Artalk.cz

TZ: Performance Marka Pražáka

Performance Marka Pražáka: Ostrava?? Do růžova probuzené město, GVUO: Dům umění, Ostrava, 29. 4. 2009 v 19.00

Marek Pražák se narodil se v r. 1964, vystudoval VŠUP v Praze, pracuje a žije v Ostravě. Zabývá se malbou, designem, plastikou, zvukem, píše, hraje na různé nástroje. Vystavuje v tuzemsku a za jeho hranicemi. Působil nebo působí v souborech Elvis Epileptik Band, Barovka, Svoz Řepy, Kabar Návrat mistrů zábavy, Norská Trojka, s různými osobami a především sólově. Od roku 1980 se aktivně zabývá a vyjadřuje zvukem, slovem, obrazem, pohybem … studuje vnímání času, konkrétní zvuky, spojení s místem v prostoru, objevuje předměty, hraje si, improvizuje, oslovuje, existují nějaké meze? Co to znamená vyjadřovat se? Co to znamená existovat? Co to zrovna bolí… pluje … proč je nutné existovat nyní, teď zrovna takto, když náš stav můžeme kterýmkoliv okamžikem změnit ve splynutí s tvorbou? Pohybuje se v krajině, industriálním prostoru, zvučí v něm, hraje na něj, hraje si s ním, hraje s ním, nahrává…v obraze, v soše, v objektu, ve slově, kresbou, malbou… vznikají klipy, nahrávky, obrazy, sochy, představení, koncerty, ale nejvíce setrvává s místy, kde zpívá pro hlínu, pro hroby na Slezském hřbitově, vzduchu píseň poděkování za dech. Pokud je život Boží experiment pak se zmuchlejte a roztrhejte jak papír, hoďte do koše, nemůže se vám nic stát, maximálně zahynete vlastní vinou.