Artalk.cz

TZ: Kromě Alenky říše za zrcadlem v Brně

Kromě Alenky říše za zrcadlem / Pavla Malinová, Lucie Skřivánková, Marek Číhal, Jan Gemrot, Jan Spěváček, Jiří Topínka a Jan Uldrych / Divadlo Reduta / 22. 9. – 31. 10. 2011

Pro začátek předpokládejme, že nejste kritikem umění. Pokud jste, zkusme se na chvíli společně tvářit, že tomu tak není. Tím pádem můžeme rychle přeskočit dlouhé povídání o imaginaci, naraci a přesahu mezi realitou a fikcí, ale… kdyby nám díla uměním inspirovaných tvůrců dávala sama od sebe svoje poselství na počkání, je více než pravděpodobné, že bychom o něco přišli – o jedinečné vnímání obrazu, protože každý z nás vnímá vlastníma očima. Potom je ale těžké očekávat, že nám obrazy poskytnou obsahy svých zpráv samy. Ani kdybychom po boku měli samotného tvůrce, nepodařilo by se nám z něj dostat obsah lehko a přímo, pravděpodobně by nám jen opsal další obraz. Obraz vzniku vznikání obrazu. Možná se shodneme na tom, že je nemožné zcela pochopit, co dílo pro jeho tvůrce znamená. Každý obraz je celým světem sebe sama. Autor s ním tráví svůj čas, často příliš dlouhou dobu, někdy kratší, mění se vše kolem něj i v něm, mění se nálady, období a možná jste už slyšeli, že umělci každé ráno přistávají na novém břehu, v novém světě. V novém dni. Nemůžeme tedy na první pohled říct, či svým dílem tvůrce ukazuje odrazy vlastního já, odrazy nás, světa – anebo si z nás všech jen dělá dobrý den? Nic o něm přece nevíme, neznáme jej, jeho zkušenosti, způsob života a nahlížení na svět. Celá práce vše pochopit tak zůstává na nás. To hlavní spočívá v uvědomění si faktu, že když se postavíme před obraz, zrcadlí naše mysl a naše pocity z něj právě naše osobní vnímání, naše nálady, naše dny a naše já. To tak současně znamená, že naše pochopení obrazu nám svítí na pár metrů dopředu na cestě za poznáním vlastního já. Dělejte tak s obrazy to nejlepší, co umíte, jsou totiž jen zrcadly, přes které nahlížíte do nádherné čarovně snivé krajiny vlastních bytí, kterými jste uvnitř – za zrcadlem. Tak vítejte a vnímejte. A když budete dobře poslouchat, možná se vás králík zeptá, kolik je hodin.

Místo konání: Divadlo Reduta, Národní divadlo Brno, Zelný trh 4, Brno

Termín: 22. 9. – 31. 10. 2011

Vernisáž: 22. 9. 2011 18:00 v Divadle Reduta

Vystavující: Pavla Malinová, Lucie Skřivánková, Marek Číhal, Jan Gemrot, Jan Spěváček, Jiří Topínka, Jan Uldrych.