Artalk.cz

TZ: Ondřej Přibyl

Ondřej Přibyl / Znaky Příčinnosti – proces daguerrotypie / Galerie VŠUP / Praha / 4. 11. – 3. 12. 2011

Ondřej Přibyl: Znaky Příčinnosti – proces daguerrotypie

Výstavní projekt „ Znaky příčinnosti – proces daguerrotypie“ připravil pro galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze doktorand na katedře grafiky a vizuální komunikace Ondřej Přibyl.

Ondřej Přibyl se zabývá proměnami chápání statusu originálu ve fotografii v souvislosti s jejím technologickým vývojem. Určitou modelovou situaci pro něj představuje využití dnes vcelku neznámého a téměř zapomenutého procesu daguerrotypie. Specifickou fotografickou technologii a její dnešní možnosti představí výběr několika desítek autorských daguerrotypií, které dokládají nezvyklou kombinaci křehkosti a síly, kterou daguerrotypie nabízí. „Tato technologie pro mě, díky svým specifickým vlastnostem představuje jistý ultimativní protipól současným, masově rozšířeným fotografickým technologiím.“ přibližuje autor výstavy svůj vztah k daguerrotypii, zároveň ale nejde o negativní vymezení se vůči možnostem současných fotografických technologií. Autor se zabývá otázku, jakým způsobem ovlivňuje použitá technologie možnosti chápání a interpretace fotografického obrazu a především považuje užití této technologie za jednoznačně aktuální. Výběr fotografií akcentuje široké spektrum témat od snímků svých rodinných příslušníků, které tísnivě připomínají stálé plynutí času, průmyslových staveb a procesů odehrávajících se v nich, inscenovaných portrétů a zneklidňujících zátiší.

Celá práce je podepřena silnou vizuální složkou nezaměnitelného charakteru daguerrotypického obrazu, možností vidět obraz jak pozitivně tak negativně, nebo v něm sledovat svůj vlastní odraz. Vizuální rovinu dotváří spojení vysoké ostrostí kresby (včetně vad a nedokonalostí, které jsou vlastním příznakem procesu) a intimity miniatur, které staví daguerrotypii na výjimečné místo mezi ostatními fotografickými technologiemi, zejména vzhledem k faktu, že každá daguerrotypie je unikátem, existujícím pouze v jednom jediném snímku, v principu neumožňující multiplikaci.

Výstava bude otevřena denně (mimo neděli) 10:00 – 18:00

Vstup volný

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

www.vsup.cz