Artalk.cz

TZ: Pavel Trnka a Karolína Rossí

Pavel Trnka a Karolína Rossí / Theory of Vision / The White Room / Praha / 1. – 24. 8. 2017

pozvanka_email_Theory of Vision

Karolína Rossí a Pavel Trnka: Theory of Vision

1. – 24. 8. 2017

Vernisáž: 1. 8. 2017, 19:30

Motto: „Ve svém vnímání jsme zcela zaměření na sebe, a to z dobrého důvodu: stále hledáme ve světě věci, které se nás mohou přímo týkat. Vnímání lze rovněž považovat za modifikaci očekávaného. Všímáme si teprve tehdy, když něco hledáme, když naší pozornost vzbudila nějaká nesrovnalost, rozdíl mezi tím, co očekáváme.“

Výstava obrazů Karolíny Rossi a Pavla Trnky představuje několik způsobu či  teorií nahlížení na společné téma, kterým je krajina. Podkladem inspiračních  zdrojů obou autorů je v tomto případě pohyb, světlo, rytmus, voda. Dívání se bez jakýchkoliv civilizačních vymožeností, pouhým okem.

Pavel Trnka se krajinu snaží vnímat jako živou bytost. Jistý je vliv taoismu, ale i názorů některých současných filozofů, či biologů, např Ruperta Sheldrakea. Vyjadřuje se plochou, linii, bodem. V některých kresbách se v podobě siluet vynořují prvky architektonické či industriální krajiny, která odkazuje na lidský element. Jde mu především o rytmizaci plochy a práci s odstíny, které přírodní uhel nabízí. Nevyužívá vždy celou škálu odstínů, naopak ho zajímá bohatost v omezené škále odstínů.

Karolína Rossi zkoumá, jak funguje lidská představivost ve chvíli, kdy něco známe pouze z jiných zdrojů a nemáme možnost se k věci sami fyzicky přiblížit. Jako dobrý příklad může posloužit třeba Mariánský příkop v Tichém oceánu, jehož největší hloubka přesahuje 10 000 metrů. Zatím je známo, že tu žije 13 druhů živočichů nejpodivnějších tvarů, uzpůsobených k životu v tak ohromné hloubce. Jen málokdo má možnost do Mariánského příkopu skutečně nahlédnout, a tak nám musí stačit to, co se o něm dozvíme zprostředkovaně a to, co nám dovolí vidět naše vědomí. Zajímají ji limity představivosti ve chvíli, kdy je stanoven konkrétní impuls bez jeho faktické znalosti.

O AUTORECH

Pavel Trnka, narozen 6. 2. 1981 v Plzni. Žije a pracuje v Plzni a Praze. V roce 2009 absolvoval Ústav umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je také absolventem Pedagogické fakulty na téže univerzitě. Středem jeho zájmu je kresba, malba, grafika a ilustrace. Od roku 2008 působí jako odborný asistent pro kresbu a malbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, kde vyučuje figurální kresbu, malbu a ilustraci.

Karolína Rossí, narozena 1983 v Novém městě na Moravě, absolvovala pražskou AVU u prof. Kokolji a stáž na Ecole superieure des beaux arts, Aix en Provence. Vystavuje převážně v galeriích určených k prezentaci současné nejaktuálnější sorty českých umělců, jako je například galerie Kostka nebo Berlínskej model. Její obrazy se vyznačují niterností a cestou k nim je introspekce.

Vernisáž výstavy je součástí Pragovka Art summer Grand opening II. V rámci večera proběhne veřejná generálka nového projektu světově nejúspěšnějšího českého tanečníka Jiřího Bartovance  s názvem Camouflage a vernisáž Davida Pešata v Deppo gallery.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *