Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Krehkosť zmysluplného života

Peter Megyeši recenzuje výstavný projekt Jany Kapelovej, ktorá majstrovsky kombinuje rôzne diskurzy, stratégie a vizuality prežívania emocionality. Zvažuje otázku, či je šťastie vecou slobodnej voľby a rozhodnutia alebo si to len naivne nahovárame. Krehkosť zmysluplného života Aktuálna výstava Jany Kapelovej v trnavskej Synagóge – Centre súčasného umenia GJK nesie prostý názov Radosť. Inštalácia

COČ vo svetle reality show

Miroslav Šujan vo svojom komentári k aktuálnemu ročníku Ceny Oskára Čepana, ktorý reflektuje cez optiku reality show The Exhibit, tvrdí, že súťaživosť, hodnotenie, mentálne zaťaženie, hierarchizácia a sociálny status by nemali byť súčasťou umenia. Podľa neho udeľovanie cien prispieva k elitárskemu svetu umenia a obmedzuje príležitosti pre umelcov a umelkyne.

Štát musí povedať, či chce silné kultúrne inštitúcie

Ničivý požiar v Banskej Štiavnici zasiahol aj Slovenské banské múzeum. Oheň v historickom centre mesta zapísaného na zoznam UNESCO zničil objekt Berggerichtu, v ktorom sídlila geologicko-mineralogická zbierka. Vyžiadal si aj urgentnú evakuáciu Galérie Jozefa Kollára (GaJK), ktorá tiež spadá pod správu múzea. O následkoch katastrofy pre inštitúciu, ale aj celkových

Tanečné výboje nútiace k zmene

Predstavenie s názvom Komplementarita od Petry Fornayovej sa inšpiruje inštaláciou RETROOQS.F.12 farieb reality od Stana Filka. Tanečníčky sa odovzdávajú pohybu a riadia sa vlastnými princípmi, pričom objekty od Filka slúžia len ako východiskový bod, píše Lucia Galdíková. Tanečné výboje nútiace k zmene Festival Nu Dance Fest tento rok zavítal aj

Stále musíme dokazovať, že kultúra má význam

Barbora Komarová sa rozprávala s Matúšom Bieščadom a Máriou Beňačkovou Riškovou o Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Ide o obsiahly materiál, ktorý zahŕňa nielen analýzu aktuálneho stavu slovenskej kultúry, ale aj stratégie a opatrenia, ktoré majú pomôcť dosiahnuť stanovené ciele a vízie. Stále musíme dokazovať, že kultúra

Vtipná vizuálna apokalypsa, ktorá tne do hĺbky

Výstava UGLY BRNO: GHOST IDEOLOGY II sa zameriava na reklamný svet Brna v 90. rokoch a jeho postupnú transformáciu. Je satirickou kritikou manuálu, ktorým sa Brno snaží usmerniť outdoorovú reklamu v špecifickej lokalite Brno-stred. Dáša Oršuliaková vo svojej recenzii upozorňuje na autorskú skupinu, ktorú tvorí Risto Ilič, Jakub Polách a Johannes

Pnutia v sieti vzťahov

Radovan Čerevka sa dlhodobo zaoberá prepájaním tém súvisiacich napríklad s dynamikou rôznych mocenských vzťahov či reprezentáciou vojenských konfliktov v médiách. Peter Megyeši v recenzii upozorňuje na Čerevkovu dramaturgiu výstavy Akty oživenia – fakty skepsy, v ktorej dochádza k napínaniu siete všetkých spomínaných vzťahov.  Pnutia v sieti vzťahov Výstava Radovana Čerevku

Stratený v téme

Bratislavský tranzit aktuálne prezentuje dva autorské projekty. V priestoroch s názvom študovňa môžeme vidieť diela od Carmen Dobre-Hametner a mimo nej výsledky dlhodobého výskumu Jána Skaličana týkajúceho sa životného prostredia. Jeho projekt Tiché svedectvo je výsledkom mapovania poškodzovania tohto prostredia. Damas Gruska vo svojej recenzii píše, že téma je výsostne