Artalk.cz

do 22. 5. 2017 / GHMP vyhlašuje soutěž na novou vizuální identitu

GHMP vyhlašuje soutěž na novou vizuální identitu / GHMP / Praha / přihlášky do 22. 5. 2017

Galerie hlavního města Prahy vypisuje designérskou soutěž, designéry odmění částkou 530 000 Kč

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN otevřenou soutěž pro grafické designéry. Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice a získá zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč.

GHMP pořádá ročně více než 20 výstav, které shlédne v průměru 150 tisíc návštěvníků. Od svého založení uspořádala přes 700 výstav, aby tak představila veřejnosti významná témata a osobnosti českého a světového umění, jako například výstavy tvorby Toyen, Jindřicha Štyrského, Milana Grygara, Krištofa Kintery, Tima Burtona nebo Richarda Deacona.

V současné době postrádá Galerie hlavního města Prahy jednotnou vizuální identitu, která by zajistila systém pro všechny výstupy. Galerie disponuje pouze graficky zpracovaným logotypem „GHMP“, který je připojován k různorodým materiálům. Potřeby instituce a galerijní provoz však ukazují, že je toto řešení nedostatečné.

1 GALERIE = 7 OBJEKTŮ
V současné době působí GHMP v 7 historických objektech umístěných v exponovaných částech Prahy
i v jihočeském Chýnově: Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, Městská knihovna – 2. patro na Mariánském náměstí, Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě, Dům fotografie v Revoluční ulici, Zámek Troja, Bílkova vila na Hradčanech a Dům Františka Bílka v Chýnově u Tábora.

Po intenzivní přípravě a identifikaci současných i budoucích potřeb přichází Galerie hlavního města Prahy se zadáním pro otevřenou soutěž. Jejím předmětem je nová koncepce vizuální identity, která zajistí jednotnou komunikaci instituce jako celku.

„Galerie hlavního města Prahy potřebuje se svými návštěvníky komunikovat jednotnou, atraktivní a zapamatovatelnou vizuální identitou, která bude dlouhodobě prezentovat GHMP a všechny její součásti,“ uvedla ředitelka GHMP PhDr. Magdalena Juříková.

TRANSPARENTNÍ CESTA K NOVÉMU VIZUÁLU
„Otevřená soutěž pro grafické designéry je pro veřejné instituce tou nejtransparentnější cestou, jak se dopracovat ke kvalitní vizuální identitě. Jsme velice rádi, že se na nás Galerie hlavního města Prahy obrátila. Profesionální příprava zadání, férové podmínky pro grafické designéry, odborná porota, osobní briefing pěti finalistů ve 2. kole soutěže – to vše a mnoho dalších opatření nám pomohou zajistit kvalitní výsledek,“ popisuje designérskou soutěž ředitelka organizace CZECHDESIGN Jana Vinšová.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

1/ dvě kola

Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová. V prvním kole vybere odborná porota z přihlášených prací 5 nejlepších. Ve druhém kole je jejich autoři dále rozpracují do podoby ukázek principů a konkrétních příkladů aplikace jednotné vizuální identity. Uzávěrka prvního kola soutěže je 22. května 2017. Do tohoto dne mají designéři zaslat elektronickou i fyzickou podobu návrhů organizátorovi soutěže CZECHDESIGN.

2/ prohlídky objektů GHMP
V termínech 13. 4. v 11:00, 18. 4. v 11:00 a 26. 4. v 18:00 se pro zájemce o účast v soutěži uskuteční prohlídky po objektech GHMP s možností seznámit se s výstavními expozicemi, budovami a propagačními materiály GHMP.

3/ odborná mezioborová porota

V odborné porotě Soutěže na novou vizuální identitu Galerie hlavního města Prahy zasednou, vedle zástupců GHMP, grafičtí designéři jako je profesor UMPRUM Petr Babák, který je autorem jednotné vizuální identity Moravské galerie v Brně, grafická designérka Adéla Svobodová, která vytvořila vizuální identitu ostravské galerie Plato nebo slovenský designér Branislav Matis, autor oceňované vizuální identity Slovenské národní galerie.

4 / osobní briefing finalistů ve 2. kole

Pět vybraných finalistů se ve 2. kole soutěže zúčastní schůzky se zástupci poroty, kde proběhne osobní briefing soutěžících a diskuze nad rozpracovanými návrhy určenými pro odevzdání ve 2. kole soutěže.

5/ odměny v soutěži

Pět finalistů, kteří postoupí do 2. kola soutěže, bude finančně ohodnoceno odměnou za umístění, jejíž součástí je také skicovné za odvedenou práci:
1. místo 35 000 Kč a získání zakázky na grafický manuál v hodnotě 400 000 Kč, 2. místo 30 000 Kč, 3. místo 25 000 Kč a zvláštní odměna pro další dva návrhy, které se neumístí, je 20 000 Kč pro každého.

6/ výstava finalistů

Po skončení soutěže uspořádá Galerie hlavního města Prahy výstavu pro veřejnost, kde bude prezentovat 5 prací, které se účastnily 2. kola soutěže, případně i vybrané práce 1. kola soutěže. Ukáže tak veřejnosti návrhy, které měly šanci na úspěch.

7/ záštita CZECHDESIGN
CZECHDESIGN je profesionální zastřešující organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských soutěží.

Výsledky soutěže budou známy nejpozději
6. října 2017. Odevzdání grafického manuálu a postupná aplikace jednotného vizuálního stylu by tak měla začít začátkem roku 2018.

Více informací o soutěži:
http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-na-novou-vizualni-identitu-galerie-hlavniho-mesta-prahy

Soutěž na novou vizuální identitu Galerie hlavního města Prahy

Vyhlašovatel: Galerie hlavního města Prahy

Organizátor: CZECHDESIGN

Uzávěrka odevzdávání prací 1. kolo: 22. 5. 2017

Uzávěrka odevzdávání prací 2. kolo: 21. 8. 2017

Zveřejnění vítěze soutěže: do 6. 10. 2017

Pravidla soutěže

Více informací o soutěži a kompletní pravidla soutěže ke stažení zde: http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-na-novou-vizualni-identitu-galerie-hlavniho-mesta-prahy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *