Artalk.cz

Jak prezentovat současné umění

Na podzim loňského roku vznikla v Praze poměrně zajímavá iniciativa s názvem I.D.A. – iniciativa pro současné umění. Viktor Čech – jeden z jejích spoluzakladatelů – přibližuje záměry, plány i již realizované projekty této skupiny mladých umělců a teoretiků.

Poněkud tajemný název iniciativy skrývá svůj význam v prosté fonetické výslovnosti zkratky: I-de-a. Jako svůj cíl si její zakladatelé vytkli zejména zájem o „jiné“ strategie současného umění. Tedy takové, které pouze nezaplňují klasický galerijní prostor, ale nabízejí i jiné možnosti přístupu diváka k současné umělecké tvorbě.

Zázemím aktivit I.D.A. je komorní multifunkční prostor v Moravské ulici na pražských Vinohradech. Ten slouží díky svému variabilnímu vybavení jako základna pro řadu aktivit, především výstavní činnost, ale i pro teoretické diskuze, přednášky a projekce. Během prvních měsíců jeho provozu zde proběhla již celá škála akcí, využívajících ho různými způsoby. Ať už v podobě auditoria určeného pro akce přednáškového formátu či projekce (jako byl kombinovaný program zahajovací akce – Aleš Čermák – Filip Jakš, Ivan Svoboda, Martin Hrubý – Petr Krátký), či v podobě „klubovny“ určené k akcím diskuzního charakteru (projekt Materiál Jakuba Kovaříka), nebo jako klasický galerijní prostor určený pro instalaci (výstava Dórský sloup Antonína Jiráta).

Akce ovšem I.D.A. pořádá i ve spolupráci s dalšími subjekty také v jiných, k danému záměru vhodnějších místech a prostorách. Jednou z takovýchto akcí byla i prezentace současného rakouského videa z Akademie výtvarných umění ve Vídni, uspořádaná v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu (kurátor Viktor Takáč). Projekty připravuje I.D.A. i v zahraničí s tamními partnery, jak tomu bylo u berlínské výstavy Transparent Refraction (kurátoři Viktor Čech a Zoe Yeh), uspořádané ve spolupráci s taiwanskými a berlínskými kolegy.

Další důležitý způsob prezentace současné umělecké činnosti pak představují tiskoviny a jiné způsoby komunikace s divákem přesahující konvence galerijního prostoru. V prostoru I.D.A. je k dispozici archiv těch publikací, jejichž prezentace již v něm proběhla. Součástí koncepce je i nízkonákladové vydavatelství, v rámci nějž byla zatím publikována série videoartových multiplů 74°C (Martin Hrubý a Petr Krátký), obsahující videa původně vytvořená v rámci video projektu vzniklého ve spolupráci s audiovizí Národní technické knihovny v Praze (kurátor Viktor Čech).

Záměrem projektu I.D.A. je vytvoření vazeb a struktur, které by mohly rozšířit kontext současné umělecké scény a to jak z hlediska umělecké praxe, tak i teorie umění. V rámci provozu prostoru I.D.A. se tedy počítá od roku 2012 i s pořádáním přednášek teoretiků umění a příbuzných oborů. Důvodem pro založení této iniciativy byla i snaha po hledání nových cest mezi českým uměleckým prostředím a zahraničními tvůrčími okruhy. Součástí projektu je proto i rozvíjení sítě zahraničních emisarů, kteří zajištují spojení se zahraničním prostředím. Ve spolupráci s nimi jsou připravovány projekty zaměřené na prezentaci zajímavé mladé zahraniční tvorby, či naopak české v zahraničí. Jádrem tvořícím I.D.A. – iniciativu pro současné umění je tým tvořený Viktorem Čechem, Karímou Al-Mukhtarovou, Martinem Hrubým a Petrem Krátkým.

______________________________________________________________

doprovodné fotografie z otevření multifunkčního prostoru pro současné umění I.D.A, foto: Karíma Al-Mukhtarová
www.i-d-a.cz