Artalk.cz

O Artalk.CZ

Artalk je časopis o současném vizuálním umění a jedinečný webový projekt s více než 26 tisíci aktivními čtenáři a čtenářkami měsíčně, který se zabývá reflexí dění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Vznikl v roce 2008 s cílem poskytnout prostor pro kritiku a teoretickou diskusi. Od roku 2013 má také slovenskou redakci. Kromě publikování textů vstupuje aktivně do veřejného prostoru prostřednictvím organizování diskuzí, produkcí podcastů a vydáváním Artalk Revue.

Artalk podporuje skrze mediální spolupráci kromě velkých státních institucí také regionální a nezávislé umělecké projekty. Je součástí kolektivu Feministických (uměleckých) institucí a sítě východoevropských časopisů o současném umění East Art Mags. Od roku 2021 funguje jako spoluorganizátor Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky a kritičky umění. Artalk se řídí principy formulovanými v Etickém kodexu časopisu Artalk.

Vydavatel v České republice:

Artalk z. s. 


Šéfredaktorka
Anežka Bartlová
anezka.bartlova[at]artalk.cz

Redakce
Alžběta Cibulková
alzbeta.cibulkova[at]artalk.cz

Anna Remešová
anna.remesova[at]artalk.cz

Aktuality ze světa
Petra Lexová
Martin Vaněk

Stálí přispěvatelé
Alžběta Bačíková, Milena Bartlová, Simona Binková, Zdeněk Brdek, Viktor Čech, Jiří David, Martin Drábek, Natálie Drtinová, Petra Hlaváčková, Tereza Rudolf Hrušková, Rado Ištok, Zuzana Jakalová, Filip Jakš, Hana Janečková, Markéta Jonášová, Tereza Jindrová, Šimon Kadlčák, Tomáš Knoflíček, Karina Kottová, Jen Kratochvil, Zuzana Krišková, Petra Lexová, Marie Lukáčová, Michal Novotný, Klára Peloušková, Lukáš Pilka, Jana Písaříková, Jiří Ptáček, Barbora Ropková, Hana Rousová, Piotr Sikora, Eva Skopalová, Jan Skřivánek, Kateřina Štroblová, Martin Vaněk, Romana Veselá, Martin Vrba, Jan Zálešák, Ladislav Zikmud-Lender


Grafická úprava
Peter Snoha, Nela Klímová


Webmaster
Filip Uhlíř


Sociální sítě

Martina Poliačková


Administrativa

Magdaléna Bouší


Gramatické korektury

Jan Kovanda


Kontakt
info[at]artalk.cz

Fakturační údaje a korespondenční adresa
Artalk z.s.
zapsán do OR vedeným u KS v Brně pod spis. zn. L 14261
Preslova 31
602 00 Brno
IČ: 22832645
DIČ: CZ22832645

ISSN: 1805-6989


Informace pro inzerenty a spolupracující organizace

Materiály k publikování na našich stránkách prosím zasílejte v následujících formátech:

  • tiskové zprávy a další textové soubory: výhradně ve formátu doc nebo docx (nikoli pdf).
  • fotografie a další obrazové materiály: ve formátu jpg nebo png (nikoli tiff); minimální rozlišení: 1100 px na šírku, maximální rozlišení: 3000 px na šířku, maximální velikost jedné fotografie: 1MB
  • inzerční bannery: ve formátu jpg, png nebo gif; rozlišení: 300 x 600 px

    Kontakt pro inzerci
    info[at]artalk.cz


Provoz portálu Artalk.cz finančně podporují Ministerstvo kultury České republiky a Statutární město Brno.


Tento web je archivován Národní knihovnou ČR.