Artalk.cz

TZ: Vyjádření Marka Pokorného k jeho rezignaci na funkci ředitele Moravské galerie v Brně

Vyjádření Marka Pokorného k jeho rezignaci na funkci ředitele Moravské galerie v Brně / Moravská galerie v Brně / Brno / 18. 9. 2012

OSM LET MARKA POKORNÉHO V MORAVSKÉ GALERII V BRNĚ

Tisková zpráva ze dne 18. 9. 2012

Na 260 výstav, 5 ročníků Mezinárodního bienále grafického designu Brno, převzetí Rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy pod správu Moravské galerie v Brně, kompletní rekonstrukce a správa Jurkovičovy vily, nový depozitář pro uložení sbírek Moravské galerie v Brně a každodenní vedení cca 160 lidí — takových bylo ve zkratce osm let Marka Pokorného v Moravské galerii v Brně.

Každoročně otvírá Moravská galerie v Brně ve všech svých výstavních prostorách v průměru třicet nových větších i menších výstav. Jako jediné muzeum umění v České republice pečuje o všechny druhy výtvarné kultury, které dokáže vzájemně propojovat. Věnuje se jak volnému umění (malba, kresba, grafika, plastika) od nejstaršího období po současnost, tak fotografii, užitému umění, grafickému designu i architektuře. Důležitým rokem v rozšíření nabídky muzea umění byl rok 2006, kdy MG získala do své správy Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici, který spravuje společně s Muzeem užitého umění ve Vídni, a Jurkovičovu vilu v brněnských Žabovřeskách, která byla pro veřejnost znovuotevřena po kompletní rekonstrukci v roce 2011.

Ve svém výstavním plánu dává Moravská galerie v Brně prostor starým mistrům, klasikům českého i světového výtvarného umění, současným umělcům i začínajícím autorům. K návštěvnicky nejúspěšnějším výstavám od roku 2004–2012 patřily výstavy děl Jakuba Schikanedera, Josefa Sudka, Andyho Warhola, Alfonse Muchy, Milady Marešové, výstavy zahrnuté do mezinárodní přehlídky grafického designu Bienále Brno, ale i výstavní projekty Za patnáct. Přírůstky do sbírek Moravské galerie v Brně 1993–2007, Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Kamil Lhoták čili útěcha z techniky a Obrazy mysli / Mysl v obrazech — největší a nejrozsáhlejší projekt MG, za který získala nejvyšší ocenění v národní soutěž Gloria muzealis v kategorii Muzejní výstava roku 2011 — díky němuž bylo možné v Brně vidět díla od Leonarda da Vinciho, Rembrandta van Rijna, Edvarda Muncha, Albrechta Dürera a mnoho dalších.

Během roku 2011 se navíc podařilo na půdě Moravské galerie v Brně zřídit nové centrum nových strategií muzejní prezentace (CENS), které zkoumá především způsoby vystavení děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu a aplikuje výsledky svého bádání v praxi.

V období 2004–2012 se podařilo vytvořit z Moravské galerie v Brně fungující instituci, která navázala na program svých předchůdců, a zároveň se stala jasně vyprofilovanou a zavedenou značkou, která stále naplňuje všechny funkce dnešního muzea umění a dokáže oslovit širokou veřejnost i mezinárodní odborníky. Díky jednotlivým krokům se podařilo provázat všechny složky muzea umění, otevřít se novým přístupům a způsobům práce i komunikace a upevnit tak pozici Moravské galerie v Brně jako muzea umění, které se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně.

„Těžko říct, co se mi po více než osmi letech působení v Moravské galerii v Brně bude opouštět hůře. Zda jsou to plány, které má naše muzeum umění do budoucna, anebo lidé, s nimiž jsem je připravoval. Anebo to budou naši návštěvníci, které sice nemohu znát všechny osobně, ale často jsem se mezi ně snažil přijít a vnímat jejich reakce na to, co jim nabízíme. Nicméně všechno má svůj čas a rozhodnutí přenechat řízení tohoto úžasného muzea někomu dalšímu vyplývá z pečlivého posouzení jeho potřeb a mých možností. V letošním roce se totiž z mého pohledu uzavírá jistý životní cyklus Moravské galerie v Brně. Nejen, že končí naplňování její střednědobé rozvojové strategie, ale bude také nutné učinit určitá rozhodnutí, která ovlivní její fungování a podobu v dalších pěti až deseti letech. Na jednu stranu bych byl rád u toho, ale na straně druhé jsem si začal být vědom svých stále častěji se objevujících úvah směřujících k jiným projektům a projekcím své vlastní budoucnosti. Nebylo by proto správné nastavit nová pravidla a třeba změnit kurz, aniž bych měl vnitřní jistotu, že ho budu schopen a ochoten v horizontu několika let držet a uskutečňovat. Jsem totiž přesvědčen, že naplňování veřejné služby je natolik významný a v současné době i obtížný úkol, že vyžaduje dlouhodobé, racionální úvahou podložené a zároveň velmi osobní angažmá. Moravská galerie v Brně a její lidé si navíc zaslouží absolutní nasazení a seriózní každodenní péči. Věřím, že moje rozhodnutí odejít v pravou chvíli a předat starost o její osud zase někomu dalšímu je z tohoto pohledu správné.“

Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně

NÁVŠTĚVNOST MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ V LETECH 20042012

2004 – 77 591 počet vstupů

2005 – 79 512 počet vstupů

2006 – 121 212 počet vstupů

2007 – 117 212 počet vstupů

2008 – 115 723 počet vstupů

2009 – 123 283 počet vstupů

2010 – 104 697 počet vstupů

2011 – 109 512 počet vstupů

 

Marek Pokorný, Mgr.

* 1963, Humenné, okres Humenné, Slovensko

 

Vzdělání:

Gymnázium v Chebu, 1977–1981

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 1982–1987

studijní pobyt na katedře estetiky FF UK, 1989–1992

 

Praxe:

1992                     vedoucí kulturní rubriky deníku Prostor

1993–1994        vedoucí kulturní rubriky deníku Lidová demokracie

1994–1999        zástupce vedoucího kulturní rubriky deníku Dnes

1999–2000       vedoucí kulturní rubriky týdeníku Týden

2000–2002      v domácnosti, místo pobytu Řím

2003–2004       hlavní kurátor Domu Pánů z Kunštátu Domu umění města Brna

od 2004              ředitel Moravské galerie v Brně, ředitel Mezinárodního bienále grafického designu Brno

 

Další aktivity:

1995–2000

zakladatel a editor časopisu Detail – listy pro vizuální kulturu

1998–1999

koordinátor mezinárodního projektu Translocation_new media/ art (ve spolupráci s AVU  v Praze, časopisem Springerin – Rakousko – a časopisem  Magazyk Sztuki – Polsko) hrazeného z prostředků EU

1999–2004

kurátor výstav ve foyer Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Vladimír Kopecký, Vladimír Skrepl, Michal Nesázal, Tomáš Císařovský, Jan Ságl, sbírka  Richarda Adama, Milan Knížák)

 

Členství v radách, komisích a porotách:

1996–2006

člen umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové

1997–2004

člen umělecké rady Moravské galerie v Brně

1997–2000

člen umělecké rady Domu umění města Brna

1999

člen výběrové komise MKČR pro pozici generálního ředitele NG v Praze

od 2004

člen umělecké rady Fakulty výtvarných umění VUTv Brně

od 2004

člen umělecké rady Českých center

od 2005

člen umělecké rady časopisu Umělec

2005–2008

člen komise pro udělování Státní ceny za výtvarné umění a architekturu

2006

předseda poroty soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2005

2006

člen komise pro výběr ředitele Galerie hlavního města Prahy

2007

předseda poroty soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2006

od 2007

člen dramaturgické rady kancléře Poslanecké sněmovny PČR pro výstavní                  program

2007

člen poroty soutěže Maľba 2007 (Slovensko)

2007 a 2008

člen poroty soutěže NG 333

2008

člen rady Národní rady pro design (Czech Trade a Ministerstvo průmyslu a obchodu)

od 2008

člen nákupní komise Sbírky moderního a současného umění Národní galerie od 2008  člen Rady pro umění ministra kultury ČR

2008

člen pracovní skupiny pro přípravu zákona o veřejnoprávních institucích  v kultuře při Ministerstvu kultury ČR

2007–2010

člen Poradního sboru generálního ředitele českého pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji

2009

člen expertní skupiny pro hospodářský marketing města, cestovní ruch, kongresový průmysl ustavené primátorem statutárního města Brna v rámci přípravy koncepce rozvoje města

2009–2010

člen mezinárodní jury Ceny Oskara Čepana (Slovensko)

2010

člen výběrové komise Ministerstva kultury SR pro pozici generálního ředitele SNG

člen správní rady Masarykovy university v Brně

 

Jako autor a kurátor realizoval výstavy (výběr):

2003     Dům pánů z Kunštátu Domu umění města Brna: Retroperspektiva (katalog), Movies      without Cinema (katalog), Petr Písařík: Sluníčko, Gina Tornatore, Milena Dopitová: Sixtysomething (katalog), Olympia (Stanislav Kolíbal, Rudolf Komorous, Jasanský/ Polák, Petra Feriancová)

2004     Dům pánů z Kunštátu Domu umění města Brna: Zbyněk Baladrán: Teorie, praxe, expozice, Josef Dabernig, Soukromá vášeň. Sbírka Richarda Adama

2005     A na co myslíš ty (Tomáš Císařovský, Jan Merta, Petr Nikl, Antonín Střížek), GHMP

2005     Jan Merta: Obrazy 1985–2005, Moravská galerie v Brně

2005     Zrcadlo přírody. Současné české umění, Aichi a Tokio, Japonsko

2005     Flourish. Současné umění z Walesu (s Anthony Shaplandem), Moravská galerie v Brně

2005     Quadrophonia (Stano Filko, Jan Mančuška, Boris Ondriečka), Česko-slovenský pavilon na Mezinárodním bienále současného umění v Benátkách, Itálie

2006     Zorka Ságlová, Moravská galerie v Brně

2007     Andy Warhol. Slovenská lekce, Moravská galerie v Brně

2008     Bubble Tea. Současné umění z Tchaj-wanu, Moravská galerie v Brně

2009     Jiří David: Předběžná retrospektiva, Moravská galerie v Brně a GHMP

2009     Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle, Moravská galerie v Brně

2010     Viktor Pivovarov: Oni, Moravská galerie v Brně

2010     Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Moravská galerie v Brně

2011     Viktor Kolář, Moravská galerie v Brně

2011     Milena Dopitová, Moravská galerie v Brně

 

Bibliografie (od roku 2002, výběr):

Sto padesát řádek plných neklidu. In Jiří Ševčík (ed.): Mikuláš Medek – Uzavřený problém, nebo aktuální fenomén českého umění? Praha, 2002

Il paradosso di Pešánek. In Metek No. 4, Roma, 2003

Art for the Experienced – The Work of Milena Dopitová. In Milena Dopitová. Sixtysomething. New York – Praha, 2003

Konceptuální krajiny fotografie. In Jasanský – Polák: Zemská fotografie. Praha, 2003

Užívání slasti čili mezi médiem a institucí. In Milan Knížák. Praha – Český Krumlov, 2004

Když obsah vyprovodíme dveřmi, vrátí se oknem. In Marek Pokorný (ed): Jan Merta. Obrazy 1985–2005. Brno, 2005

Art in Nature’s Mirror. In Marek Pokorný (ed): Nature’s Mirror – Contemporary Czech Art. Praha, 2005

M. Skupinový portrét umělců jako Flourish. In Marek Pokorný (ed.) Flourish/ Art from Wales. Brno, 2005

A na co myslím já. In Marek Pokorný (ed.): A na co myslíš ty. Praha, 2005

Umění a/nebo architektura. In Era 21 No. 2/ 2005, Brno, 2005

Ještě teď mě z toho bolí za krkem. In Umělec No. 2/ 2007, Praha, 2007

Slovenská lekce. In Marek Pokorný (ed.): Andy Warhol – Slovenská lekce. Brno, 2007

Protřepat, nemíchat (vlastně devět poznámek o současném umění na Tchaj-wanu a výstavě v Moravské galerii v Brně, In Bubble Tea. Podoby současného umění z Tchaj-wanu. Taichung, 2008

Několik poznámek k Jiřímu Davidovi z perspektivy roku 2009. In Marek Pokorný (ed.): Jiří David – Předběžná retrospektiva. Brno 2009

Darwinova židle a spokojený trpaslík. In Marek Pokorný (ed.): Vladimír Skrepl – Jako v zrcadle. Brno, 2009

In the Middle of Nowhere. In Peter Noever, Marek Pokorný (ed.): Josef Hoffmann: Autobiografie. Brno-Vídeň, 2009

Intimní manévry na ztraceném (?) území. In Marek Pokorný (ed.): Viktor Pivovarov – Oni. Brno, 2010

Několik marginálií k Monumentu a Atlasu. In: Flash Art (Czech and Slovak Edition), Vol. V No. 15, Praha/ Bratislava 2010

Dotazník k výstavě Ještě chvíli se zdržím. Milena Dopitová, laureátka ceny Michala Ranného, in: Milena Dopitová: Ještě chvíli se zdržím, Moravská galerie v Brně 2011, nestr.

Jak nevědět aneb Zdeněk Vašíček stále budoucí, in: Kontexty 3/2011, s. 59–60.

Několik banalit na téma řízení muzea (umění), in: Bulletin UHS 1/2011, s. 12–13.

Program na stanici Touha. Skica k textům Jany a Jiřího Ševčíkových, in: Flash Art (Czech and Slovak Edition), Vol. VI, No. 21, September – November 2011, s. 28–29.

Michal Šeba, in: Magnus 02/2011, s. 192.