Artalk.cz

Anna Daučíková má Cenu pro rok 2017

Laureátkou jedenáctého ročníku Ceny pro umělce nad 35 let – Ceny od Jiřího Surůvky se stala v pátek 9. prosince slovenská vizuální umělkyně a pedagožka VŠVU a AVU Anna Daučíková.

daucikova-anna
Anna Daučíková

TZ: Čtyřčlenná porota ve složení Klára Peloušková (šéfredaktorka Artalk.cz, laureátka Ceny Věry Jirousové 2015), Lucie Rosenfeldová (studentka UMPRUM), Aleš Čermák (absolvent AVU, finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016) a František Fekete (student FAMU, kurátor galerie 35m2) vybírala celkem ze čtyř finalistů. Dalšími nominovanými byli Jiří Valoch, Jiří David a Jiří Příhoda.

“Po dlouhé diskusi jsme se rozhodli Cenu od Jiřího Surůvky udělit osobnosti, jejíž práce se vymyká kategoriím stylů, ismů a definovaných přístupů, ačkoli vytrvale rozvíjí své ústřední téma. Osobnosti, která je pro nás inspirativní především nekompromisní politickou, uměleckou a osobní integritou a zároveň odhodláním nebýt příliš vidět, když to okolnosti vyžadují,” okomentovala porota výsledky Ceny.

Součástí ceny je i vyhlášení nejlepší samostatné, nejlepší skupinové výstavy a díla roku za uplynulé období (18 měsíců). Nejlepší skupinovou výstavou za období 2015–2016 se stala Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914, kurátoři: Petr Wittlich, Sandra Baborovská, GHMP: Městská knihovna Praha, 4. 5. – 25. 9. 2016.

Nejlepší samostatnou výstavou za období 2015–2016 byla vyhlášena Interpreter I & Anna Hulačová, Anna Hulačová a Jiří Příhoda, Hunt Kastner, 12.9. – 17.10. 2015.

Dílem roku za stejné období byla zvolena c-ARK (Sběratelova archa) Jiřího Příhody z výstavy Sochy, kurátorka: Magdalena Juříková, GHMP: Zámek Troja Praha, 31. 3. – 30. 10. 2016.

Cena je každoročně od roku 2007 předávána jako gesto mladší generace tvůrců a teoretiků vůči generaci starších umělců. Jedná se zejména o uznání, které je zprostředkováno vybranému umělci, na jehož volbě se podílí více než 500 osob z celé České republiky, kterým v době hlasování není 35 let a nominují dva umělce nad 35 let. Ze součtu došlých hlasů vzniká skupina čtyř až sedmi finalistů. V druhé fázi laureáta vybírá každý rok odlišná porota. Věková hranice „nominátorů“ je zvolena intuitivně; charakter ceny se odvíjí od setkání každoročně obměňované poroty s finalisty v jejich ateliérech.


Vyjádření poroty

„Účastníci ankety Umělec má cenu odpovídali v dotaznících na otázku, který/á z umělců či umělkyň nad 35 let je pro ně nejinspirativnější. Inspirativnost jistě nelze měřit jinak než velmi subjektivně a stejně jako finálová čtveřice vznikla na základě osobního úsudku několika set dotázaných, ani my, letošní porotci a porotkyně, jsme se při výběru laureáta nesnažili o objektivitu, která by byla vzhledem k nesrovnatelnosti jednotlivých uměleckých osobností i k našemu věku a zkušenostem tak jako tak až příliš lehce napadnutelná. Na Cenu od Jiřího Surůvky, jenž ji získal v minulém roce, byli nominováni tři umělci a jedna umělkyně, kterých si velmi vážíme a jejichž práce má podle našeho názoru nezpochybnitelné kvality a nezastupitelné místo v česko-slovenském uměleckém kontextu.

Annu Daučíkovou oceňujeme za důslednost a kritičnost, s níž formuluje své pozice nejen v umělecké tvorbě, a za vytrvalost při hledání správných prostředků pro uchopení a vyjádření vlastní identity či tužeb.

Jiřího Davida si ceníme jako výrazné osobnosti, která významně přispěla k formování české porevoluční umělecké scény a která ve své práci neúnavně problematizuje dění v umění i ve společnosti.

Jiřího Příhody si vážíme za jeho soustředěnou a konzistentní uměleckou tvorbu přesahující do oblasti designu či architektury, jež je díky svému zájmu o obecné otázky vnímání a žití schopna promlouvat k širokému okruhu diváků.

Jiřího Valocha považujeme za osobnost zásadního významu pro rozvoj českého umění od 60. let 20. století, jehož aktivita jako umělce, kurátora a mediátora mezi zdejším a zahraničním kontextem byla – a stále je – nesmírně podnětná.

Ze čtyř nominovaných jsme se po dlouhé diskusi rozhodli Cenu od Jiřího Surůvky udělit osobnosti, jejíž práce se vymyká kategoriím stylů, ismů a definovaných přístupů, ačkoli vytrvale rozvíjí své ústřední téma. Osobnosti, která je pro nás inspirativní především nekompromisní politickou, uměleckou a osobní integritou a zároveň odhodláním nebýt příliš vidět, když to okolnosti vyžadují. Cenu od Jiřího Surůvky jsme se rozhodli udělit Anně Daučíkové.“


Více informací: webové stránky Umělec má cenu a Facebook.

Komentáře

  1. […] Award from Jiří Surůvka for Anna Daučíková (an award from artists and theorists under 35 years for an artist over 35 […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *