Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Hypnotické vlnité línie

Architektonické riešenie výstavy Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy v Galérii mesta Bratislavy vyvolalo u laickej aj odbornej verejnosti rôzne reakcie. Zuzana Koblišková uvádza v recenzii na výstavu, že exponovanie olejomalieb na vlnité sklolaminátové dosky síce pôsobí rozporuplne, no zároveň ponúka ďalší interpretačný rozmer. Výstava sa postupne presúva do Stredoslovenskej galérie

Meranie času

Judit Flóra Schuller sa dlhodobo venuje rodinnému archívu a histórii. Na výstave s názvom Following the Thoughts of Others v priestoroch The Július Koller Society završuje svoj dlhoročný umelecký výskum. Barbora Komarová uvádza, že ide o výstavu, kde sa pracuje s archívom vo veľmi všeobecnej, až abstraktnej rovine, a to nám otvára nové možnosti, ako pristupovať k

Mikropolitika mliečneho kvasenia 

Uvažovanie o mliečnom kvasení Radima Labudu v rubrike Bod zlomu ďaleko presahuje gastronomické skúsenosti. Cez popisy kultúrnych významov prípravy tradičného kórejského jedla a poznatky mikrobiológie interpretuje súčasné socio-kultúrne a ekonomické mechanizmy. Čo má spoločné kimčchi, kapitalizmus a queer identita jednobunkovcov? Autor príspevku s ľahkosťou putuje históriou, nachádza paralely medzi zdanlivo

Telo ako prostriedok

Výstava Telo. Intímne a verejné. predstavuje tvorbu Mira Trubača, ktorého ťažisková téma je maskulinita a úloha muža v dnešnej spoločnosti. Damas Gruska píše, že jednotlivé biele sochy ponúkajú pohľady na „krízu mužstva“ v širšom kultúrno-politickom kontexte. Tieto nové významy, ktoré sa v rámci danej témy vďaka inštalácii objavujú, ponúkajú divákovi neľahký intelektuálny rébus,

Nuansy lokálnych špecifík 

Všetky krajiny bývalého sovietskeho bloku čelili po páde komunizmu a hraníc novej geopolitickej situácii a rôznym ťažkostiam. Čo má však stále spoločné súčasné slovenské a gruzínske umenie? Výstava Dva tvary listu na strome vo Východoslovenskej galérii v Košiciach sa snaží pomenovať osobitosti príbehov transformácie týchto dvoch krajín po rozpade Sovietskeho zväzu. Peter

Teplo horiaceho krbu

Čo sa zmenilo v uvažovaní o teple? Bude nám ešte teplejšie? Roztopíme sa? Kedy a kde nám teplo evokuje ešte niečo príjemné? Výstava Local Warming Kataríny Hládekovej si kladie tieto, ale aj ďalšie otázky s tým súvisiace. Autorka sa téme venuje dlhodobo a reflektuje nové súvislosti pojmu pyrocén. Cez predmety

Po veľkom finále

V decembri skončila v žilinskej Novej synagóge výstava finalistov COČ Ludmily Hrachovinovej, Kristiána Németha, Jozefa Piláta a laureátky Daniely Krajčovej. Keď sa udelia ocenenia, mediálny záujem o cenu často rýchlo opadne. Zvyčajne orientujeme pozornosť primárne na ocenenú umelkyňu či umelca, jej či jeho tvorbu, skúsenosti a zážitky z pobytu v New Yorku.