Artalk.cz

TZ: Krištof Kintera v Make Up gallery do 11. 11. 2012

Krištof Kintera / Černá vlajka / Make Up gallery / Košice / 6.  10. – 11.  11 . 2012

Krištof Kintera:  „Černá vlajka“

 

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth

VERNISÁŽ: 6. 10. 2012 o 18.00 | VSTUP 0 €

Výstava potrvá od 7. 10. 2012 do 11.11. 2012 a bude otvorená od Stredy do Nedele od 16.00 do 20.00 v Make Up gallery na Alvinczyho 18 v Košiciach.

 

KONIEC KONCOV JE KONIEC ROKOV. TENTO OČAKÁVANÝ KONIEC NÁM SPRÍJEMNÍ 7 VÝSTAV S RÔZNOU PERSPEKTÍVOU KONCA. POĎME SA SPOLU DO MAKE UP GALLERY POZRIEŤ, ČO TOMU PREDCHÁDZALO. A AKO TO (?) – CELÉ BUDE… KEĎ NEBUDE ALEBO ZAČNE POMALIČKY NEBYŤ. BIJE VÁM Z TOHO SRDCE ? NÁM ÁNO ! DEJSTVO PIATE – KRIŠTOF KINTERA

Bizarné objekty Krištofa Kinteru v sebe nesú tému zániku a konca v mnoho ohľadoch úplne prirodzene, či už sa jedná o náročné kinetické sochy spojené s elektronikou a precíznym programovaním, alebo intuitívné punkové veci založené na princípoch surreálnej reality. Navonok sa to síce prejavuje rôzne, ale dá sa povedať, že aspoň latentne je prítomne skoro vždy. Raz ho predznamenáva apokalyptické ožívanie vecí, ktoré sa z ničoho nič utrhnú z reťazí, inokedy ho pripomínajú princípy deštrukcie, agresie alebo proste akékoľvek iné – vizuálne či verbálne – negácie alebo aspoň relativizácie, ktoré Krištof Kintera používá až s rozkošnickou obľubou. Nie náhodou sa v niektorých prípadoch dostavuje v súvislosti s jeho prácami podivný pocit bližšie nedefinovateľného ohrozenia a deti z nich občas majú zvláštny, trochu veselý strach. Jeho vecní, absurdní a zbytoční mutanti prapodivných tvarov a nejasných funkcií obsadzujú „skutočný“ ľudský svet tak, ako ich príčinliví a výkonní príbuzný s rodokmeňom nadnárodných značek, ale na rozdiel od nich ho stavajú na hlavu. A práve táto obrátená perspektíva môže paradoxne vzbudiť schopnosť vidieť to, čo se deje okolo, v pravom svetle. Vďaka tomu, sa tak v tomto bode môže stáť koniec nakoniec novým začiatkom. Začiatkom konca, samozrejme.

KRIŠTOF KINTERA (*1973) je absolventom Akadémie výtvarných umení v Prahe. V rokoch 2003–2004 postgraduálne študoval na Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdame. Spoluzaložil voľné umelecké zoskupenie Skrytá tvůrčí jednotka, s ktorým cestuje po svete a venuje sa rôzným aktivitám od performance po divadlo. S Linhartovou nadáciou a Jednotkou otvoril v Prahe Univerzální priestor NoD, v ktorého čele stál tri roky. Medzi rokmi 2009 – 11 viedol ateliér sochárstva na VŠUP v Prahe. Patrí medzi najvýraznejších českých umelcov strednej generácie. Svojou intermediálnou tvorbou, v ktorej hrajú kľúčovú úlohu v mnohých ohľadoch nevypočitateľné objekty, reaguje predovšetkým na tému spotrebnej spoločnosti. Je autorom svetelného objektu Z vlastního rozhodnutí – mementa mori trvalo inštalovaného pod nuselským „mostem sebevrahů“, za ktorý sa stal českou výtvarnou osobnosťou roku 2011. Jeho výnimočnú pozíciu potvrdila tohto roku na jar veľká bilančná výstava s názvom Výsledky analýzy v Galerii hl. města Prahy, za ktorú dostal Cenu za najlepšiu samostatnú výstavu roku 2012, zároveň patril v roku 2012 medzi štyroch finalistov  Umělec má cenu (umelci nad 35 rokov).

RADEK WOHLMUTH (*1967) historik umenia, výtvarný kritik a publicista, nezávislý kurátor. Absolvoval dejiny umenia na Filosofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. V rokoch 2000–2002 pracoval ako kurátor Národnej galérie. Do roku 2008 bol hlavným recenzentom súčasného umenia on-line deníku aktuálně.cz, do 2010 redaktorom pre výtvarné umenie časopisu Týden, momentálne je členom redakcie časopisu art+antiques. Člen poroty pre udelovanie Ceny kritiky za mladou malbu (2008-9), Ceny Národní galerie NG 333 (2011), Ceny výtvarná osobnost roku (2012). V súčasnej dobe pre Galériu hl. m. Prahy kurátorsky pripravil medzinárodnú výstavu graffiti a street artu Stuck on the City (Městem posedlí).

„END OF THE YEARS“ – „KONIEC KONCOV“ je celoročný výstavný cyklus Make Up collective odohrávajúci sa v Make Up gallery a vo verejnom priestore Košíc.

Dramaturgický koncept (zrejmý už zo samotného názvu) akcentuje historické predpovede o konci sveta, ktorý by mal nastať práve v roku 2012 a ktorý si samozrejme nik nepripúšťa. Zároveň sa jedná o posledný rok prípravnej fázy projektu Košice Interface 2013 pred rokom 2013, v ktorom budú Košice európskym hlavným mestom kultúry.

End of the years tak prináša v roku 2012 sedem osobitých umeleckých pohľadov na koniec sveta, alebo na deje a problematické body súčasnosti, ktoré by k nemu mohli prispieť. Do popredia sa dostávajú nie len rôzne apokalyptické a katastrofické hypotézy ale aj reálne politické a ekologické hrozby súčasnosti. Program výstav prezentuje špičkových umelcov mladej a strednej generácie zo Slovenska, Česka, Nemecka či Veľkej Británie. Títo autori sa už v minulosti dokázali rôznym spôsobom dotknúť spomínaných tém a vzbudili u odbornej a laickej verejnosti dostatočnú pozornosť. Zároveň sa takmer všetci v Košiciach predstavia premiérovo.

Vrcholom celoročného programu Galérie je monumentálna a multimediálna inštalácia End of the years vo verejnom priestore, ktorá je organizovaná v spolupráci s EHMK 2013 a Fakultou Umení TU Košice.

MAKE UP COLLECTIVE

Je občianske združenie založené v roku 2006 absolventmi a študentmi katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU v Košiciach.

zdroj: http://makeupcollective.org/