Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Konceptuálna obsedantnosť

V Galérii mesta Bratislavy je možné ešte posledný víkend vidieť výstavu Petra Bartoša Celok je menší ako súčet jeho častí. Recenzia Damasa Grusku prináša postrehy týkajúce sa kurátorskej koncepcie Miry Keratovej, ktorú hodnotí v rámci náročnosti výkladu tohoto autora ako vydarenú, aj keď možno príliš konzervatívnu, pre bežného diváka náročnú

Tranzit má čo zasiať. Uvidíme, či bude vedieť ako, a čo sa ujme

Na jar odštartoval priestor tranzit.sk nový niekoľkoročný program s názvom Svet mnohých svetov založený na kritike antropocénu. Prvou aktivitou programu je výstava Príprava ~ Zasievanie, ktorú recenzuje Peter Tuka. Píše, že kurátorský tím rozhodne pripravil objemnú semenicu, no zároveň sa pýta, aký typ moci zvolí pri zasievaní a udržiavaní záhrady. Tranzit má

Maso vs. mäso

Recenzia výstavy Miznúce telo od Lucie Repašskej sa dokonale napojila na tému výstavy a analyzuje ju doslova lingvisticky performatívnym telesným spôsobom. Zapadá tak do konceptu výstavy natoľko, že sa sama vo svojej podstate stáva jej nemiznúcou extenziou.   Maso vs. mäso Kedysi galéria insitného umenia, dnes miesto fúzie a dialógu. Dramaturgiou výstav

Výstava ako ornament

Damas Gruska recenzuje výstavný projekt Nikdy sme neboli bližšie v tranzit.sk. Kurátori výstavy Dušan Barok a Ivana Rumanová sa pomocou archívnych materiálov z 90. rokov snažili pomenovať aspekty, v ktorých vidia prepojenie nielen s aktuálnymi otázkami, ale aj s bezradnosťou, ktorej nás tieto otázky vystavujú. Výstava ako ornament Či sa

Fulla goodbye party

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku ide do rekonštrukcie, keďže stav budovy už ohrozuje aj samotnú zbierku a vystavené diela. Budovou sa tiahne veľká prasklina a galéria sa rozhodla poňať túto alarmujúcu situáciu ako tému pre výstavu. Veronika Vaculová Repová vo svojej recenzii upozorňuje na viacero aspektov a prirovnáva tento stav

Ako z toho von? Nahliadnuť dnu?

Víťazkou Ceny Oskára Čepana sa stala Év van Hettmer. Ukázala odvahu a dôvtip v konfrontácii so sexizmom v umení, vyhlásili o nej členovia odbornej komisie. Julius Pristauz v recenzii podrobne skúma vystavené diela a všíma si, ako využívajú umelci a umelkyne priestor, ktorý im bol pridelený. Práce finalistov a finalistiek

Vlastiveda

Dušan Buran recenzuje slovenskú verziu pôvodne pražskej výstavy Fešandy zo šuplíkov. Sudek a Slovensko. Kriticky hodnotí chýbajúce obsahové a tematické presahy pôvodnej verzie a výber prvoplánovo zameraný len na slovenské súvislosti. Vlastiveda Končiaca výstava v Galérii mesta Bratislavy pripomína osobnosť fotografa Josefa Sudka zredukovanou verziou jeho pražskej výstavy z roku 2020. Aj

Kameň pri kameni

Promenáda Mateja Gavulu na Treskoňovej ulici pri Kunsthalle v Bratislave je projekt, ktorý je zameraný na problém uchovávania verejného priestoru a jeho vzťahu ku kultúrnej pamäti lokálneho obyvateľstva. Damas Gruska píše, že ide o dočasné dielo, zostavené z kamenných prvkov, odstránených z dunajského nábrežia v Bratislave, ktoré je ukážkou víťazstva

Nechajte ho, nech sa nebojí

Diela Mareka Kvetana sa objavili na Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni. Dušan Buran si vo svojej recenzii všíma hravosť a prirodzenosť jeho objektov, ktoré pôsobia na turistov skôr tak, že „nechápavo krútia hlavou, akými dekadentnými formami sa zhýralá šľachta 18. – 19. storočia snažila manifestovať“. Nechajte ho nech sa nebojí

Pandémia v zrkadle rodiny, rodina v zrkadle pandémie

Klan, kmeň, network, rodina či skupina ľudí, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, je, či spí? Damas Gruska recenzuje dvanásty ročník festivalu OFF Bratislava s podtitulom Rodinný portrét, ktorý sa venuje téme rodiny v doslovnom i prenesenom význame. Kladie si otázku, prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá