Artalk.cz

O Artalk.CZ

Artalk je časopis o současném vizuálním umění a jedinečný webový projekt s více než 26 tisíci aktivními čtenáři a čtenářkami měsíčně, který se zabývá reflexí dění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Vznikl v roce 2008 s cílem poskytnout prostor pro kritiku a teoretickou diskusi. Od roku 2013 má také slovenskou redakci. Kromě publikování textů vstupuje aktivně do veřejného prostoru prostřednictvím organizování diskuzí, produkcí podcastů a vydáváním Artalk Revue.

Artalk podporuje skrze mediální spolupráci kromě velkých státních institucí také regionální a nezávislé umělecké projekty. Je součástí kolektivu Feministických (uměleckých) institucí a sítě východoevropských časopisů o současném umění East Art Mags. Od roku 2021 funguje jako spoluorganizátor Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky a kritičky umění. Artalk se řídí principy formulovanými v Etickém kodexu časopisu Artalk.

Vydavatel v České republice:

Artalk z. s. 


Šéfredaktorka
Anežka Bartlová
anezka.bartlova[at]artalk.cz

Redakce
Alžběta Cibulková
alzbeta.cibulkova[at]artalk.cz

Anna Remešová
anna.remesova[at]artalk.cz

Aktuality ze světa
Petra Lexová
Veronika Tvrzníková


Grafická úprava
Peter Snoha, Nela Klímová / Josefína Karlíková a Matěj Vojtuš


Webmaster
Filip Uhlíř


PR & komunikace

Kateřina Pražáková


Jazyková korektura

Jan Kovanda


Kontakt
info[at]artalk.cz

Fakturační údaje a korespondenční adresa
Artalk z.s.
zapsán do OR vedeným u KS v Brně pod spis. zn. L 14261
Preslova 31
602 00 Brno
IČ: 22832645
DIČ: CZ22832645

ISSN: 1805-6989


Informace pro inzerenty a spolupracující organizace

Materiály k publikování na našich stránkách prosím zasílejte v následujících formátech:

  • tiskové zprávy a další textové soubory: výhradně ve formátu doc nebo docx (nikoli pdf).
  • fotografie a další obrazové materiály: ve formátu jpg nebo png (nikoli tiff); minimální rozlišení: 1100 px na šírku, maximální rozlišení: 3000 px na šířku, maximální velikost jedné fotografie: 1MB
  • inzerční bannery: ve formátu jpg, png nebo gif; rozlišení: 300 x 600 px

    Kontakt pro inzerci
    info[at]artalk.cz


Provoz portálu Artalk.cz finančně podporují Ministerstvo kultury České republiky a Statutární město Brno.


Tento web je archivován Národní knihovnou ČR.