Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Teplo horiaceho krbu

Čo sa zmenilo v uvažovaní o teple? Bude nám ešte teplejšie? Roztopíme sa? Kedy a kde nám teplo evokuje ešte niečo príjemné? Výstava Local Warming Kataríny Hládekovej si kladie tieto, ale aj ďalšie otázky s tým súvisiace. Autorka sa téme venuje dlhodobo a reflektuje nové súvislosti pojmu pyrocén. Cez predmety

Po veľkom finále

V decembri skončila v žilinskej Novej synagóge výstava finalistov COČ Ludmily Hrachovinovej, Kristiána Németha, Jozefa Piláta a laureátky Daniely Krajčovej. Keď sa udelia ocenenia, mediálny záujem o cenu často rýchlo opadne. Zvyčajne orientujeme pozornosť primárne na ocenenú umelkyňu či umelca, jej či jeho tvorbu, skúsenosti a zážitky z pobytu v New Yorku.

Beuys v pasci muzeálnej výstavy

Viedenský Belvedere 21 pripravil k príležitosti 100. výročia narodenia umelca Josepha Beuysa výstavu Denken. Handeln. Vermitteln. Prehliadka ponúka dokumentárny prehľad Beuysových aktivít vo Viedni, detailne prezentuje spôsoby jeho nadčasového uvažovania vo vzťahu k politike, ekológii, vede či spoločnosti s dôrazom na rakúsky kontext. Zdôrazňuje tiež aktuálnosť Beuysovej tvorby, no ako píše

Istropolis – milované monštrum

Komplex Istropolis vznikal v rokoch 1956 – 1981 a je súčasťou Trnavského Mýta, ktoré je jednou z najrušnejších križovatiek a dopravných uzlov v Bratislave. Okrem iného je tiež jednou z modernistických ikon Bratislavy, ktorej autormi sú Ferdinand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl. Otázka asanácie tohto priestoru sa v poslednej dobe často skloňuje

Mojou galériou je teraz svet

Ďalší príspevok do Knihovničky pre nás pripravil Peter Sit, ktorý sa venuje rozsiahlej interdisciplinárnej a viacvrstvovej práci Setha Siegelauba. Text o publikácii Beyond Conceptual Art chronologicky predstavuje aktivity Siegelauba s fokusom na jeho revolučné a bádateľské oblasti, ktoré sú relevantné aj dnes. Text nás prevedie prierezom jeho celoživotného diela od priekopníckych spoluprác

Největší kouzlo

Rubrika Bod zlomu sa už dotkla školstva, zhorených skamenelín, húb, ruží, pútnictva alebo vydavateľskej činnosti v ranom detstve. Tento text bude ešte o niečo osobnejší, priblíži zmenu života v dôsledku ochorenia. Umelkyňa Marie Štindlová sa v istom momente dozvedela diagnózu, ktorú sa rozhodla riešiť alternatívnym spôsobom liečby a zmenou životného

Nomišův Spravodaj č. 58

Séria autorských textov pod názvom Bod zlomu je charakteristická svojou žánrovou aj obsahovou otvorenosťou, texty často zrkadlia osobné fascinácie ich autorov, zväčša umelcov a umelkyne. Príspevok Šimona Kadlčáka je bohatý aj na obrazový materiál, rozhodol sa v ňom popísať určujúce momenty jeho súčasného pôsobenia v rámci umeleckej scény. Vydal sa

Naďalej neviditeľný

Lucia Gavulová reflektuje výstavu Experiment v bratislavskom tranzite, ktorá sa venuje legende slovenskej neoavantgardnej scény Robertovi Cyprichovi. Podrobne opisuje vznik projektu, ktorého iniciátorom je spolukurátor výstavy Jan Mlčoch. Ambíciou kurátorskej koncepcie je prezentovať Cyprichovu prácu aj skrze participujúcich umelcov a umelkyne. Cyprich je autorom, ktorý sa nenápadne vytratil zo sveta