Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Architektura pod tíhou důkazů

Výstavy zvané Síla i budoucnost jest národu národnost. Architektura a česká politika v 19. století v Galerii UM a Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 v Domě U Černé Matky Boží jsou prvními z výstupů několikaletého výzkumného projektu Architektura a česká politika, na kterém pracuje tým odborníků a odbornic

Člověk a patos v čase, prostoru a obraze

Výstava Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – The Original v Domě světových kultur v Berlíně (HKW) sestává přesně z toho, co naznačuje její název: z legendárního a monumentálního díla historika umění Abyho Warburga. Poprvé od roku 1933, kdy byl Obrazový atlas přesunut z Hamburku do Londýna, je k vidění všech 63 velkých

Větší stres jsme snad ještě nezažili

Jakým způsobem dopadá pandemie na festivalové přehlídky a jak jejich organizátoři a organizátorky přemýšlejí o budoucnosti těchto institucí? Jakou roli sehrávají výstavy a projekty, které návštěvníci neuvidí? S Denisou Václavovou (festival 4+4 dny v pohybu), Terezou Rudolf (Fotograf Festival) a Veronikou Janatkovou (bienále Ve věci umění) jsme si povídali o

Lidská těla a skutečný fyzický akt

V Galerii výtvarného umění v Ostravě vznikla pod vedením kurátorky Renaty Skřebské výstava s názvem Dělník je smrtelný, práce je živá, která má za cíl představit téma práce ve výtvarném umění. Nakolik se to podařilo, se v textu zamýšlí Martin Drábek: „To, že téma práce se kurátorka rozhodla nahlížet výhradně skrze perspektivu fordismu, přináší

Odkrývání českého kubismu a čas dějin umění

V recenzi na výstavu Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914, kterou pro Alšovu jihočeskou galerii připravila Eva Skopalová, přibližuje David Bláha kurátorský koncept a konkrétní vztahy mezi modernistickými a barokními díly. „Historici umění se mohou všemi silami snažit o rekonstrukci původních podmínek vzniku díla a pokoušet se

Jak dosáhnout umění snížené diference

Silvie Šeborová se v textu o výstavě Umění snížené diference, kterou v Domě umění města Brna připravil Petr Ingerle ve spolupráci s Barborou Klímovou, zamýšlí nad rolí kurátora současného umění: „Komu se svojí prací zodpovídá? Sám sobě, zastoupeným autorkám a autorům, instituci, která jeho výstavu organizuje, divákům, kritikům, či ještě někomu jinému? A

Spojeni (de)kolonizací

Co se to děje po celé střední Evropě s etnografickými muzei? V Berlíně se co nevidět otevře kontroverzní Humboldtovo fórum, v Budapešti zastavují největší městský park novou muzejní čtvrtí, ve které roste také budova etnografického muzea, a pražské Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur uspořádalo přednáškový a diskuzní cyklus

Koláž jiných, heterogenních časů

Výstava Jiřího Načeradského v Galerii výtvarného umění v Chebu je analytickou sondou do jeho tvorby z konce 60. a začátku 70. let. Načeradský v té době maloval obrazy inspirované fotografiemi, které si vystřihoval v novinách. Kurátor výstavy Marcel Fišer nově přehodnocuje tento vliv fotografie v autorově díle, který vkládá do dobového kontextu, a ohledně interpretace děl