Artalk.cz

TZ: Diplomky Fakulty umění

Diplomky Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě / GVUO: Dům umění, Nová síň / Ostrava / 17. 6. – 12. 7. 2009

Marek Rusňák, Objekt, 2009

Vernisáž proběhne v úterý 16. června 2009 v 17 hodin v Nové síni Poruba a v 19 hodin v Domě umění. Vernisáž zahájí Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě. Úvodního slova se zhostí Zbyněk Janáček, děkan FU OU a Martin Mikolášek, kurátor výstavy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od 17. června 2009.

Loňské vstřícné gesto vedení GVUO, které umožnilo vyřešit do té doby prostorově naprosto nedostatečnou prezentaci absolventů výtvarných oborů Fakulty umění Ostravské univerzity, zdá se být životaschopné. Už podruhé totiž mají čerství diplomanti jednotlivých kateder možnost předvést výsledky své práce ve výstavních sálech GVU v Ostravě, tentokrát v porubské Nové síni a v přednáškovém sále Domu umění.

Prezentované exponáty – videoprojekce, instalace, obrazy, kresby, objekty – nejsou pouhým přehledem mladého umění vznikajícího na stejně mladé fakultě. Ty práce, které jsou umístěny v přednáškovém sále, tvoří dohromady jakýsi nominovaný soubor. Z něj, na základě rozhodnutí odborné komise, vzejde nejlepší diplomová práce letošního roku. Její autor dostane od GVU v Ostravě nabídku uspořádat v roce 2010 v Nové síni samostatnou výstavu a vydat autorský katalog. Kurátorem výstavy je Martin Mikolášek.

 

Martin Mikolášek

V Domě umění bude vystavovat 12 diplomantů, kteří budou usilovat o nejlepší diplomovou práci roku 2009. Těšit se můžete např. na objekt Pernického jako losovací osudí osudu, velkoformátovou malbu Červenkové, která má na šířku skoro 4 metry, nebo malby M. Hermanové, které konfrontují světovou architekturu s tou ostravskou.