Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Istropolis – milované monštrum

Komplex Istropolis vznikal v rokoch 1956 – 1981 a je súčasťou Trnavského Mýta, ktoré je jednou z najrušnejších križovatiek a dopravných uzlov v Bratislave. Okrem iného je tiež jednou z modernistických ikon Bratislavy, ktorej autormi sú Ferdinand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl. Otázka asanácie tohto priestoru sa v poslednej dobe často skloňuje

Mojou galériou je teraz svet

Ďalší príspevok do Knihovničky pre nás pripravil Peter Sit, ktorý sa venuje rozsiahlej interdisciplinárnej a viacvrstvovej práci Setha Siegelauba. Text o publikácii Beyond Conceptual Art chronologicky predstavuje aktivity Siegelauba s fokusom na jeho revolučné a bádateľské oblasti, ktoré sú relevantné aj dnes. Text nás prevedie prierezom jeho celoživotného diela od priekopníckych spoluprác

Největší kouzlo

Rubrika Bod zlomu sa už dotkla školstva, zhorených skamenelín, húb, ruží, pútnictva alebo vydavateľskej činnosti v ranom detstve. Tento text bude ešte o niečo osobnejší, priblíži zmenu života v dôsledku ochorenia. Umelkyňa Marie Štindlová sa v istom momente dozvedela diagnózu, ktorú sa rozhodla riešiť alternatívnym spôsobom liečby a zmenou životného

Nomišův Spravodaj č. 58

Séria autorských textov pod názvom Bod zlomu je charakteristická svojou žánrovou aj obsahovou otvorenosťou, texty často zrkadlia osobné fascinácie ich autorov, zväčša umelcov a umelkyne. Príspevok Šimona Kadlčáka je bohatý aj na obrazový materiál, rozhodol sa v ňom popísať určujúce momenty jeho súčasného pôsobenia v rámci umeleckej scény. Vydal sa

Naďalej neviditeľný

Lucia Gavulová reflektuje výstavu Experiment v bratislavskom tranzite, ktorá sa venuje legende slovenskej neoavantgardnej scény Robertovi Cyprichovi. Podrobne opisuje vznik projektu, ktorého iniciátorom je spolukurátor výstavy Jan Mlčoch. Ambíciou kurátorskej koncepcie je prezentovať Cyprichovu prácu aj skrze participujúcich umelcov a umelkyne. Cyprich je autorom, ktorý sa nenápadne vytratil zo sveta

Instantná maskulinita a rozhrania kontroly tela

Miroslava Urbanová píše o dystopickej inštalácii Chemická pláž, ktorú pre Kunsthalle Bratislava Lab pripravil Radovan Čerevka. Na pláži, ktorú vytvoril z výživového prášku, nájdeme umiestnené rôzne kargo-kultové totemy či rituálne artefakty osvetlené jasno zeleným svetlom. Komplexným holistickým systémom, ktorý je ideovo sústredený okolo kultu tela, sa autor odpútal od dlhodobej

Odparkované

Pred Kunsthalle Bratislava aktuálne parkuje sedem škodoviek, projekt SK Parking Romana Ondaka. Ide o reinštaláciu diela, ktoré pri viedenskej Secession už pred dvadsiatimi rokmi veľmi znepokojivým spôsobom vyvolávalo otázky o kultúrnych, sociologických a ekonomických kontrastoch východu a západu Európy po páde železnej opony. Dnes si tieto otázky kladieme znovu, ale

Archívy čiernej zeme

Ďalším textom do Knihovničky prispieva Dávid Koronczi, ktorý píše o digitálnej publikácii Black Almanac. Ambíciou online knihy je kriticky analyzovať spôsoby, akými vyživujeme naše telá. Uvažuje nad procesmi, pomocou ktorých „meníme zemský povrch v jedlú matériu“. Za dôležité považuje uvedomenie si, že práve tieto procesy sú zodpovedné za takmer tretinu celkových emisií