Artalk.cz

TZ: Laureáti cen Zlínských salónů mladých

Laureáti cen Zlínských salónů mladých, KGVU: Dům umění, Zlín, 3. 3. – 19. 4. 2009

laureati-cen-zlinskych-salonu-mladych

Lukáš Rittstein – Jiří Surůvka – Vít Soukup – Jan Kadlec – Jaroslav Koléšek – Pavel Ryška – Aleš Růžička – Erik Šille
vernisáž 3. března 2009 v 17 hodin
V Domě umění ve Zlíně bude v úterý 3. března slavnostní vernisáží otevřena výstava současného výtvarného umění. V jednom výstavním sále se sejde osm autorů, které by snad na první pohled jako by mnoho nespojovalo. Jedná se o osm vystavujících původem z různých míst České republiky a Slovenska, střední i mladší umělecké generace a nejrozmanitějších výtvarných médií. Výzvou k jejich společné prezentaci se stala skutečnost, že se jedná o laureáty cen, jež byly uděleny v rámci dosavadních čtyř ročníků Zlínského salonu mladých, pořádných od roku 1997 Krajskou galerií ve Zlíně. Právě v letošním roce se bude konat již pátý ročník Zlínského salonu mladých (přehlídky současné tvorby českých a slovenských umělců do třiceti let) a tato skutečnost dala příležitost k ohlednutí se zpět za novodobou historií těchto akcí.
V rámci každého ročníku Zlínského salonu mladých vždy byly uděleny dvě ceny – Cena Václava Chada pro nejvýraznější dílo nebo souboru děl salonu a Zvláštní cena jury, určená dílům experimentálního charakteru. Od roku 2006, kdy se přehlídka stala česko-slovenskou, se udělují dvě ceny hlavní: Cena Václava Chada pro českého autora, a Cena Igora Kalného pro autora slovenského. Všechna oceněná díla byla zakoupena do uměleckých sbírek Krajské galerie ve Zlíně a jednotlivým autorům byla uspořádána v prostorách galerie samostatná výstava.
Svého času teprve nastupující talentovaní tvůrci se po několika letech – při příležitosti stávající výstavy – vrací do Zlína již jako zavedení renomovaní umělci. Jádro skupinové výstavy Laureátů tvoří jednotlivé oceněné exponáty, jež zlínská galerie zakoupila mezi lety 1997 až 2006, a tato díla jsou zasazena do širšího kontextu tvorby každého z autorů, s důrazem na její nejaktuálnější podobu. Vystavující umělci příznačně reflektují rozmanitost současných přístupů k výtvarnému umění, zahrnující klasické médium malby, tvorbu sochařskou, fotografii, počítačovou grafiku i videoart.
Setkává se tu Aleš Růžička (1977 v Táboře) jako vnímavý malíř explozivní živé přírody, Erik Šille (1978 v Bratislavě), jehož obrazy vtipně zachází se symboly současného světa ve formě příbuzné komiksu, či rozměrná plátna Víta Soukupa (1971 České Budějovice – 2007), určovaná konceptuálním přístupem. Sochař Jaroslav Koléšek (1974 ve Šternberku) se ve své tvorbě opakovaně zamýšlí nad možnostmi symbiózy elementů industriálního původu s morfologií organického světa, Lukáš Rittstein (1973 v Praze) zase tvoří objekty seskupováním různorodých věcí a prvků do sochařského novotvaru. Vedle malířské a sochařské tvorby se v Domě umění ve Zlíně prezentují i další aktuální výtvarné trendy, reprezentované Jiřím Surůvkou (1961 v Ostravě), Janem Kadlecem (1976 v Praze) a Pavlem Ryškou (1974 v Třebíči).

 

Pavlína Pyšná, kurátorka výstavy