Artalk.cz

TZ: Věznice: prostor pro umění

Věznice: prostor pro umění / Moravská galerie v Brně: Uměleckoprůmyslové muzeum / Brno / 6. 4. – 13. 5. 2012 

Přední současní umělci a vězni ze sedmi českých věznic poprvé společně vystavují v galerii, umožnil jim to projekt Věznice: místo pro umění. Toho se účastnilo na třicet umělců, mezi nimi laureáti a finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale i řada jinak oceněných umělců vystavujících i v zahraničí. Dvojice ve složení umělec a odsouzený, ve kterých pracovali například Michal Pěchouček, Jiří Franta, David Böhm, Pavel Sterec, Filip Cenek, Eva Koťátková, Pasta Oner nebo Jaromír 99, vytvořily díla, která vycházejí ze současných uměleckých tendencí.

Projekt vychází z dlouhodobější snahy prezentovat výtvarné umění pro sociálně odloučené skupiny. Výstava představí výsledky spolupráce třiceti dočasných párů, tvořených vždy jedním umělcem a odsouzeným. Dvojice začaly na základě dopisování vytvářet práce, které vycházely ze současných uměleckých tendencí.

Ambicí výstavy je především klást otázky po společenské roli umění, čemuž napomáhá bohatě strukturovaný doprovodný program.

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2012/veznice_misto_pro_umeni(124-135).aspx?lang=cs