Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Instantná maskulinita a rozhrania kontroly tela

Miroslava Urbanová píše o dystopickej inštalácii Chemická pláž, ktorú pre Kunsthalle Bratislava Lab pripravil Radovan Čerevka. Na pláži, ktorú vytvoril z výživového prášku, nájdeme umiestnené rôzne kargo-kultové totemy či rituálne artefakty osvetlené jasno zeleným svetlom. Komplexným holistickým systémom, ktorý je ideovo sústredený okolo kultu tela, sa autor odpútal od dlhodobej

Odparkované

Pred Kunsthalle Bratislava aktuálne parkuje sedem škodoviek, projekt SK Parking Romana Ondaka. Ide o reinštaláciu diela, ktoré pri viedenskej Secession už pred dvadsiatimi rokmi veľmi znepokojivým spôsobom vyvolávalo otázky o kultúrnych, sociologických a ekonomických kontrastoch východu a západu Európy po páde železnej opony. Dnes si tieto otázky kladieme znovu, ale

Archívy čiernej zeme

Ďalším textom do Knihovničky prispieva Dávid Koronczi, ktorý píše o digitálnej publikácii Black Almanac. Ambíciou online knihy je kriticky analyzovať spôsoby, akými vyživujeme naše telá. Uvažuje nad procesmi, pomocou ktorých „meníme zemský povrch v jedlú matériu“. Za dôležité považuje uvedomenie si, že práve tieto procesy sú zodpovedné za takmer tretinu celkových emisií

Medzi Profesionalizmom a Amaterizmom

Peter Tuka pristúpil k recenzii novej publikáciu AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller and Amateur Artists, ktorú vydala JKS, z pozície umpirového rozhodcu v tenise. Ten môže hru buď pasívne sledovať a hodnotiť alebo do nej aktívne zasiahnuť a ovplyvniť jej priebeh, rozhodol sa využiť obidve tieto polohy a naplno

Chůze v okřídlených sandálech

Chôdza a beh sa stali pre ľudí určitou formou vyjadrenia a zároveň statementu. V aktuálnej lockdownovej situácii nás udržujú nielen vo fyzickej, ale aj psychickej forme. Lucie Králíková nás v rámci rubriky Bod zlomu prenáša na púť. Zámery putovaní sú rôznorodé, ale vyúsťujú skoro všetky v očistný katarzný účinok a

Vidiecky archivár

Damas Gruska recenzuje výstavu Martina Piačka s názvom SAD. Stručný archív daru, ktorá sa nachádza v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Všíma si, že výstava ide zhodou okolnosti v línii záujmu o životné prostredie, ktorú už avizovala aj nová riaditeľka SBM. Piaček ukazuje svoju zbierku poznatkov o sade, ktoré

Edícia .txt alebo keď kapitalizmus zaškrípe

Vďaka spolupráci troch kolektívov: DISPLAY, APART a Kapitál, vyšli v knižnej edícii .txt štyri tematicky ladené publikácie, ktoré reflektujú najnovšie filozofické, kultúrne, umelecké a spoločenské fenomény. Prvá recenzia od Terezy Rudolf reflektovala eseje z knihy s názvom Iné telá. Petra Hanáková sa vo svojej recenzii zameriava hlavne na eseje z knižky Neviditeľná

V pozitívnom duchu telesnosti

Rok 2020 sa dal označiť ako veľmi dlhá jazda vlakom skrz karpálny tunel. Tlačenice v kupéčkach, otváranie okien, alebo tajné vychádzanie do chodby na spoločný pokec, kde nás môže pristihnúť revízor pokiaľ nemáme platný lístok. Ak sedíte v tom správnom vlaku, chodí tu aj vozíček s občerstvením, je možné si niečo priamo do