Artalk.cz

TZ: Zdena Kolečková

Zdena Kolečková / Podivná botanika a jiné příběhy / kurátor: Jiří Černický / GHMP: Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro / Praha / 14. 3. – 17. 6. 2018

Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy

14. 3. – 17. 6. 2018

Galerie hlavního města Prahy

Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro

Karlova 189/2, Praha 1

Kurátor výstavy: Jiří Černický

V současné společnosti, ve které dochází ke stále intenzívnější globalizační koncentraci, vznikají přirozeně „post-globalizační“ aktivity, pokoušející se dát důraz na alternativní přístupy, cílící na menší autentická regionální společenství. Pro některé protagonisty takovýchto nemainstreamových aktivit je mnohdy charakteristické, že se zaměřují na průzkum detailních, někdy takřka až skrytých fenoménů, které systematicky a do hloubky definují onen specifický prostor. K takovým průzkumníkům patří i Zdena Kolečková.

Její umělecké reference rozkrývají souvislosti zakořeněné v kraji, který byl od začátku 2. světové války drancován i přesto, že patří k těm nejúžasnějším přírodním a krajinným klenotům střední Evropy. Ústecký kraj do značné míry patří, a to až doposud, k nejrozvrácenějším sociálním prostředím v Čechách. Přitom jde o region s hlubokými kulturními kořeny, zakotvenými od pravěku až po období, kdy se stal evropským centrem romantismu, který byl doslova opojen krásou této fantastické krajiny.

Výstava Zdeny Kolečkové Podivná botanika a jiné příběhy kombinuje principy tematicky ostře koncipovaného aktuálního projektu a sondy do širšího kontextu dlouhodobého autorčina uměleckého směřování. Základní osu výstavy tvoří instalace, v nichž rostliny, především léčivé byliny, sehrávají úlohu hybatele konkrétního děje, Zdenou Kolečkovou zasazeného do běhu dějin 20. století, do naší přítomnosti a rovněž do blízké budoucnosti. Tato „podivná“ botanika přitom zprostředkovaně odráží charakteristické dramatické, tragické, někdy obskurní nebo absurdní situace spojené s údělem jedinců obývajících prostor střední Evropy.

Výstavní částečně retrospektivní projekt Zdeny Kolečkové je možné chápat jako důsledný průzkum její tvorby, která zahrnuje studie s environmentálními či sociologickými prvky, představující apel směrem k upevňování prvků komunitní odpovědnosti – tedy citlivosti k prostředí i k societě, ale také k historii jako jedinému relevantnímu civilizačnímu kontinuu. Autorka v rámci své samostatné přehlídky nabízí „příběhy“ o hledání kulturní identity, potenciálu autentické lidské „posedlosti a umanutosti“ navzdory okolním překážkám i urputné nezávislosti v ne zcela příznivých společenských podmínkách.

Narativní linie výstavy Zdeny Kolečkové v Colloredo-Mansfeldském paláci tedy v široké a přesto logicky strukturované perspektivě reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové totalitní atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální společenský vývoj s narůstajícími obavami a znepokojením.

Kurátor výstavy: Jiří Černický

Koordinátorka za GHMP: Olga Malá

Grafické řešení: Tomáš Trnobranský

Jazyková spolupráce a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Místo konání: Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, Praha 1

Termín konání: 14. 3. – 17. 6. 2018

Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00

Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

Doprovodný program:

Komentované prohlídky s autorkou Zdenou Kolečkovou a kurátorem Jiřím Černickým

čt 19. 4. 2018 v 18:00

čt 7. 6. 2018 v 18:00

Diskuse na téma „Sudety od Beneše k Zemanovi. Všemi zapomenutý kraj, kde se tvoří skutečné dějiny Česka“

Moderuje Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin

čt 24. 5. 2018 v 18:00

Sobotní výtvarné workshopy

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

so 12. 5. 2018, 13:00 – 18:00 Industriální krajina

so 2. 6. 2018, 13:00 – 18:00 Experimentální herbář

Během výtvarných workshopů se po vzoru umělkyně zaměříme na téma vzpomínek, příběhů a osobního vztahu k místu. Ve výtvarných reakcích navážeme na autorčiny umělecké realizace, rozkrývající environmentální či sociologické souvislosti Ústeckého kraje, který byl v minulosti značně drancován a i přesto patří mezi přírodní a krajinné klenoty střední Evropy. Vytvoříme malby industriálně poznamenané krajiny po vzoru klasického krajinářství; dojde tak k setkání dvou odlišných estetických rozměrů. Po vzoru herbářů vytvoříme studijní kresby léčivých bylin, ke kterým připojíme ručně psané texty, týkající se jejich účinků. Tradiční výtvarné přístupy doplníme také prožitkovými akcemi, navazujícími na autorčiny zahradnické experimenty. Do připravené zeminy budeme sázet vzorky neznámých semen. Tento malý botanický experiment pak bude pokračovat v privátním prostoru domovů účastníků. Dále pozměníme funkci obalů chemických přípravků a jejich vizuální stránka nám nahradí estetickou funkci vázy. Kontrast těchto nádob a vegetace v nich umístěné nám umožní bližší porozumění některým autorčiným konceptům.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 11. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Zkoumání organismů, prostředí a krajiny I.

ne 13. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Zkoumání organismů, prostředí a krajiny II.

pá 25. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Industriální prostředí jako motiv I.

ne 27. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Industriální prostředí jako motiv II.

V rámci první série výtvarných dílen budeme reagovat na botanickou rovinu výstavy. Materiál výtvarné práce budou představovat biologické vzorky rostlin – různé exempláře z interiéru nebo exteriéru a dále archivní materiály, které si každý účastník přinese s sebou. Pomocí experimentálních přístupů a výtvarných technik (kresba, malba, koláž, asambláž, netradiční techniky) budou účastníci vytvářet umělecké reference o svém životním prostoru. Navazující série interaktivních dílen bude reflektovat citlivost autorky výstavy k životnímu prostředí a k problematice škodlivých látek. Během výtvarného workshopu se dotkneme témat jako dopady průmyslových podniků, životní prostředí a nežádoucí látky. Industriální prostředí a jeho aspekty se stanou motivem pro kreslené a malířské realizace.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *