Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Galéria ako laboratórium, laboratórium ako galéria

Damas Gruska píše o projekte Inteligencia močiara litovskej dvojice Nomeda a Gediminas Urbonas, ktorý je výsledkom projektu Močiarna škola a pre tranzit ho kurátorsky pripravila Lýdia Pribišová. Inštalácia prostredníctvom umeleckého výskumu pojednáva o význame močarísk v krajine. „U nás ani nepoznáme močariská ako obnoviteľný a ekonomicky významný zdroj cennej a exportnej

Človek súčasnosti, ako ho (ne)poznáme

Jana Babušiaková píše o výstave Antroporary, ktorá prebieha v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Kurátor Michal Stolárik výstavou okrem iného reaguje na spoločenskú atmosféru, ktorú priamo ovplyvňuje aktuálna pandemická situácia. Uvažuje, čo teraz znamená možnosť stretnúť sa, aká je potreba dotyku a prechádza aj k širším aspektom, ktoré sú spojené

Huba

Tretí text v rubrike Bod zlomu, ktorá si všíma mimoumelecké alebo medziodborové presahy, je veľmi „jesenný“ a aktuálny. Zameriava sa na trávenie času v prírode a hubárstvo. Huby predstavujú fascinujúce spoločenstvo, ktoré je prepletené s toľkými organizmami, že by mohlo byť prínosné pre nás zberačov aj v niečom inom ako iba kvôli

Bzukot mesta

V bratislavskej SODA Gallery prebieha výstava Mareka Kvetana s názvom Fyzická nemožnosť ticha v nepokoji mysle. Damas Gruska reflektuje Kvetanovu tvorbu dlhodobo a o aktuálnej výstave píše, že objekty plné vtipu a irónie, na ktoré sme zvyknutí, nahradila priestorová inštalácia intenzívne pôsobiaca na naše zmysly. Senzorický environment vyvoláva v návštevníkoch

KHB stále na hrane

Po sérii výstav, ktoré tematizovali problematiku národnej/východoeurópskej identity, hodnotí Miroslava Urbanová aktuálny projekt bratislavskej Kunsthalle a jeho medzinárodné obsadenie ako koncepčné oživenie. Na hrane / At the limit / Am Limit je rozšírením výstavy, ktorá bola v pozmenenej koncepcii realizovaná v Museu da Universidade Federal do Pará v brazílskom Beléme. Hoci nepredstavuje žiadne notoricky známe

Praktizovanie samoty

V rámci marcového „lockdownu“ sme sa niektorí cítili ako Robinson Crusoe na opustenom ostrove. Sami uväznení na ostrove bez sociálneho kontaktu. Aktuálna výstava Lucie Gašparovičovej Practice of Solitude pracuje s osobnou skúsenosťou prežívania samoty na Islande. Voda, ktorá obklopuje ostrov, sa stáva symbolom bariéry a izolácie, ale zároveň uvedomenia si

Monumentalizácia intimity

Peter Megyeši píše o aktuálnej tvorbe Evy Moflárovej, ktorá sa striedavo venuje maľbe, soche a ich expandovaným polohám. Obe médiá majú pre ňu tekuté hranice, ktoré sa navzájom ovplyvňujú – trojrozmerné objekty sú formované maľbou, pričom to isté platí aj opačne – plošné maľby majú východisko v hmote a priestore.