Artalk.cz

Performeři z Black Marketu

Black Market International již 25 let prezentuje umění v oblasti performance art založené na setkávání tvůrců, kteří používají performance jako druh spontánní komunikace. Jde o hnutí vzniklé v roce 1985 na festivalu Expanded Theater v rámci workshopu Zygmunta Piotrowského v polské Poznani. Mezi jeho zakladateli byl Tomáš Ruller, výrazná osobnost českého mediálního umění a performance art. Za dobu své existence mělo BMI příležitost představit se na různých místech světa, za evropský kontinent jmenujme alespoň Documenta v Kasselu v letech 1987 a 1993 nebo účast na výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. Od svého počátku je organizován na principu sítě tvořené jednotlivci, díky tomu existuje nezávisle na uměleckých institucích a již 25 let dokazuje funkčnost myšlenky networkingu. Základní charakteristikou je setkání jako ceremoniál, který otvírá energetický a hmotný prostor pro vztahy mezi nejen lidmi navzájem, ale i mezi člověkem, předmětem a prostorem. Neméně důležitá je pozornost, stav mentální a fyzické koncentrace, během které dochází k zastavení toku myšlenek a jsou vnímány jen výzvy, jenž přináší okamžik. Výsledkem je změněné vnímání času. Tím si vysvětluji skutečnost, že jejich performance dosahují i délky několika hodin. Tato pozornost také zbavuje předměty, tělo a okolí tradičních významů, je jim tak dávána nová symbolika. Vznikají surrealistické performativní obrazy, kdy již nejde o tvorbu umění, ale o proměnu celkového setkání v umělecký organismus, chcete-li instalaci. Pokud se k tomu přičte skutečnost, že celá jejich vystoupení jsou postavena na improvizaci, kde stanovené je jen místo a čas, je jasné, že publikum se stává svědkem události, jejíž průběh nelze odhadnout. Slovním vyjádřením Black Marketu jsou pak principy, které nelze považovat za návod, nebo pravidla, ale spíše za manifestaci podmínek, ve kterých se performance rodí a probíhá. Na specifičnosti výrazového jazyka tohoto hnutí měla zásadní vliv filosofie a umělecký přístup polského performera Zygmunta PioTrowského, BMI vznikl jako součást jeho projektu Aufmersamkeitsschule (Škola Pozornosti). V teoretickém kontextu lze BMI zasadit do umělecké tradice vycházející z Grotowského pojetí divadla, z filosofie MA pocházející z konceptu japonské estetiky, jako důležitého označení toho, co se nachází MEZI. Další souvislosti lze najít mezi texty Eriky Fischer-Lichte věnující se vtahu rituálu a divadla, nebo učení Carlose Castanedy.V roce 2010 proběhlo turné BMI u příležitosti 25 výročí zahájené v polském Lublinu a končící letos v únoru v skotském Glasgow. ______________________________________________________________ Mezi současnými do Black Marektu zapojenými tvůrci jsou: Jürgen Fritz – zakladatel (Německo)/ Norbert Klassen (Švýcarsko) Myriam Laplante (Kanada, Itálie) / Wen Lee (Singapore) / Jason Lim (Singapore) / Alastair MacLennan (Irsko) / Helge Meyer (Německo) / Boris Nieslony – zakladatel (Německo) / Jacques van Poppel (Nizozemí) / Elvira Santamaria (Mexiko) / Marco Teubner (Německo) / Julie-Andrée T. (Kanada) / Roi Vaara (Finsko)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *