Artalk.cz

Kotěrův nábytek u Jurkoviče

O třetí výstavě v prostorách vlastní vily Dušana Jurkoviče, kterou veřejnosti otevřela po náročné renovaci Moravská galerie v Brně teprve před rokem, informovala média ihned po jejím zahájení. Nás však bude spíše zajímat pohled prostého návštěvníka než oficiální tisková zpráva.

Ohlasy lidového umění jsou vlastně brněnským dozvukem oslav 140. výročí narození Jana Kotěry z loňského roku zastřešeným mezinárodním projektem Po stopách moderny. Tato kulturní stezka mezi jižní Moravou a severovýchodním Rakouskem spojuje význačné stavby počátku 20. století z obou oblastí. Název projektu se dokonce otiskl i do samotného názvu výstavy, která tak na něj poprvé výrazněji upozorňuje.

Jan Kotěra se v domě svého přítele Dušana Jurkoviče zabydlel ve třech místnostech poměrně skromně. V první místnosti se představuje spolu se svými přáteli – Stanislavem Suchardou a především s Frantou Anýžem. Právě pro jeho jídelnu navrhl roku 1907 Kotěra nábytek. Osobnost Franty Anýže je zároveň prezentována i skrze jeho drobná cizelérská díla. Místnosti v patře pak vysvětlují vazbu Kotěry na Jurkoviče, přátelskou i tvůrčí, nebo vztah Jana Kotěry k lidovému umění. V někdejším Jurkovičově ateliéru je tak zpřístupněna nábytkářská tvorba Kotěry, stejně jako jeho jednotlivé architektonické návrhy a realizace představené prostřednictvím prezentací na samoobslužných počítačích. Opomenuty nezůstaly ani Kotěrovy názory a teorie publikované ve Volných směrech. Další odborné statě K. B. Mádla či V. Hofmana o příchodu moderny dokonale dokreslující kulturní atmosféru počátku 20. století.

Výstava je pojatá skutečně minimalisticky – pár kusů nábytku, dvě dotykové obrazovky s prezentací a čtveřice kopií Volných směrů. Z její návštěvy si tak nakonec každý odnese tolik informací, kolik si jich vyčte či nakliká, nebo spíše ke kolika informacím se mu podaří probojovat. Pokud samozřejmě nepočítáme výklad průvodce. Zhlédnutí výstavy je totiž součástí skupinové prohlídky samotné vily s průvodcem a s nutnou předchozí rezervací. V jednu chvíli a na omezenou dobu se u dvou stolů se čtyřmi židlemi musí vystřídat celá skupina. Zvolenou formu instalace však patrně ovlivnilo omezení prostorem původně sloužícího k privátním účelům, nikoliv k výstavě a návštěvě více početných organizovaných skupin, stejně jako přibližně hodinový limit na jednu prohlídku celé vily.

Spíše než představu o prvcích lidové tvorby v Kotěrově architektuře si tedy běžný návštěvník odnese především obraz Kotěry jako tvůrce originálního nábytku. Pro milovníky architektury výstava pravděpodobně nepřinese žádné nové informace – snad jen možnost vizuální komparace Kotěry s Jurkovičem. Nicméně jejím autorům nelze upřít zásluhu ve zpřístupňování a zpopularizování moderní architektury široké veřejnosti, stejně jako dobrý marketingový tah přijít s výstavou právě na začátku turistické sezóny. Dejte si tedy raději v názvu výstavy Kotěrovo jméno do závorky, vydejte se za Ohlasy lidového umění a užijte si příjemné odpoledne ve společnosti architektonické moderny pod atmosférou Jurkovičova domu.

______________________________________________________________

Jan Kotěra: Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny / Moravská galerie: Jurkovičova vila / Brno / 13. 4. 2012 – 30. 9. 2012

______________________________________________________________

foto: archiv MG