Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Digitálne mystérium 

Damas Gruska píše o spoločnej výstave fotografky Emy Lančaričovej a vizuálnej umelkyne Veroniky Šmírovej s názvom Univerzum technických obrazov. Výstava reflektuje tému nadmerného množstva digitálnych dát, ktoré je ľahko manipulovateľné a umožňuje zmeny v ich počte, podobe a účele. Digitálne mystérium  Občas si kladiem otázku, či vo vizuálnych umeniach existujú

Krehkosť zmysluplného života

Peter Megyeši recenzuje výstavný projekt Jany Kapelovej, ktorá majstrovsky kombinuje rôzne diskurzy, stratégie a vizuality prežívania emocionality. Zvažuje otázku, či je šťastie vecou slobodnej voľby a rozhodnutia alebo si to len naivne nahovárame. Krehkosť zmysluplného života Aktuálna výstava Jany Kapelovej v trnavskej Synagóge – Centre súčasného umenia GJK nesie prostý názov Radosť. Inštalácia

Tanečné výboje nútiace k zmene

Predstavenie s názvom Komplementarita od Petry Fornayovej sa inšpiruje inštaláciou RETROOQS.F.12 farieb reality od Stana Filka. Tanečníčky sa odovzdávajú pohybu a riadia sa vlastnými princípmi, pričom objekty od Filka slúžia len ako východiskový bod, píše Lucia Galdíková. Tanečné výboje nútiace k zmene Festival Nu Dance Fest tento rok zavítal aj

Vtipná vizuálna apokalypsa, ktorá tne do hĺbky

Výstava UGLY BRNO: GHOST IDEOLOGY II sa zameriava na reklamný svet Brna v 90. rokoch a jeho postupnú transformáciu. Je satirickou kritikou manuálu, ktorým sa Brno snaží usmerniť outdoorovú reklamu v špecifickej lokalite Brno-stred. Dáša Oršuliaková vo svojej recenzii upozorňuje na autorskú skupinu, ktorú tvorí Risto Ilič, Jakub Polách a Johannes

Pnutia v sieti vzťahov

Radovan Čerevka sa dlhodobo zaoberá prepájaním tém súvisiacich napríklad s dynamikou rôznych mocenských vzťahov či reprezentáciou vojenských konfliktov v médiách. Peter Megyeši v recenzii upozorňuje na Čerevkovu dramaturgiu výstavy Akty oživenia – fakty skepsy, v ktorej dochádza k napínaniu siete všetkých spomínaných vzťahov.  Pnutia v sieti vzťahov Výstava Radovana Čerevku

Stratený v téme

Bratislavský tranzit aktuálne prezentuje dva autorské projekty. V priestoroch s názvom študovňa môžeme vidieť diela od Carmen Dobre-Hametner a mimo nej výsledky dlhodobého výskumu Jána Skaličana týkajúceho sa životného prostredia. Jeho projekt Tiché svedectvo je výsledkom mapovania poškodzovania tohto prostredia. Damas Gruska vo svojej recenzii píše, že téma je výsostne

Zastávka je na znamenie

V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici aktuálne prebieha skupinová výstava Seniorlinka, ktorá zrkadlí medzigeneračné strety. Prezentované diela umelecky spracúvajú podnety z rodinného prostredia a vypovedajú o senioroch a seniorkách. Text Marianny Mlynárčikovej má osobný rozmer a výstavu hodnotí pozitívne, ale zároveň uvažuje, či je formát tematickej výstavy ešte postačujúci a či už

Apokalypsa, ale aj nádej

Centrálnou temou výstavy Earthrise! je environmentalna kríza a s ňou súvisiace devastačné následky ľudského konania vo vzťahu k životnému prostrediu. Stále viac aktuálnu tému Oto Hudec reflektuje zrozumiteľnym a sympatickym spôsobom, píše vo svojej recenzii Veronika Vaculová Repová. Apokalypsa, ale aj nádej Téma environmentálnej krízy, ekologických katastrof a vykorisťovania prírody

Príbehy svetov, ktoré rozrušujú vrstvy pamäti

Hmota je pomerne abstraktný pojem, môže mať rôzne konzistencie a dochádza v nej taktiež k rôznym stretnutiam, reakciám a premenám. Aké vlastnosti má hmota, ktorá nemá ľudský pôvod a vymyká sa antropocentrickým teóriám? Viktória Pardovičová recenzuje výstavný projekt v bratislavskom tranzit.sk, ktorý sa orientuje práve na neľudských aktérov a podnecuje k

Miesto, kde sa radi*y stratíte

Festival JAMA, ktorý sa koná v okolí Banskej Štiavnice, je známy zaujímavo koncipovaným programom a tiež tým, že z publika dokáže v priebehu niekoľkých dní vytvoriť spriatelenú komunitu. Ročník 2022 bol v niečom podobný a zároveň iný. Vydaril sa? Prečítajte si recenziu od Alexandry Tamásovej. (Ne)festival JAMA je intermediálnym podujatím,