Artalk.cz

TZ: Úniková zóna

Úniková zóna / Marek Hlaváč, Jiří Hölzel, PavelKučera, Kateřina Sudolská, Ivo Škuta, Klára Volková / Dům umění města Brna: Galerie G99 / Brno / 5. – 27. 9. 2012

Úniková zóna

Místo konání: Dům umění města Brna / Galerie G99 v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Termín výstavy: 5. 9. – 27. 9. 2012

Vernisáž výstavy: 4. 9. 2012 v 18:00 hodin v Galerii G99 v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Vystavující umělci:

Marek Hlaváč (AVU Praha), Jiří Hölzel (FUD UJEP Ústí nad Labem), Pavel Kučera (VŠUP Praha), Kateřina Sudolská (FU OU v Ostravě), Ivo Škuta (FU OU v Ostravě), Klára Volková (FaVU VUT Brno)

Výstavu zahájí kurátoři výstavy: Tomáš Knoflíček a František Kowolowski

Zúčastněné vysoké umělecké školy:

Akademie výtvarných umění v Praze

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Co může být příčinou dílčího odklonu významu termínu tabu, se kterým se dnes spíše než v podobě existence všeobecně přijímaných limitů setkáváme častěji ve smyslu jakési mimoděčné potřeby jedince klást si limity zcela vědomě a dobrovolně? Je to důsledek liberální výchovy, oslabení vědomí kolektivní paměti či jen naše epikurejství? V každém případě se za dnešním pojmem tabu paradoxně skrývá i cosi hédonického. Tabu jako příslib nepoznaného dobrodružství, jako výzva k překročení konvencí. Není to už ale krok do prázdna. Naše vůle i odvaha nejsou dostatečné a tak raději vědomě vyklízíme prozkoumaná teritoria s vidinou, že je budeme moci v brzké budoucnosti znovu navštívit, ovšem s nově zakoušeným pocitem prvního osadníka. Je to jako kdybychom léta žili ve světě, který jsme opustili a ve smyslu jakési třinácté komnaty si jej začali mytizovat. Tabu jako romantická představa, tabu jako povyražení v bezvýhradně pozitivisticky vnímaném konceptu světa. Jeho překročením už není člověk ohrožen na životě, neboť fakticky je to spíše hra či virtuální realita. Tabu jako pobídka ke snění o tom, jaké by to bylo, kdyby…

Jedním z dnes nejfrekventovanějších zosobnění tohoto pojetí může být také představa zóny. Zóna skrývá mnoho možností poznání možných i nemožných poetik uspořádaných a vybočujících v dnešním světě bezbřehosti. Rozpomínání věcí všedních upomíná na tabu v nás, v poloze již jednou zažitých chvil, které si neustále musíme přivlastňovat znovu, v nekonečném sledu interpretovaných událostí. Jsme náchylní na projevy defragmentace pocitů a jevů s neustalou zkouškou překročení těchto paradigmat. Ocitáme se v pomyslné zóně žití, která je nám pouze dočasně svěřena…

Výstava Úniková zóna kurátorů Tomáše Knoflíčka a Františka Kowolowského je druhou výstavou z celkem pěti výstav v Galerii G99, jejichž realizace je součástí Centralizovaného rozvojového projektu Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách. Dílčí výstavy projektu představí ty nejzajímavější studentské práce z vysokých uměleckých škol a zmapují aktuální podoby různých přístupů k výtvarné tvorbě. Kurátoři z jednotlivých škol zpracují v rámci dílčích výstav v G99 průzkum na zvolené téma a představí tak studentské práce z nejmladší umělecké scény. Dvouletý Centralizovaný rozvojový projekt Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách podpořeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je realizován ve spolupráci s Domem umění města Brna. Zaměřuje se na průzkum a prezentaci vysokých uměleckých škol. Jeho cílem je otevření diskuse ohledně specifikace škol, výměny zkušeností a informací. Zároveň také propojí galerijní provoz s akademickým prostředím i širokou veřejností. Na sérii výstav v Galerii G99 bude navazovat sympozium na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, které proběhne v listopadu tohoto roku a velká souhrnná výstava v Domě umění města Brna v roce 2013.

Výstavu Úniková zóna pořádají:

Dům umění města Brna / Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Podlahova 3, 709 00 Ostrava

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno