Artalk.cz

TZ: Začátek století / České umění prvního desetiletí 21. století

Začátek století: České umění prvního desetiletí 21. století / Západočeská galerie v Plzni: Výstavní síň Masné krámy / 4. 5. – 5. 8. 2012

Začátek století: České umění prvního desetiletí 21. století

4/5/2012–5/8/2012

Výstavní síň Masné krámy

Kurátor/kurátoři: Pavlína Morganová

Spolupráce: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění

Na začátku byly otázky: Jak vypadalo první desetiletí 21. století na české výtvarné scéně? Jaká díla byla vystavována? Která z nich vyprovokovala největší diskuse? Která z nich přežijí v našem kulturním povědomí? Která z nich nejvíce ovlivní následující vývoj? O čem výtvarní umělci a umělkyně v této době přemýšleli? Co se pokoušeli změnit? Jaké postupy a média používali? Jak se jejich tvorba liší od umění 20. století? Začíná s novým miléniem opravdu něco nového?

Pak začala příprava výstavy, která přinesla další otázky: Kteří umělci a umělkyně nejlépe reprezentují toto desetiletí? Která z jejich děl vybrat? Jak výstavu postavit? Jak strukturovat katalog?

Výběr umělců a umělkyň na výstavu je logicky zaměřen na nejmladší generaci, která v prvním desetiletí 21. století vstupovala na českou výtvarnou scénu. Doplňují ji umělci a umělkyně, kteří se prosadili již v druhé polovině 90. let a v prvním desetiletí jsou již široce respektováni. Je mezi nimi řada mezinárodně uznávaných osobností (např. Kateřina Šedá, Ján Mančuška, Zbyněk Baladrán, Krištof Kintera), laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého (např. Mark Ther, Vasil Artamotov/Alexej Kluykov, Jiří Skála, Eva Koťátková, Michal Pěchouček, Barbora Klímová, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Tomáš Vaněk, Markéta Othová), umělců, kteří reprezentovali Českou republiku na Benátském bienále (např. Jiří Surůvka, Kamera skura, Ján Mančuška, Dominik Lang). Řada z nich vedla nebo vede ateliéry na vysokých uměleckých školách (Jiří Kovanda, Milena Dopitová, Jiří Surůvka, Tomáš Vaněk, Jiří Černický, Krištof Kintera, Dominik Lang, Michal Pěchouček, Alena Kotzmanová, Michaela Thelenová, Alexandra Vajd a Hynek Alt). Ve výběru se generačně vymykají čtyři osobnosti: Jiří Kovanda, Jiří Surůvka, Milena Dopitová a Markéta Othová. Přestože se najde řada dalších osobností, které spoluformovaly nejmladší české umění, považuje je kurátorka za klíčové. V jejich tvorbě je totiž možné najít kořeny některých přístupů aktualizovaných na začátku století.

Koncept výstavy je založen na prozkoumávání nedávné minulosti. Díla zde vystavená jsou ještě čerstvá a silně ovlivňují momentální dění na umělecké scéně, nicméně už je do jisté míry prověřil čas. Řada z nich vznikla v jiném kontextu, pro určitý prostor, jako reakce na díla jiných umělců nebo společenské události. Dnes vystavená logicky ztrácejí některá ze svých poselství a významů, a naopak získávají další. V dnešní době „vybitých kontextů“, které se neustále znovu nabíjejí, se zdá být tázání po nových aspektech současného umění zavádějící. Přesto však najdeme v umění tohoto desetiletí nová témata a přístupy k tvorbě. Na poli médií vedle klasických forem jako je malovaný obraz, socha, objekt a fotografie, fungují i novější pojmy jako environment, instalace, projekt, videoinstalace, performance atd., ale ani s těmi jaksi nevystačíme. Pro současnou dobu je typické prolínání jednotlivých postupů a rozšiřování jejich možností a do jisté míry i zpochybňování jejich hranic. Pokusíme-li se však zdůraznit dominující médium, je to bezesporu video. Pro mladou generaci je často nejpříhodnějším způsobem, jak zvizualizovat nebo dokumentovat své komplexní projekty a aktivity. Pohrává si s filmovou řečí a díky novým digitálním technologiím používá video v nejrůznějších polohách, od klasického videoartu, přes videoperformance, až po konceptuální videa kombinující obraz a text. Reprezentativní přehled současného českého videoartu je možné shlédnout v tzv. videokinu, které je integrální součástí výstavy. Čtyřhodinový program začíná každý den v 10 a 14 hodin.

Výstava Začátek století se tak stává reprezentativním obrazem českého vizuálního umění prvního desetiletí 21. století a odkrývá jeho nejpodstatnější prvky, na něž dnes kontinuálně navazuje nejmladší generace českých umělců a umělkyň. Je labyrintem, jehož procházení s připraveným průvodcem může být celodenním dobrodružstvím.

PUBLIKACE

Výstavu doplňuje rozsáhlý katalog, který vydala Západočeská galerie a nakladatelství Arbor Vitae. Na 200 stranách jsou v česko-anglické mutaci texty kurátorky výstavy Pavlíny Morganové a dalších předních odborníků na současné umění, jako je Václav Magid, Jan Zálešák, Michal Koleček a Viktor Čech. Podstatnou část katalogu tvoří medailony jednotlivých vystavujících s obsáhlou obrazovou dokumentací.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

s autorkou její koncepce Pavlínou Morganovou (Vědecko-výzkumné pracoviště AVU)

24. května v 16:30 hodin (následovat bude komentovaná procházka právě probíhajícím festivalem ZAČÁTEK STOLETÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU)

26. června 2012 v 17 hodin

Jednodenní festival ZAČÁTEK STOLETÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

ve čtvrtek 24. května 2012 od 13 do 20 hodin

Festival je zaměřený na instalace, performance, projekce, komentované procházky, setkání a diskuse s umělci a výtvarné dílny seznamující nejmladší generaci se současným uměním. Koná se v centru města Plzně, konkrétně na náměstí Republiky a v jeho okolí.

Výstava je zaštítěna projektem Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury.