Artalk.cz

Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera

Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera / Bratislava / 20. 12. 2011

Vážený pán prezident,

Vážená pani predsedníčka vlády,

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady SR.

Udalosti a dianie posledných dní v slovenskej kultúre a osobné stretnutie s ministrom kultúry Danielom Krajcerom (dňa 20. 12. 2011 v A4 – nultý priestor v Bratislave) v nadväznosti na jeho nedávne rozhodnutia, nás prinútili k tomu, aby sme verejne vyjadrili hlboké znepokojenie nad stavom úplného rozvratu rezortu kultúry, za ktorý nesie zodpovednosť.

Väčšina krokov, ktoré podnikol Daniel Krajcer počas svojho relatívne krátkeho pôsobenia vo funkcii ministra, sa javí ako cielená likvidácia takmer všetkého, čo ešte v slovenskej kultúre a umení napriek ťažkým podmienkam ako-tak fungovalo. Namiesto principiálnych riešení priniesol nerozvážne, hlboko neodborné a svojvoľné nápady, ktorých dôsledky budú musieť sanovať ďalšie vlády a predovšetkým občania a daňoví poplatníci. Namiesto principiálneho názoru na verejnoprávne médiá zlúčil bez akejkoľvek analýzy STV a SRo, čo prinieslo do systému ešte väčší chaos a plytvanie prostriedkami. Navrhol zrušenie koncesionárskych poplatkov, čím urobil verejné médiá úplne závislé a podriadené politickému riadeniu. Svojimi neuváženými a neodbornými výrokmi a krokmi prispel k tomu, že najväčší kultúrny projekt v dejinách Slovenska, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa stáva čoraz väčším symbolom medzinárodnej hanby a korupcie. Neschopnosťou riešiť situáciu v SND významne prispel k absolútnemu vnútornému rozvratu tejto inštitúcie, ktorá stráca akékoľvek smerovanie a identitu.

V posledných dňoch minister definitívne dokázal, že na svoju stoličku nepatrí a nikdy nepatril. Netransparentná, neodborná realizácia výberového konania na výber spolupracovníka NOC pri využití priestorov V-klubu odhalila nielen neschopnosť koncepčne riešiť nefungujúce inštitúcie (Dom umenia, NOC), ale aj korupčné praktiky (zloženie komisie, kritériá výberu) a alibizmus ministra, ktorý nedokáže prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho rezorte. Korunou všetkého bol „vianočný darček“ v podobe zriadenia Danubiany – Slovenského centra vizuálnych umení (tzv. Kunsthalle) v komerčnej galérii Danubiana bez akéhokoľvek výberového procesu, či odbornej debaty. Obidva prípady poukazujú na to, že minister nedokáže komunikovať s odbornou obcou, svoje bizarné rozhodnutia vykonáva za zavretými dverami s úzkou skupinkou nerelevantných poradcov. O celom absurdnom procese transformácie Danubianny na štátnu inštitúciu nevedela ani Rada pre umenie MK SR.

Po rozhovore s ministrom kultúry sme hlboko znepokojení nad spôsobom prideľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR (uznesenie vlády SR č. 499, z 13. 7. 2011), kedy minister financií Ivan Mikloš na základe požiadavky úzkej záujmovej skupiny okolo majiteľa Danubiany Gerarda Hendrika Meulensteena, bez akýchkoľvek podkladov o verejnom záujme takéhoto konania, navrhol prideliť dotáciu 12 miliónov eur pre záchranu krachujúcej súkromnej galérie Danubiana. Projekt tzv. Kunsthalle, na ktorom dlhodobo pracovali odborné tímy z umeleckej obce a zamestnanci MK SR a snažili sa získať prostriedky na jeho spustenie viac ako 14 rokov, bol zneužitý na prekrytie zámeru zachrániť súkromnú inštitúciu. Vzhľadom na tieto skutočnosti je tento proces pre kultúrnu verejnosť neprípustný!

Problémom ministra Krajcera je predovšetkým neschopnosť pochopiť základné súvislosti, hodnoty a princípy rezortu, ktorý riadi. A je jeho plnou politickou zodpovednosťou, akých poradcov si vyberá a aké rady počúva a takisto to, ak nevie voči príslušným štátnym úradníkom vyvodiť zodpovednosť za ich pochybenia. Navyše, robiť vecne zásadné a koncepčne diskutabilné rozhodnutia v čase, keď vláda existuje v dočasnom predvolebnom režime, považujeme za krajne nezodpovedné a neakceptovateľné konanie.

Vzhľadom k tomu, že snahy o odbornú a konštruktívnu debatu s ministrom Krajcerom v minulosti stroskotali na jeho neschopnosti pochopiť a akceptovať argumenty sektora, a majúc na zreteli fakt, že do predčasných volieb môžu byť prijaté ešte mnohé ďalšie nezodpovedné a pre kultúru likvidačné rozhodnutia, žiadame Vás, pani predsedníčka vlády, aby ste navrhli prezidentovi republiky

okamžité O D V O L A N I E ministra kultúry Daniela Krajcera.

Zároveň žiadame vládu SR, aby zdôvodnila, na základe akých kritérií schválila 12 mil. eur na dostavbu súkromnej galérie Danubiana (uznesenie vlády č. 499 z 13. 7. 2011).

Žiadame o zrušenie neziskovej organizácie Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení a použitie finančných prostriedkov na zriadenie „Kunsthalle“ v centre mesta.

Veríme, že tento krajný krok bude jedným z impulzov pre politické reprezentácie, aby v najbližšej budúcnosti venovali rezortu kultúry podstatne väčšiu pozornosť a nenechali ho napospas politickým dobrodruhom a začiatočníkom.

 

V Bratislave 20. 12. 2011

 

Za signatárov výzvy

Zora Jaurová

tel.: 0910/947 491

email.: verejnypriestor@gmail.com

 

Signatári:

Mgr. art Ján Triaška, ArtD. – výtvarník

Mgr. art Katarína Lukić Balážiková – Open Design Studio

Mgr. art Zora Jaurová – Creative Industries Forum

Mgr. Juraj Čarný – slovenská sekcia AICA

Mgr. art Michal Moravčík, ArtD. – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

Mgr. Zuzana Bodnárová – Banská St a nica – priestor pre kultúru

Mgr. art Jana Kapelová – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

Mgr. Mária Rišková – 13m3, VŠVU

MgA. Tomáš Džadoň – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

Mgr. art Ľubomír Burgr – A4 – nultý priestor a divadlo SkRat

Mgr. art Svätopluk Mikyta – Banská St a nica – priestor pre kultúru

Ing. arch Marián Lukačka – architekt, 13m3

Mgr. Marcela Lukáčová – teoretička umenia

Mgr. art Magdaléna Kuchtová – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

Mgr. Gabriela Kisová – teoretička umenia, Krokus galéria

Mgr art. Martin Piaček – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

 

Podporovatelia:

Koloman Kertész Bagala – vydavateľ

Mgr. art Dušan Vicen – divadlo SkRat

Mgr. art Oľga Triaška – Stefanovič – výtvarníčka

Mgr. art Roman Ondák – výtvaník

doc. akad. soch. Anna Daučíková – Katedra intermédií a multimédií, VŠVU

Mgr. art Paulína Morháčová – grafická dizajnérka

Mgr. art Branislav Matis – Open Design Studio

PhDr. Vladimír Beskid – teoretik umenia

doc. akad. mal. Blažej Baláž – Výzva slovenský výtvarníkov a teoretikov

Mgr. art Daniel Dida – o.z. BUNKA – miesto pre súčasnú kultúru

Mgr. art Tomáš Makara – Make UP gallery

Mgr. art Radovan Čerevka, ArtD. – Make Up gallery

Mgr. Marek Adamov – Stanica Žilina-Záriečie – kultúrny uzol

Mgr. Slavo Krekovič – A4 – nultý priestor

doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD. – Katedra intermédií a multimédií, VŠVU

Mgr. art Dalibor Bača – Verejný podstavec

doc. Anton Čierny, mim. prof. – Katedra intermédií a multimédií, VŠVU

Mgr. art Zuzana Godalová – Nástupište 1-12

Mgr. art Dorota Kenderová – Katedra intermédií a multimédií, VŠVU a galéria HIT

Mgr. art Jaro Varga – Katedra intermédií a multimédií, VŠVU a galéria HIT

Mgr. art Andrea Kalinová – Katedra intermédií a multimédií, VŠVU

Mgr. art Ján Vasilko – výtvarník

Mgr. art Vít Halada, ArtD. – architekt

Peter Šulej – básnik a vydavateľ

 

Na vedomie:

Média

Minister financií SR Ing. Ivan Mikloš

Minister kultúry SR Mgr. Daniel Krajcer