Artalk.cz

TZ: „Můj pravý život je uložen v mém díle“ – F. X. Šalda a výtvarné umění

„Můj pravý život je uložen v mém díle“ – F. X. Šalda a výtvarné umění / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 14. 12. 2017 – 4. 3. 2018

 „Můj pravý život je uložen v mém díle“ – F. X. Šalda a výtvarné umění

V roce 2017 uplynulo 150 let od narození a 80 let od úmrtí důležitého českého literáta a kritika F. X. Šaldy. V liberecké Oblastní galerii je jeho umělecká kritika připomenuta samostatnou výstavou.

Umělecká kritika tvořila důležitou část Šaldovy činnosti. Věnoval se jí po celý svůj život a publikoval ji v uměleckých časopisech i vlastním Zápisníku. Komorní liberecká výstava ukazuje díla klasické české moderny právě v souvislosti s Šaldovými kritikami. „Některé autory, jako byl např. Miloš Jiránek, Šalda velmi obdivoval, a o to k nim byl přísnější,“ hodnotí Šaldovu tvorbu autorka výstavy Anna Habánová a dodává: „Pro výstavu se podařilo zapůjčit významná díla od Jana Zrzavého z Ostravy, po dlouhé době si návštěvníci budou moci prohlédnout díla Miloše Jiránka a Josefa Šímy z depozitáře liberecké galerie. Velkou radostí jsou potom krásné oleje Antonína Slavíčka z galerie v Roudnici nad Labem.“

Součástí výstavy je video, časosběrný dokument ze Šaldova náměstí, který má návštěvníka přivést k zamyšlení nad důstojností připomenutí osobnosti F. X. Šaldy ve městě pod Ještědem. Habánová uznává, že není příliš lichotivý: „Šaldovo náměstí nikdy náměstím nebylo, po zbourání původní zástavby vznikla křižovatka a nedomnívám se, že je šťastně pojmenovaná.“

František Xaver Šalda (22. 12. 1867 Liberec – 4. 4. 1937 Praha) byl český literární a výtvarný kritik, novinář a spisovatel. Narodil se v Liberci do rodiny poštovního oficiála Františka Šaldy a Marie rozené Kleinerové. Rodina se s otcovou službou brzy přestěhovala do Čáslavi. Od roku 1878 jako student gymnázia a posléze práv žil v Praze. Po vzniku Československa působil jako profesor románských literatur na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Jako uznávaný literární kritik, který z kritiky vytvořil samostatný literární útvar, se významně zasloužil o vývoj kritického myšlení o literatuře.

Šaldův přínos pro obor je nepopiratelný. Počátky umělecké kritiky je možné nalézt v roce 1895, kdy se podílel na formulaci Manifestu české moderny. Jeho následné soustavné studium evropského umění mu umožnilo hodnocení a interpretaci formující se moderní české výtvarné tvorby.

komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Annou Habánovou se koná 25. 1. 2018 v 10:30 a 17:00

doprovodný program pro základní a střední školy probíhá od 15. 1. do 23. 2. 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *