Artalk.cz

TZ: Iveta Schovancová a Matěj Pavlík

 Iveta Schovancová a Matěj Pavlík / Dáváme Vám / Galerie K4 / Praha / 2. – 30. 6. 2012

Iveta Schovancová a Matěj Pavlík

Dáváme Vám / We Give to You

2.– 30. 6. 2012

Galerie K4

Celetná 20, Praha 1

www.galeriek4.cz

vernisáž 1. 6. 2012

kurátorka: Hana Buddeus

co je umělcovo a co patří všem?

Úplně obyčejné věci mohou přenesením do galerijního prostoru nabývat na významnosti. A prostřednictvím fotografie se do galerie někdy dostanou i jinak nepřenositelné, jedinečné, auratické objekty. Jestli tím o svou významnost přicházejí, nebo je jim naopak přisouzena o to větší míra pozornosti, záleží na situaci.

kdo je autor a kolik jich je?

Situace vzniká v dialogu mezi dvěma autory, je určena tím, co do galerie přinášejí, a spoluutvářena napětím mezi (ne) přítomnými věcmi a jejich zobrazením. Autoři nezapomínají ani na příchozí. Chtějí je obdarovat.

jak přijmout dary, které přinesli do galerie? lze je přenést do jiného prostoru?

Dar je něco cenného nebo žádoucího, co se prostřednictvím darování dobrovolně převádí z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty. Jakkoli se jedná o věci žádoucí a ceněné, hlavním smyslem není vlastnictví daru, nýbrž vytváření a udržování společenských vztahů a sítě závazků, které společnost udržují pohromadě. „Vrstva prachu a pavučin zakrývala prastarý domácí oltářík s krucifixem, když ho Marie Jánová objevila před třiceti lety na půdě při vyklízení domu své babičky v ústecké čtvrti Krásné Březno. Měl sice oprýskaný rám, ale vyhodit ho bylo majitelce líto. A tak pár let ležel v garáži, pak ve sklepě, až tento týden doputoval jako další dar do muzejní expozice Ústečané sobě. … Dalším přírůstkem sbírek ústeckého muzea se stala historická gramofonová skříň brněnské firmy Primafon. Hezkou technickou památku a zároveň luxusní kus nábytku darovala Jana Sečanská z Velkého Března. … „Nejdřív jsem ho chtěla vyhodit, ale pak jsem si vzpomněla na známého z muzea a zeptala se ho, jestli by se to nehodilo,“ poznamenala Jana Sečanská. … Petr Dubský ze Skřivánku pak daroval cínový talíř s vyobrazením motivů těžby cínu v 19. století v Krušných horách a pro expozici o antickém umění se vzdal své antické knihovničky čítající přes 50 svazků klasické literatury. …

Ústecké muzeum otevřelo před Vánocemi výstavu Ústečané sobě mapující roli darů a dárců v historii muzea. Expozice se stala inspirací pro mnohé návštěvníky, kteří nosí další dary. Muzeum touto cestou už získalo třeba zkamenělinu pravěkého amonita, historický obraz, hasičské přilby, dobové fotografie aj. Nové přírůstky muzejníci obratem instalují do výstavy.“

Přenesením do muzea se věci mění v exponáty. Když se ale autoři rozhodnou, že budou v průběhu výstavy proměňovat fotografické obrazy instalované v galerii ve skutečné věci v negalerijním prostoru, obracejí tím toto schéma naruby. Přesto darováním vytváří (nebo stvrzují) vazbu mezi darujícím a obdarovaným, mezi autorem a divákem.

je vernisáž vrcholem výstavy? a co zůstane? zpráva o tom, že se něco stalo?