Artalk.cz

Ochrana soukromí

Tyto zásady ochrany soukromí platí pro užívání webových stránek, newsletterů, a dalších služeb nebo produktů včetně akcí (“Služby”), které provozuje, poskytuje nebo pořádá spolek Artalk z.s., Preslova 31, 602 00 Brno, IČ: 22832645 (“Artalk” nebo “my”).

Pokud se registrujete k našim Službám nebo pokud je využíváte a dále pokud nám dodáváte služby, pracujeme s Vašimi osobními údaji podle následujících pravidel:

(1) S jakými osobními údaji pracujeme?

S Vaší emailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám, při využívání našich Služeb nebo s údaji o naší spolupráci, pokud nám dodáváte služby (například údaje, které nám dáte, když se přihlašujete k newsletteru a když komentujete příspěvky publikované na na našem webu v polích k tomu účelu určených, nebo které uvádíte v medailonu autora publikovaném na našem webu).

(2) Kdo s Vašimi údaji pracuje?

Artalk jako správce a osoby, které nám dodávají různé služby, jako zpracovatelé. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem info@artalk.cz.

(3) Proč s Vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Například když se přihlásíte k newsletteru, budeme Vám posílat novinky o nás, našich Službách, našich partnerech a jejich službách. Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy s Vámi.

(B) Abychom propagovali a zlepšovali Služby. Pokud užíváte naše Služby, například pokud se přihlásíte na naši akci, budeme Vás čas od času informovat o novinkách ohledně této akce nebo ohledně našich podobných Služeb. To platí, i když se nepřihlásíte k newsletteru. Zasílání newsletterů ovšem můžete kdykoliv odmítnout. Pokud se účastníte naší akce, můžeme Vaši fotku z účasti na akci využít k naší propagaci. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem. Newsletter Vám můžeme posílat i pokud jste nám k tomu udělili svůj dobrovolný souhlas. V tom případě můžete souhlas kdykoliv odvolat.

(C) Abychom ochránili svá práva. To je naším oprávněným zájmem.

(D) Abychom plnili své právní povinnosti. Například pokud se odhlásíte z newsletteru, budeme s touto informací pracovat, abychom Vám už odmítnuté newslettery neposlali.

(E) Abychom mohli plnit a čerpat smlouvu o Vašich dodávkách pro nás. To je plněním smlouvy i naším oprávněným zájmem.

(4) Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S údaji k účelu (A) budeme pracovat, dokud se neodhlásíte ze zasílání newsletterů nebo  jiné Služby nebo takovou Službu přestanete používat.

S údaji k účelu (B) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete.

S údaji k účelu (C) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od skončení smlouvy mezi námi.

S údaji k účelu (D) budeme pracovat, dokud trvá právní povinnost.

S údaji k účelu (E) budeme pracovat, dokud nám dodáváte služby nebo zboží.

(5) Kde s Vašimi daty pracujeme?

V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

(6) Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na info@artalk.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

(7) Cookies

Třetí strany, konkrétně Facebook a Google, používají cookies, web beacons a technologie a síťové identifikátory, označované obecně jako cookies, které naše webové stránky ukládají na Vaše zařízení. To umožňuje zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a další informace o Vašem užívání internetu a používat tyto informace k měření a cílení reklamy. Artalk nespojuje informace z cookies s Vámi jako konkrétním uživatelem. V rozsahu, v jakém jsou cookies přesto osobním údajem, platí poučení podle bodu (6).

Použití cookies máte pod kontrolou

Preference ohledně cookies můžete nastavit v rámci svého prohlížeče, kde je můžete i úplně zakázat a vymazat. Navíc můžete použít i různé online nástroje, například www.aboutads.info/choices a www.youronlinechoices.eu.

Tím, že používáte naše webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasíte s jejich užitím podle těchto informací a pravidel provozovatelů jednotlivých systémů uvedených níže.  

Pravidla třetích stran

Bližší informace o tom, jak třetí strany pracují s cookies:

  • Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
  • Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde.