Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Hypnotické vlnité línie

Architektonické riešenie výstavy Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy v Galérii mesta Bratislavy vyvolalo u laickej aj odbornej verejnosti rôzne reakcie. Zuzana Koblišková uvádza v recenzii na výstavu, že exponovanie olejomalieb na vlnité sklolaminátové dosky síce pôsobí rozporuplne, no zároveň ponúka ďalší interpretačný rozmer. Výstava sa postupne presúva do Stredoslovenskej galérie

Meranie času

Judit Flóra Schuller sa dlhodobo venuje rodinnému archívu a histórii. Na výstave s názvom Following the Thoughts of Others v priestoroch The Július Koller Society završuje svoj dlhoročný umelecký výskum. Barbora Komarová uvádza, že ide o výstavu, kde sa pracuje s archívom vo veľmi všeobecnej, až abstraktnej rovine, a to nám otvára nové možnosti, ako pristupovať k

Telo ako prostriedok

Výstava Telo. Intímne a verejné. predstavuje tvorbu Mira Trubača, ktorého ťažisková téma je maskulinita a úloha muža v dnešnej spoločnosti. Damas Gruska píše, že jednotlivé biele sochy ponúkajú pohľady na „krízu mužstva“ v širšom kultúrno-politickom kontexte. Tieto nové významy, ktoré sa v rámci danej témy vďaka inštalácii objavujú, ponúkajú divákovi neľahký intelektuálny rébus,

Nuansy lokálnych špecifík 

Všetky krajiny bývalého sovietskeho bloku čelili po páde komunizmu a hraníc novej geopolitickej situácii a rôznym ťažkostiam. Čo má však stále spoločné súčasné slovenské a gruzínske umenie? Výstava Dva tvary listu na strome vo Východoslovenskej galérii v Košiciach sa snaží pomenovať osobitosti príbehov transformácie týchto dvoch krajín po rozpade Sovietskeho zväzu. Peter

Teplo horiaceho krbu

Čo sa zmenilo v uvažovaní o teple? Bude nám ešte teplejšie? Roztopíme sa? Kedy a kde nám teplo evokuje ešte niečo príjemné? Výstava Local Warming Kataríny Hládekovej si kladie tieto, ale aj ďalšie otázky s tým súvisiace. Autorka sa téme venuje dlhodobo a reflektuje nové súvislosti pojmu pyrocén. Cez predmety

Beuys v pasci muzeálnej výstavy

Viedenský Belvedere 21 pripravil k príležitosti 100. výročia narodenia umelca Josepha Beuysa výstavu Denken. Handeln. Vermitteln. Prehliadka ponúka dokumentárny prehľad Beuysových aktivít vo Viedni, detailne prezentuje spôsoby jeho nadčasového uvažovania vo vzťahu k politike, ekológii, vede či spoločnosti s dôrazom na rakúsky kontext. Zdôrazňuje tiež aktuálnosť Beuysovej tvorby, no ako píše

Naďalej neviditeľný

Lucia Gavulová reflektuje výstavu Experiment v bratislavskom tranzite, ktorá sa venuje legende slovenskej neoavantgardnej scény Robertovi Cyprichovi. Podrobne opisuje vznik projektu, ktorého iniciátorom je spolukurátor výstavy Jan Mlčoch. Ambíciou kurátorskej koncepcie je prezentovať Cyprichovu prácu aj skrze participujúcich umelcov a umelkyne. Cyprich je autorom, ktorý sa nenápadne vytratil zo sveta

Instantná maskulinita a rozhrania kontroly tela

Miroslava Urbanová píše o dystopickej inštalácii Chemická pláž, ktorú pre Kunsthalle Bratislava Lab pripravil Radovan Čerevka. Na pláži, ktorú vytvoril z výživového prášku, nájdeme umiestnené rôzne kargo-kultové totemy či rituálne artefakty osvetlené jasno zeleným svetlom. Komplexným holistickým systémom, ktorý je ideovo sústredený okolo kultu tela, sa autor odpútal od dlhodobej

Odparkované

Pred Kunsthalle Bratislava aktuálne parkuje sedem škodoviek, projekt SK Parking Romana Ondaka. Ide o reinštaláciu diela, ktoré pri viedenskej Secession už pred dvadsiatimi rokmi veľmi znepokojivým spôsobom vyvolávalo otázky o kultúrnych, sociologických a ekonomických kontrastoch východu a západu Európy po páde železnej opony. Dnes si tieto otázky kladieme znovu, ale

Medzi Profesionalizmom a Amaterizmom

Peter Tuka pristúpil k recenzii novej publikáciu AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller and Amateur Artists, ktorú vydala JKS, z pozície umpirového rozhodcu v tenise. Ten môže hru buď pasívne sledovať a hodnotiť alebo do nej aktívne zasiahnuť a ovplyvniť jej priebeh, rozhodol sa využiť obidve tieto polohy a naplno