Artalk.cz

TZ: Ďakujeme, že ste prijali našu účasť

Ďakujeme, že ste prijali našu účasť / Nová synagóga/ Žilina / 12. 11. – 16. 11. 2012

Ďakujeme, že ste prijali našu účasť

vernisáž výstavy v pondelok 12. 11. 2012 o 17.00 hod.

Nová synagóga, Žilina

Kurátori: Fedor Blaščák a Katarína Gatialová

Výstava potrvá do 16. 11., otvorené denne (vrátane pondelka) od 14.00 do 18.00 h.

 

Názov výstavy môže byť vetou, ktorú hovorí odpor zo slušnosti k obidvom útlakom – vonkajšiemu aj vnútornému. Pôvodne brept povyšujeme na užitočný postreh v situácii, ak si človek kladie otázku, prečo normalizácia trvala tak dlho, resp. otázku, s akým jej dedičstvom sa dnes musíme naučiť žiť.

Výstava kombinuje diela klasikov v ich tradičných žánroch (socha, objekt, inštalácia, fotka) s dielami strednej a mladšej generácie umelcov, ktorí sú na nej zastúpení poväčšine videom.

 

 

Vystavujúci umelci: Jozef Jankovič, Stano Filko, Ľubomír Ďurček, Vladimír Havrilla, Michal Moravčík, Roman Babjak, Ilona Németh, Zbyněk Baladrán, Jiří Surůvka, Ján Mančuška, Tomáš Svoboda, Martin Zet, Jiří Kovanda, Pode Bal, Tamás St. Auby

Kurátori: Fedor Blaščák a Katarína Gatialová

www.memorykontrol.org
www.novasynagoga.sk