Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Snaha o komunistické postskriptum po slovensky

Vo dvorane Slovenskej národnej galérie v Bratislave vznikala od novembra 2020 veľkoplošná maľba VďakyZdanie Marcela Mališa. SNG projektom opakovane otvára reflexiu najpálčivejšieho obdobia kunsthistórie, a to umenia socialistického realismu. Výstavu Akcia ZET recenzoval Tomáš Pospiszyl, aktuálne prinášame rozhovor Ivany Moncoľovej s kurátorkou projektu Alexandrou Kusou a s autorom maľby Marcelom

Kameň pri kameni

Promenáda Mateja Gavulu na Treskoňovej ulici pri Kunsthalle v Bratislave je projekt, ktorý je zameraný na problém uchovávania verejného priestoru a jeho vzťahu ku kultúrnej pamäti lokálneho obyvateľstva. Damas Gruska píše, že ide o dočasné dielo, zostavené z kamenných prvkov, odstránených z dunajského nábrežia v Bratislave, ktoré je ukážkou víťazstva

Nechajte ho, nech sa nebojí

Diela Mareka Kvetana sa objavili na Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni. Dušan Buran si vo svojej recenzii všíma hravosť a prirodzenosť jeho objektov, ktoré pôsobia na turistov skôr tak, že „nechápavo krútia hlavou, akými dekadentnými formami sa zhýralá šľachta 18. – 19. storočia snažila manifestovať“. Nechajte ho nech sa nebojí

Èv van Hettmer: Často sa riadim impulzom 

Ema Hesterová pokračuje v rozhovoroch s tohtoročnými finalistami a finalistakmi Ceny Oskára Čepana. Po rozhovoroch s Ondřejem Houšťavou, Luki Essender a Tamarou Kametani sa rozprávala s Èv van Hettmer, ktorá pracuje v tradičnom médiu maľby a venuje sa témam ako ženská skúsenosť, sexizmus, gendrová nerovnosť. Aktuálne sa intenzívne venujem maľbe,

Pandémia v zrkadle rodiny, rodina v zrkadle pandémie

Klan, kmeň, network, rodina či skupina ľudí, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, je, či spí? Damas Gruska recenzuje dvanásty ročník festivalu OFF Bratislava s podtitulom Rodinný portrét, ktorý sa venuje téme rodiny v doslovnom i prenesenom význame. Kladie si otázku, prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá

Juraj Gábor a Simona Gottierová: Teraz ste v situácii, keď je tu výstava

Prinášame rozhovor Michaely Kučovej s Jurajom Gáborom a Simonou Gottierovou, ktorým otvárame na Slovensku novú sériu textov. Predstavíme v nej ľudí pracujúcich v regionálnych galériách a inštitúciách. Gábor a Gottierová pôsobia niekoľko rokov v žilinskej Novej synagóge. Šesťročná rekonštrukcia neologickej stavby začala s ambíciou vytvorenia inštitúcie typu kunsthalle, no dnes

Pocukrovanie

Damas Gruska recenzuje výstavu Možné agrarizmy v Kunsthalle Bratislava, ktorej ambíciou je priblížiť odpovede na mnohé otázky týkajúce sa nášho vzťahu ku krajine a poľnohospodárstvu. Kurátori Maja a Reuben Fowkes sa napríklad pýtajú, či je možné obnoviť starostlivý a vzájomný vzťah k pôde a rastlinám, ktoré nás živia, alebo ako