Milan Guštar v Novej synagóge

Milan Guštar / Kurátorka výstavy: Katarína Gatialová / Nová synagóga, Žilina / Výstava potrvá do 29. 9. 2017

03_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1549 05_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1524 07_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A151708_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A153411_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A157615_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A161617_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A163019_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A166620_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A167421_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A169222_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A169025_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A164430_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1735

Foto: Peter Snadík