Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Naďalej neviditeľný

Lucia Gavulová reflektuje výstavu Experiment v bratislavskom tranzite, ktorá sa venuje legende slovenskej neoavantgardnej scény Robertovi Cyprichovi. Podrobne opisuje vznik projektu, ktorého iniciátorom je spolukurátor výstavy Jan Mlčoch. Ambíciou kurátorskej koncepcie je prezentovať Cyprichovu prácu aj skrze participujúcich umelcov a umelkyne. Cyprich je autorom, ktorý sa nenápadne vytratil zo sveta

Instantná maskulinita a rozhrania kontroly tela

Miroslava Urbanová píše o dystopickej inštalácii Chemická pláž, ktorú pre Kunsthalle Bratislava Lab pripravil Radovan Čerevka. Na pláži, ktorú vytvoril z výživového prášku, nájdeme umiestnené rôzne kargo-kultové totemy či rituálne artefakty osvetlené jasno zeleným svetlom. Komplexným holistickým systémom, ktorý je ideovo sústredený okolo kultu tela, sa autor odpútal od dlhodobej

Odparkované

Pred Kunsthalle Bratislava aktuálne parkuje sedem škodoviek, projekt SK Parking Romana Ondaka. Ide o reinštaláciu diela, ktoré pri viedenskej Secession už pred dvadsiatimi rokmi veľmi znepokojivým spôsobom vyvolávalo otázky o kultúrnych, sociologických a ekonomických kontrastoch východu a západu Európy po páde železnej opony. Dnes si tieto otázky kladieme znovu, ale

Medzi Profesionalizmom a Amaterizmom

Peter Tuka pristúpil k recenzii novej publikáciu AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller and Amateur Artists, ktorú vydala JKS, z pozície umpirového rozhodcu v tenise. Ten môže hru buď pasívne sledovať a hodnotiť alebo do nej aktívne zasiahnuť a ovplyvniť jej priebeh, rozhodol sa využiť obidve tieto polohy a naplno

Vidiecky archivár

Damas Gruska recenzuje výstavu Martina Piačka s názvom SAD. Stručný archív daru, ktorá sa nachádza v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Všíma si, že výstava ide zhodou okolnosti v línii záujmu o životné prostredie, ktorú už avizovala aj nová riaditeľka SBM. Piaček ukazuje svoju zbierku poznatkov o sade, ktoré

Edícia .txt alebo keď kapitalizmus zaškrípe

Vďaka spolupráci troch kolektívov: DISPLAY, APART a Kapitál, vyšli v knižnej edícii .txt štyri tematicky ladené publikácie, ktoré reflektujú najnovšie filozofické, kultúrne, umelecké a spoločenské fenomény. Prvá recenzia od Terezy Rudolf reflektovala eseje z knihy s názvom Iné telá. Petra Hanáková sa vo svojej recenzii zameriava hlavne na eseje z knižky Neviditeľná

Interpretácia neoavantgardy v postfaktuálnej dobe

Záujem o dielo Stana Filka exponenciálne pretrváva. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici vznikol procesuálny projekt Hydrozoa, SNG pripravilo samostatnú výstavu a katalóg, neskôr aj vyčerpávajúcu rozsiahlu publikáciu mapujúcu jeho dielo do roku 1980. Ivana Moncoľová vo svojom texte, ktorý ako sama hovorí nie je recenziou ale komentárom, uvažuje nad

Rozvírené vody pamäte

Kurátorský projekt Petra Tajkova Sú dané: park, fontána … vo Východoslovenskej galérii nadväzuje na predošlú výstavu Po moderne. Metropola východu 1945 – 1989, no zároveň sa od nej odlišuje použitím subjektívnejšieho pohľadu s prvkami sentimentu. Výstava má ambíciu priniesť cez osobnú optiku piatich slovenských umelcov mladšej a strednej generácie nový

Galéria ako laboratórium, laboratórium ako galéria

Damas Gruska píše o projekte Inteligencia močiara litovskej dvojice Nomeda a Gediminas Urbonas, ktorý je výsledkom projektu Močiarna škola a pre tranzit ho kurátorsky pripravila Lýdia Pribišová. Inštalácia prostredníctvom umeleckého výskumu pojednáva o význame močarísk v krajine. „U nás ani nepoznáme močariská ako obnoviteľný a ekonomicky významný zdroj cennej a exportnej