Artalk.cz

TZ: Spolek Skutek udělil čtyři čestná členství a vyhlásil výsledek prvního ročníku Grand Prix Skutek

Spolek Skutek udělil čtyři čestná členství a vyhlásil výsledek prvního ročníku Grand Prix Skutek / Praha / 7. 12. 2015

grafika: Marek Meduna
autor: Marek Meduna

Spolek Skutek udělil čtyři čestná členství a vyhlásil výsledek prvního ročníku Grand Prix Skutek

Jana a Jiří Ševčíkovi se stali laureáty prvního ročníku Grand Prix Skutek. Spolu s Karlem Oujezdským a Jiřím Valochem zároveň obdrželi i čestné členství.

Udělením čestného členství vyjadřuje Spolek Skutek svoje uznání i podporu osobnostem, jejichž sounáležitost se spolkovými idejemi a ideály může mít pro další rozvoj spolku podpůrnou roli. Čestná členství hodlá spolek příležitostně udělovat i v budoucnu.

Cena Grand Prix Skutek je určena osobnostem působícím na české výtvarné scéně, a to bez ohledu na věk nebo národnost. Spolek Skutek chce tuto cenu udělovat každoročně jako spolkovou reflexi dlouhodobého a významného působení jednotlivců nebo dvojic či skupin v rámci domácího uměleckého provozu nebo vzhledem k výrazným počinům spojeným se zdejším kulturním životem a jeho organizací. Záměrem ceny je zviditelnit dění a osobnosti spojené s oborovým dialogem a s vytvářením infrastruktury současného umění. Zároveň chce cena produktivně vyplňovat prostor mezi již zavedenými cenami a kategoriemi oceňování a zhodnocovat tak přínos, který není nutně jen uměleckého nebo odborného rázu.

foto: Jiří Thýn
foto: Jiří Thýn

Výbor spolku vysvětluje volbu laureátů a čestných členů následovně:

Manželé Ševčíkovi sehráli na české umělecké scéně nezastupitelnou roli. Jejich odborný vklad i osobní zaujetí na poli umělecké teorie, kritiky a kurátorské praxe se zásadně vepsaly do dějin českého výtvarného umění zejména osmdesátých a devadesátých let. V rámci fungování Vědecko-výzkumného pracoviště AVU a další kurátorské a publikační činnosti se ovšem podílejí i na dnešním kulturním provozu a jsou pro nás příkladem osobností, které se po celý život snaží přispívat k rozvoji českého umění.

Karla Oujezdského naopak spojujeme s úzkou specializací reportéra, který s neúnavnou soustředěností zprostředkovává dění v současném umění posluchačům ČRo Vltava. V souvislosti s principy, na nichž chce Spolek Skutek stavět, bychom rádi vyzdvihli především jeho mezigenerační záběr.

Posledního jmenovaného, Jiřího Valocha, pak považujeme za důležitou osobnost výtvarného umění druhé poloviny 20. století, která se spolupodílela na vzniku i reflexi mnoha výrazných uměleckých proudů a tendencí.“

foto: Jiří Thýn
foto: Jiří Thýn

Cena GPS vznikla z iniciativy výboru Spolku Skutek. Nominace navrhují všichni členové spolku a o laureátovi rozhoduje v diskusi výbor. Cena samotná má podobu svařovaného objektu, jehož jedenáct součástí zastupuje jedenáct členů výboru. Členové spolku Skutek nominovali letos na ocenění GPS celkem dvacet šest osobností a dvojice laureátů roku 2015 byla vyhlášena v závěru členské schůze Spolku Skutek, dne 7. prosince v galerii tranzitdisplay v Praze.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *