ako na muža. Od úsmevno-kritického až po sarkastický. Jednoducho iné skúsenosti nemám a iným iné nezávidím. Moje prežívanie je veľmi, opakujem, veľmi súkromné, a tak všetky získané ‚informácie‘ prerábam, posúvam, dotváram. Čiže hrám sa.“

Jana Želibská, 1997

„Moje akcie zo 70. a 80. rokov sú predovšetkým príbehy, ktoré sa udiali medzi prírodou a ženou. Ženou hoci zastúpenou kosoštvorcom kameňa, preťatého ostrým steblom trávy. Bolo v nich veľa humoru, ale aj mýtu o prapodstate prírody a ženy. Prahmota rodiacej ženy, nie? Hravo sa s ním spájalo telo ako príroda s prírodou tela.“

Jana Želibská, 1997

„Želibská prekračuje normy, hranice, zákazy, stereotypy a zaužívané pravidlá, poukazujúc na ich relatívnosť. Tabu v kultúrnej a sociálnej antropológii znamená prísny rituálny zákaz, udomácnenie termínu v našom jazyku je skôr v pozícii slušné – neslušné, prístupné – neprístupné, čisté – nečisté. Kategória nečistoty má silu umiestniť do systému i to, čo je záhadné, absurdné a nevhodné. Jej správanie ako mladej ženy pravdepodobne muselo byť vnímané ako neprimerané. Želibská sa rada prejavovala ako ‚zlobivá holka‘.“

Vladimíra Büngerová, 2012

„Prostredníctvom ‚vlastných izieb‘ priestorových konceptov od ženského labyrintu Možnosti odkrývania (1967) k ‚architektúre‘ chrámu Kandarya – Mahadeva (1969) cez premenlivé otvorené štruktúry v akciách krajine a vo fotografii, dospela Jana Želibská k inštalácii ako k metaforickému miestu. Viaczmyslový účinok videoinštalácií jej ponúkol možnosti sieťového prekrývania rôznorodých vizuálnych a zvukových znakov.“

Lucia Gregorová, 2012

„Pozíciu ženy v spoločnosti alebo relácie medzi pohlaviami nikdy nenazerala cez klišé binárnej schémy ako filiáciu jednoznačnej podriadenosti a dominancie, ba ani bolestínsky z pozície obete, ale naopak, zväčša hravo ironicky a s humorným odstupom.“

Zora Rusinová, 2012

„Kreativita, ktorá sa oslobodzuje, zákonite rozširuje svoju polemiku s estetikou, s umením, s maľbou či plastikou na iné iracionálne autorizované tradície. Želibská začína túto deštrukciu atakovaním sexuálneho tabu, využívajúc vo svojich amfibóliách ľudový vtip dvojzmyslov, eufemistických aj ironických. Sexualita tu však vystupuje synekdochicky, ako časť nahrádzajúca celok; autorka tu zasahuje podstatne širšiu oblasť.“

Radislav Matuštík, 1988

 

Sprievodné podujatia december – január

 

streda 5.12.2012, 17.00 h

Kurátorský výklad Vladimíry Büngerovej a Lucie Gregorovej na výstave Jana Želibská. Zákaz dotyku

SNG, Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné 1,50 eur

nedeľa 9.12.2012, 15.00 h

Siesta v galérii: Jana Želibská. Zákaz dotyku

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac

SNG, Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné do galérie

štvrtok 13.12.2012, 18.00 – 20.00 h

Workshop pre dospelých: Inšpirácie, dekorácie, ozdoby

Inšpirovaní výstavou Jany Želibskej budeme interpretovať jej symboly a odkazy a vnesieme tvorivý konflikt do sveta vianočných ozdôb

Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

SNG, Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné 3,50 €

štvrtok 31.1.2013, 17.00 h

Komentár výstavy z dôrazom na aspekt rodu – tela – telesnosti.

Komentuje Ľuba Kobová

Vstupné do galérie

 

Viac tu:  www.sng.sk