Artalk.cz

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta / Kurátori: Denis Haberland, Henrieta Moravčíková / Slovenská národná galéria / Trvanie výstavy: 25. januára 2018 — 20. mája 2018

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

25. januára 2018 — 20. mája 2018

Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava

Kurátori: Denis Haberland, Henrieta Moravčíková

Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblíži architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukáže na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomní osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia. Tieto témy uplatnil najmä pri navrhovaní obytných súborov Unitas a Nová doba. Vo svojom vyhlásení „Kam vedie nová cesta?“ z roku 1931 sa už nevenoval formálnej, konštrukčnej a priestorovej stránke architektúry, ale dotýkal sa takmer výhradne spoločenských súvislostí architektúry.

Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.


Program k výstave
25. 1.Otvorenie výstavy Architekt Weinwurm: Nová cesta
4. 2.Sunday Rest: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
7. 2.Malé divy: Dom
14. 2.Hľadanie strateného času: Rovné steny
15. 2.Kurátorský výklad: Architekt Friedrich Weinwurm
22. 2.Workshop pre dospelých: Skelet, telo, model
25. 2.Nedeľa vo výhľade: Cez okno
25. 2.Siesta v galérii: Fotograf Bazovský


Foto: Olja Triaška Stefanović

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *