Artalk.cz

TZ: Kromě Alenky říše za zrcadlem

Kromě Alenky říše za zrcadlem / Pavla Malinová, Lucie Skřivánková, Markéta Urbanová, Marek Číhal, Jan Gemrot, Jakub Hubálek, Jan Spěváček, Zdeněk Trs a Jan Uldrych / Galerie Orlovna / Kroměříž / 13. 8. – 4. 9. 2011 

Galerie Orlovna, Kroměříž, 13. srpna až 4. září

vernisáž: 13. srpna 2011 v 18:00

KROMĚ ALENKY ŘÍŠE ZA ZRCADLEM

Pro začátek předpokládejme, že nejste kritikem umění. Pokud jste, zkusme se na chvíli společně tvářit, že tomu tak není. Tím pádem můžeme rychle přeskočit dlouhé povídání o imaginaci, naraci a přesahu mezi realitou a fikcí, ale… kdyby nám díla uměním inspirovaných tvůrců dávala sama od sebe svoje poselství na počkání, je více než pravděpodobné, že bychom o něco přišli – o jedinečné vnímání obrazu, protože každý z nás vnímá vlastníma očima. Potom je ale těžké očekávat, že nám obrazy poskytnou obsahy svých zpráv samy. Ani kdybychom po boku měli samotného tvůrce, nepodařilo by se nám z něj dostat obsah lehko a přímo, pravděpodobně by nám jen opsal další obraz. Obraz vzniku vznikání obrazu. Možná se shodneme v tom, že je nemožné zcela pochopit, co dílo pro jeho tvůrce znamená. Každý obraz je celým světem sebe sama. Autor sním tráví svůj čas, často příliš dlouhou dobu, někdy kratší, mění se vše kolem něj i v něm, mění se nálady, období a možná jste už slyšeli, že umělci každé ráno přistávají na novém břehu, v novém světě. V novém dni. Neumíme tedy na první pohled říct, či svým dílem tvůrce ukazuje odrazy vlastního já, odrazy nás, světa – anebo si z nás všech jen dělá dobrý den? Nic o něm přece nevíme, neznáme jej, jeho zkušenosti, způsob života a nahlížení na svět. Celá práce vše pochopit tak zůstává na nás. To hlavní spočívá v uvědomění si faktu, že když se postavíme před obraz, zrcadlí naše mysl a naše pocity z něj právě naše osobní vnímání, naše nálady, naše dny a naše já. To tak současně znamená, že naše pochopení obrazu nám svítí na pár metrů dopředu na cestě za poznáním vlastního já. Dělejte tak s obrazy to nejlepší, co umíte, jsou totiž jen zrcadly, přes které nahlížíte do nádherné čarovně snivé krajiny vlastních bytí, kterými jste uvnitř – za zrcadlem. Tak vítejte a vnímejte. A když budete dobře poslouchat, možná se vás králík zeptá, kolik je hodin.

Vystavují: Pavla Malinová, Lucie Skřivánková, Markéta Urbanová, Marek Číhal, Jan Gemrot, Jakub Hubálek, Jan Uldrych, Jan Spěváček, Zdeněk Trs