Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Stratený v téme

Výstavný projekt Didem Yazıcı a Petra Sita – Život, smrť, láska a spravodlivosť má ambíciu prostredníctvom vystavených diel vytvoriť mapu, ktorá zobrazuje násilie, rasizmus či netoleranciu aktuálneho sveta. Damas Gruska oceňuje výber prác, no podľa jeho názoru celková prezentácia nepôsobí konzistentne vo vzťahu ku kurátorskému zámeru. Stratený v téme Poetická zvuková

Kto sa postará o verejné, keď je to súkromné?

Výstava Súkromné a verejné vo Východoslovenskej galérii predstavuje tvorbu sochára Imricha Vaneka, ktorý pracoval najmä v médiu keramiky. Kurátori výstavy Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta okrem keramických objektov približujú divákom aj Vanekove diela vo verejnom priestore, ktoré predstavujú jeho ikonickú reprezentáciu, píše Zuzana Révészová. Fyzicky útla, ale obsahovo výživná výstava Zuzany Bodnárovej

Stát před minulostí

Slovenská národní galerie se vrací znovu k jednomu z palčivých období dějin (nejen) umění, jemuž zatím v Česku příliš pozornosti věnováno není: socialistickému realismu. Pod názvem Akcia ZET probíhá v prostorech Esterházyho paláce projekt re-konstrukce ztraceného monumentálního obrazu s námětem oslavy Stalina. Tomáš Pospiszyl v krátké reflexi interpretuje otázky, které projekt klade návštěvníkům, a

Hypnotické vlnité línie

Architektonické riešenie výstavy Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy v Galérii mesta Bratislavy vyvolalo u laickej aj odbornej verejnosti rôzne reakcie. Zuzana Koblišková uvádza v recenzii na výstavu, že exponovanie olejomalieb na vlnité sklolaminátové dosky síce pôsobí rozporuplne, no zároveň ponúka ďalší interpretačný rozmer. Výstava sa postupne presúva do Stredoslovenskej galérie

Meranie času

Judit Flóra Schuller sa dlhodobo venuje rodinnému archívu a histórii. Na výstave s názvom Following the Thoughts of Others v priestoroch The Július Koller Society završuje svoj dlhoročný umelecký výskum. Barbora Komarová uvádza, že ide o výstavu, kde sa pracuje s archívom vo veľmi všeobecnej, až abstraktnej rovine, a to nám otvára nové možnosti, ako pristupovať k

Telo ako prostriedok

Výstava Telo. Intímne a verejné. predstavuje tvorbu Mira Trubača, ktorého ťažisková téma je maskulinita a úloha muža v dnešnej spoločnosti. Damas Gruska píše, že jednotlivé biele sochy ponúkajú pohľady na „krízu mužstva“ v širšom kultúrno-politickom kontexte. Tieto nové významy, ktoré sa v rámci danej témy vďaka inštalácii objavujú, ponúkajú divákovi neľahký intelektuálny rébus,

Nuansy lokálnych špecifík 

Všetky krajiny bývalého sovietskeho bloku čelili po páde komunizmu a hraníc novej geopolitickej situácii a rôznym ťažkostiam. Čo má však stále spoločné súčasné slovenské a gruzínske umenie? Výstava Dva tvary listu na strome vo Východoslovenskej galérii v Košiciach sa snaží pomenovať osobitosti príbehov transformácie týchto dvoch krajín po rozpade Sovietskeho zväzu. Peter

Teplo horiaceho krbu

Čo sa zmenilo v uvažovaní o teple? Bude nám ešte teplejšie? Roztopíme sa? Kedy a kde nám teplo evokuje ešte niečo príjemné? Výstava Local Warming Kataríny Hládekovej si kladie tieto, ale aj ďalšie otázky s tým súvisiace. Autorka sa téme venuje dlhodobo a reflektuje nové súvislosti pojmu pyrocén. Cez predmety

Beuys v pasci muzeálnej výstavy

Viedenský Belvedere 21 pripravil k príležitosti 100. výročia narodenia umelca Josepha Beuysa výstavu Denken. Handeln. Vermitteln. Prehliadka ponúka dokumentárny prehľad Beuysových aktivít vo Viedni, detailne prezentuje spôsoby jeho nadčasového uvažovania vo vzťahu k politike, ekológii, vede či spoločnosti s dôrazom na rakúsky kontext. Zdôrazňuje tiež aktuálnosť Beuysovej tvorby, no ako píše

Naďalej neviditeľný

Lucia Gavulová reflektuje výstavu Experiment v bratislavskom tranzite, ktorá sa venuje legende slovenskej neoavantgardnej scény Robertovi Cyprichovi. Podrobne opisuje vznik projektu, ktorého iniciátorom je spolukurátor výstavy Jan Mlčoch. Ambíciou kurátorskej koncepcie je prezentovať Cyprichovu prácu aj skrze participujúcich umelcov a umelkyne. Cyprich je autorom, ktorý sa nenápadne vytratil zo sveta