Artalk.cz

TZ: Pavel Matela

Pavel Matela: Reunion of Strangers, Školská 28, Praha, 8. 4. – 22. 4. 2009

Autor pozoruje po dobu 2-5 hodin náhodné chodce na ulici, jež fotografií zachycuje a technikou digitální montáže skládá ve skupiny, vytváří jejich iluzorní skupinová spojení. Jsou to ovšem uměle vytvářená spojení, lidí, jež se vzájemně nikdy nepotkali, ale z vlastního popudu a neznámého důvodu se protnuli s jinými lidmi v průsečíku pohybu ve stejném prostředí a časoprostoru. Tato setkání jsou snad z principu reflexe i humorná, ale nepostrádají ani prvek psychologické, filosofické, sociologické, či antropologické rešerše. Z jejich základu lze pak odvodit i jednotlivé stínové fotoportréty, u nichž si klademe otázku autentičnosti a identity.