Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Stratený v téme

Bratislavský tranzit aktuálne prezentuje dva autorské projekty. V priestoroch s názvom študovňa môžeme vidieť diela od Carmen Dobre-Hametner a mimo nej výsledky dlhodobého výskumu Jána Skaličana týkajúceho sa životného prostredia. Jeho projekt Tiché svedectvo je výsledkom mapovania poškodzovania tohto prostredia. Damas Gruska vo svojej recenzii píše, že téma je výsostne

PODCAST Továrna na kulturu 5: Zuzana Došeková

Pokračování podcastové série Továrna na kulturu rozvíjí téma, kterého jsme se již dotkli v minulých dílech – totiž to, jak lokální kulturní politiky v Česku a na Slovensku (ne)souvisí s agendou Evropské unie. Naší další hostkou je Zuzana Došeková ze slovenského ministerstva kultury, která je součástí expertní skupiny na úrovni

Zastávka je na znamenie

V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici aktuálne prebieha skupinová výstava Seniorlinka, ktorá zrkadlí medzigeneračné strety. Prezentované diela umelecky spracúvajú podnety z rodinného prostredia a vypovedajú o senioroch a seniorkách. Text Marianny Mlynárčikovej má osobný rozmer a výstavu hodnotí pozitívne, ale zároveň uvažuje, či je formát tematickej výstavy ešte postačujúci a či už

Apokalypsa, ale aj nádej

Centrálnou temou výstavy Earthrise! je environmentalna kríza a s ňou súvisiace devastačné následky ľudského konania vo vzťahu k životnému prostrediu. Stále viac aktuálnu tému Oto Hudec reflektuje zrozumiteľnym a sympatickym spôsobom, píše vo svojej recenzii Veronika Vaculová Repová. Apokalypsa, ale aj nádej Téma environmentálnej krízy, ekologických katastrof a vykorisťovania prírody

Je dôležité nebyť oportunistická inštitúcia

Pred trinástimi rokmi sa Juraj Rattaj stal spoluzakladateľom jednej z najdlhšie pôsobiacich artist-run galérii na Slovensku. Hoci HotDock menil adresy a organizačný tím, bol známym živým bodom stretávania sa nielen bratislavskej umeleckej scény. Do svojich priestorov pozýval domácich aj zahraničných umelcov a umelkyne, stal sa útočiskom pre autorské experimenty bez

Bod zlomu: If you can read ’THIS’…

V rubrike Bod zlomu sa postupne venujeme témam, ktoré vybočujú z bežných záujmov. Fascináciu zmenšeninami, bežne prítomnú napríklad v predzáhradkách vo forme hradov a trpaslíkov, pozná ale asi každý. Je v tom niečo magické aj praktické. Dielo Krabica v kufri od Marcela Duchampa je v tomto ohľade emblematické. V aktuálnom Bode zlomu Vojtěch Novák

Kde je miesto galérií v novom zákone?

V pripravovanom novom zákone o múzeách, ktorý by mal do platnosti vstúpiť v druhej polovici tohto roka, ťahajú galérie za kratší koniec. Nielen, že boli vypustené zo samotného názvu, definované sú v ňom len jednou vetou – galéria ako špecializované múzeum vizuálneho umenia, píše Veronika Vaculová Repová.    Kde je miesto galérií v novom

Z Matfyzu do galérie

Hoci je momentálne v centre mediálnej pozornosti rekonštrukcia dostavby Slovenskej národnej galérie, Vladimír Dedeček v Bratislave koncom 70. rokov 20. storočia realizoval i budovy Matematicko-fyzikálnej a Prírodovedeckej fakulty UK. Damas Gruska, ktorý v jednej z nich dlhé roky pracuje, ponúka komparatívny pohľad nielen na samotné stavby, ale i na inštitúcie,