Artalk.cz

TZ: Daniel Pešta

Daniel Pešta / Gravitation Zero s poctou pro Pinu Bausch / Kunstmuseum Solingen / Solingen / 12. 2. – 18. 3. 2012

Daniel Pešta: Gravitation Zero s poctou pro Pinu Bausch

Kunstmuseum Solingen, Wuppertaler Str. 160, Solingen, Německo

12. 2. – 18. 3. 2012

„Nebe a peklo“ – pod tímto názvem zahájilo Muzeum umění v Solingenu v roce 2008 projekt Muzea pronásledovaného umění, které se od té doby intenzivně věnuje pohnutým životním osudům umělců, jejich pronásledování a kulturnímu útlaku. Samotná sbírka tohoto významného německého muzea obsahuje řadu důležitých děl autorů, kteří byli oběťmi dějinného bezpráví nebo jim tyto příběhy nebyly lhostejné a výtvarnými prostředky vydávali jejich svědectví.

V těchto intencích se pohybuje i tvorba multimediálního umělce Daniela Pešty, v jehož tvorbě se pojí dvě podobné životní zkušenosti. Tou první je život v komunistické nesvobodě, kde se autor nacházel ve společenské i umělecké izolaci; tou druhou pak reakce na změnu režimu a následující život ve svobodném světě.

Ve svých obrazech, pryskyřičných objektech, „Genetických kódech“, videích či asamblážích se Pešta svým osobitým způsobem dotýká oblastí samotné lidské existence – bez patosu a předsudků. Stále důsledněji proniká až k samé podstatě bytí, nepodbízí se, psychologicky analyzuje jedince i společenství, odkrývá bezpráví, relativizuje „morálku“. Ví, že mezi „nebem“ a „peklem“ je jen pomyslná skleněná stěna, skrz niž se jedni dívají na druhé v jedné realitě.

Solingenská výstava se nese v jakémsi snovém oparu, který by se svojí atmosférou dal přirovnat k některým Kunstmuseum choreografiím Piny Bausch. Není  náhodou, že jednu z hlavních prostorových instalací nazvanou Zero věnoval Pešta této tanečnici choreografce, pocházející z Wuppertalu, aby jí vzdal hold. Jedná se  o dvanáct figur v zastaveném pohybu. Výrazy jejich tváří jsou ambivalentní, prozářeny vnitřním světlem, čímž možná zvěstují dobré časy, možná skrývají temná tajemství.

Minulý rok byla jeho díla vystavována v Domě Felixe Nussbauma a Kulturněhistorickém muzeu v Osnabrücku pod názvem „Levitation“ (Levitace). Koncepce výstavy a výběr exponátů byly zcela přepracovány a upraveny pro solingenské muzeum. To ozřejmuje i nový titul: „Gravitation Zero“ s poctou pro Pinu Bausch.

Daniel Pešta žije a pracuje v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, je členem českého uměleckého spolku Mánes, účastní se významných bienále současného umění (Mexico City, Chicago, Florencie, Praha) a za svoji volnou a knižní tvorbu obdržel řadu ocenění.

Kontakt:

Jana Kleinová

E-mail: jana.kleinova@muzeummontanelli.com

Muzeum Montanelli, MuMo, Nerudova 13, 118 01 Praha 1, www.muzeummontanelli.com