Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Ne-Kubišta v ne-monografii

Nové zhodnocení významné figury československé moderny nabízí kniha Bohumil Kubišta a Evropa, již sestavila Marie Rakušanová společně s mezinárodním týmem autorů a autorek. Jak v recenzi píše Eva Skopalová, kolektivní badatelský projekt otevírá mnoho otázek po možnostech současných uměleckohistorických metodologií, jež naráží na limity poznání života umělce a jeho archivu.

Kdy, kde, proč a jak?

O výstavě Tady a teď v Domě umění města Brna, jež usiluje o zmapování nejsoučasnější brněnské scény, píše v recenzi Silvie Šeborová. Podle ní výstava nemůže už z principu naplnit to, co si vytkla, protože výčet umělců a umělkyň nebude nikdy úplný a navíc, čím víc úplný se snaží být,

Únava z osamělosti není za námi

Výstava Compassion Fatigue Is Over (Únava ze soucitu je za námi) podle kurátorů Jena Kratochvila a Petra Nedomy nabízí několik různých pohledů na palčivá témata současnosti a na diskuzi o limitech soucitu. „Výstava se tváří jako terapie – nebo alespoň to z ní, co kurátor nazývá ,dočasným řešením‘ – s nadějí,

Plíživý terapeutický šok

Instalace Libora Novotného a Jakuba Černého v ostravské vitrínové Galerii Dukla propojuje podle Martina Drábka především motiv práce: „Práce tady nicméně není něčím, co je možno pouze laboratorně a odtažitě pozorovat přes sklo vitrín,“ píše Drábek, který se kromě samotné výstavy věnuje také současné křehké pozici galerií ve veřejném městském prostoru.

Slova v rozšířeném poli

Několikaletý výzkumný projekt o hranicích textu a performance je prezentován ve formě výstavy Poezie a Performance. Východoevropská perspektiva v Oblastní galerii Liberec. Ondřej Buddeus se v recenzi soustředí na zóny průniku mezi výtvarným a literárním projevem a poukazuje na nejasnosti v definování performativity. Slova v rozšířeném poli Ve výstavních prostorách Oblastní galerie Liberec je živo –

Mlčení přírody a mlčení estetiků o přírodě

Karel Stibral se v knize Estetika přírody zabývá estetickým oceněním krajiny v historii evropské civilizace. Radoslava Schmelzová se v recenzi na tuto publikaci zaměřuje kromě celkového pohledu na problematiku estetického vnímání přírody a krajiny také na určitý rozpor v pojetí mimouměleckého přírodního krásna ve vztahu k výtvarnému umění. Jsou si umění a příroda

Krása a moc

Na sklonku minulého roku byla vydána nová kniha Mileny Bartlové nazvaná Dějiny českých dějin umění 1945–1969, která na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů prezentuje poválečné dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění. Knihu i její metodologický přístup hodnotí v recenzi historik Matěj Spurný, jenž připomíná mimo jiné

Naďalej neviditeľný

Lucia Gavulová reflektuje výstavu Experiment v bratislavskom tranzite, ktorá sa venuje legende slovenskej neoavantgardnej scény Robertovi Cyprichovi. Podrobne opisuje vznik projektu, ktorého iniciátorom je spolukurátor výstavy Jan Mlčoch. Ambíciou kurátorskej koncepcie je prezentovať Cyprichovu prácu aj skrze participujúcich umelcov a umelkyne. Cyprich je autorom, ktorý sa nenápadne vytratil zo sveta

Průvodce čtením města

Kniha architekta Osamu Okamury a výtvarníků Davida Böhma a Jiřího Franty Město pro každého. Manuál urbanisty začátečníka, která vyšla v nakladatelství Labyrint, je nepřehlédnutelná svým vizuálním zpracováním a v mnoha směrech se vymyká ostatním titulům z rozrůstající se české produkce knih o architektuře pro mladé čtenáře. Je první českou knihou o urbanismu a

Instantná maskulinita a rozhrania kontroly tela

Miroslava Urbanová píše o dystopickej inštalácii Chemická pláž, ktorú pre Kunsthalle Bratislava Lab pripravil Radovan Čerevka. Na pláži, ktorú vytvoril z výživového prášku, nájdeme umiestnené rôzne kargo-kultové totemy či rituálne artefakty osvetlené jasno zeleným svetlom. Komplexným holistickým systémom, ktorý je ideovo sústredený okolo kultu tela, sa autor odpútal od dlhodobej