Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Rozvírené vody pamäte

Kurátorský projekt Petra Tajkova Sú dané: park, fontána … vo Východoslovenskej galérii nadväzuje na predošlú výstavu Po moderne. Metropola východu 1945 – 1989, no zároveň sa od nej odlišuje použitím subjektívnejšieho pohľadu s prvkami sentimentu. Výstava má ambíciu priniesť cez osobnú optiku piatich slovenských umelcov mladšej a strednej generácie nový

Galéria ako laboratórium, laboratórium ako galéria

Damas Gruska píše o projekte Inteligencia močiara litovskej dvojice Nomeda a Gediminas Urbonas, ktorý je výsledkom projektu Močiarna škola a pre tranzit ho kurátorsky pripravila Lýdia Pribišová. Inštalácia prostredníctvom umeleckého výskumu pojednáva o význame močarísk v krajine. „U nás ani nepoznáme močariská ako obnoviteľný a ekonomicky významný zdroj cennej a exportnej

Človek súčasnosti, ako ho (ne)poznáme

Jana Babušiaková píše o výstave Antroporary, ktorá prebieha v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Kurátor Michal Stolárik výstavou okrem iného reaguje na spoločenskú atmosféru, ktorú priamo ovplyvňuje aktuálna pandemická situácia. Uvažuje, čo teraz znamená možnosť stretnúť sa, aká je potreba dotyku a prechádza aj k širším aspektom, ktoré sú spojené

Bzukot mesta

V bratislavskej SODA Gallery prebieha výstava Mareka Kvetana s názvom Fyzická nemožnosť ticha v nepokoji mysle. Damas Gruska reflektuje Kvetanovu tvorbu dlhodobo a o aktuálnej výstave píše, že objekty plné vtipu a irónie, na ktoré sme zvyknutí, nahradila priestorová inštalácia intenzívne pôsobiaca na naše zmysly. Senzorický environment vyvoláva v návštevníkoch

KHB stále na hrane

Po sérii výstav, ktoré tematizovali problematiku národnej/východoeurópskej identity, hodnotí Miroslava Urbanová aktuálny projekt bratislavskej Kunsthalle a jeho medzinárodné obsadenie ako koncepčné oživenie. Na hrane / At the limit / Am Limit je rozšírením výstavy, ktorá bola v pozmenenej koncepcii realizovaná v Museu da Universidade Federal do Pará v brazílskom Beléme. Hoci nepredstavuje žiadne notoricky známe

Praktizovanie samoty

V rámci marcového „lockdownu“ sme sa niektorí cítili ako Robinson Crusoe na opustenom ostrove. Sami uväznení na ostrove bez sociálneho kontaktu. Aktuálna výstava Lucie Gašparovičovej Practice of Solitude pracuje s osobnou skúsenosťou prežívania samoty na Islande. Voda, ktorá obklopuje ostrov, sa stáva symbolom bariéry a izolácie, ale zároveň uvedomenia si

Monumentalizácia intimity

Peter Megyeši píše o aktuálnej tvorbe Evy Moflárovej, ktorá sa striedavo venuje maľbe, soche a ich expandovaným polohám. Obe médiá majú pre ňu tekuté hranice, ktoré sa navzájom ovplyvňujú – trojrozmerné objekty sú formované maľbou, pričom to isté platí aj opačne – plošné maľby majú východisko v hmote a priestore.

Je menej viac, keď hovoríme o prírode v nás?

Aktuálny ročník Artrooms Moravany s podtitulom Sme príroda, ktorá sa bráni sa koná v kaštieli v Moravanoch nad Váhom, prehliadka sa tematicky zameriava na prístup človeka k prírode. Kurátorsky ju pripravila Lenka Kukurová v spolupráci s Filipom Krutekom, Dianou Klepoch Majdákovou a Zuzanou Sabovou a ich premisou bolo priniesť pohľad

Na konci búrlivého kvasenia

Juliana Mrvová minulý rok pripravila site-specific projekt Aj dážďovky potrebujú našu lásku pre kultúrny priestor Hájovňa pri Červenej studni nad Banskou Štiavnicou. Na site-specific dramaturgiu Hájovne nadviazal počas svojho rezidenčného pobytu Andrej Dúbravský s projektom Fermentovaný dom. Oba projekty synergicky komunikujú s provizórnymi galerijnými priestormi, čo kladne hodnotí v recenzii