Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Kameň pri kameni

Promenáda Mateja Gavulu na Treskoňovej ulici pri Kunsthalle v Bratislave je projekt, ktorý je zameraný na problém uchovávania verejného priestoru a jeho vzťahu ku kultúrnej pamäti lokálneho obyvateľstva. Damas Gruska píše, že ide o dočasné dielo, zostavené z kamenných prvkov, odstránených z dunajského nábrežia v Bratislave, ktoré je ukážkou víťazstva

Nechajte ho, nech sa nebojí

Diela Mareka Kvetana sa objavili na Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni. Dušan Buran si vo svojej recenzii všíma hravosť a prirodzenosť jeho objektov, ktoré pôsobia na turistov skôr tak, že „nechápavo krútia hlavou, akými dekadentnými formami sa zhýralá šľachta 18. – 19. storočia snažila manifestovať“. Nechajte ho nech sa nebojí

Pandémia v zrkadle rodiny, rodina v zrkadle pandémie

Klan, kmeň, network, rodina či skupina ľudí, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, je, či spí? Damas Gruska recenzuje dvanásty ročník festivalu OFF Bratislava s podtitulom Rodinný portrét, ktorý sa venuje téme rodiny v doslovnom i prenesenom význame. Kladie si otázku, prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá

Pocukrovanie

Damas Gruska recenzuje výstavu Možné agrarizmy v Kunsthalle Bratislava, ktorej ambíciou je priblížiť odpovede na mnohé otázky týkajúce sa nášho vzťahu ku krajine a poľnohospodárstvu. Kurátori Maja a Reuben Fowkes sa napríklad pýtajú, či je možné obnoviť starostlivý a vzájomný vzťah k pôde a rastlinám, ktoré nás živia, alebo ako

Liečba šokom

Dušan Buran recenzuje výstavu In nomine civitatis leutscha… O tých, čo zanechali svoju stopu v Spišskom múzeu v Levoči. Píše, že je na tomto kultúrne exponovanom mieste možné aktuálne vidieť neobyčajný úkaz. Sú ním artefakty, nainštalované v „divom“ prostredí, vďaka ktorému sa sály historickej radnice premenili na „streetartové orgie“. Liečba šokom Majster

Mapovanie socialistického modernizmu. Prípad Gavula

Juraj Gavula v čase masívnej socialistickej výstavby realizoval množstvo umeleckých diel pre rôzne verejné stavby. V Galérii mesta Bratislavy prebieha retrospektívna výstava zameraná aj na tieto jeho diela. Recenzia od Miroslavy Urbanovej sa zamýšľa nad prezentáciu umenia vo verejnom priestore a všíma si absenciu prepojenia tejto témy s otázkou týkajúcou sa konkrétnej starostlivosti

(Téměř dokonalé) doplnění sféry

Eva Truncová recenzuje monumentálne dielo s názvom Sphéra, ktoré počas jedného roka premenilo, doplnilo a rekontextualizovalo architektonické riešenie Novej synagógy v Žiline. Autorom drevenej konštrukcie na pomedzí architektúry a sochárstva je Juraj Gábor. Samotná realizácia nielenže zrkadlí kopulu synagógy, ale ponúka aj priestor, akési „pódium“, miesto pre uvádzanie performatívnych diel,

Od prežehnania po dvojklik 

Peter Megyeši píše o aktuálnej výstave Talking Hands v Galérii Jána Koniarka v Trnave, ktorú kurátorsky pripravil Michal Stolárik. Výstavný projekt selektívne predkladá, kombinuje a konfrontuje diela súčasných autorov a autoriek, ktoré sú formálne a ideovo doplnené o diela zo zbierok GJK. Od prežehnania po dvojklik  Kurátorský projekt Talking Hands

Stratený v téme

Výstavný projekt Didem Yazıcı a Petra Sita – Život, smrť, láska a spravodlivosť má ambíciu prostredníctvom vystavených diel vytvoriť mapu, ktorá zobrazuje násilie, rasizmus či netoleranciu aktuálneho sveta. Damas Gruska oceňuje výber prác, no podľa jeho názoru celková prezentácia nepôsobí konzistentne vo vzťahu ku kurátorskému zámeru. Stratený v téme Poetická zvuková

Kto sa postará o verejné, keď je to súkromné?

Výstava Súkromné a verejné vo Východoslovenskej galérii predstavuje tvorbu sochára Imricha Vaneka, ktorý pracoval najmä v médiu keramiky. Kurátori výstavy Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta okrem keramických objektov približujú divákom aj Vanekove diela vo verejnom priestore, ktoré predstavujú jeho ikonickú reprezentáciu, píše Zuzana Révészová. Fyzicky útla, ale obsahovo výživná výstava Zuzany Bodnárovej