Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Jak být (ne)profesionální

Alžběta Cibulková recenzuje výstavu Vlk, princezna a malý voják v Polansky Gallery, již připravila umělkyně Julie Béna společně se svou dcerou na základě pohádek, které si vypráví před spaním. Opuštěné pohádkové kulisy v uzavřené galerii přirovnává Cibulková k situaci spících výstav a nepřístupných kulturních institucí, na kterou si pomalu začínáme

Meduna a Kaple

V Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí připravil Marek Meduna ve spolupráci s kurátorem Leszkem Wojaczkem výstavu Motivy. „Pro Medunu je dlouhodobě hlavním komunikačním médiem systém výstavy. Jednotlivé artefakty v něm hrají roli elementů, které se díky profesní erudici autora stávají přirozenou součástí instalace, své fragmentárnosti se ale nehodlají vzdát,“ píše Martin Drábek. Meduna

Virtuální realita je znepokojivé médium

V Galerii Františka Drtikola v Příbrami zapojuje výstava Měkká aréna Vojtěcha Rady virtuální realitu (VR) do dlouhodobé expozice galerie a umožňuje tak nový způsob vnímání uměleckého díla. Radoslava Schmelzová se v textu zamýšlí, co nového může VR do umění přinést a jaký je dopad této technologie na naše vědomí. Virtuální realita je znepokojivé

Vrstva za vrstvou, stránka za stránkou

Václav Šafka navštívil ještě před Vánoci výstavu Atlas nových souhvězdí. Současné podoby autorské knihy ve Východočeské galerii v Pardubicích, kterou připravila kurátorka Lenka Dolanová. „Mám za to, že v našem prostředí současné umění a jeho vystavování stále provází stigma jakési neprostupnosti. Autorská kniha ale při své nenápadnosti může být velmi

Mluvit společně, nebo mluvit spolu?

Letošní 31. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého byl v mnohém nestandardní. Jednak proto, že se, na vlastní žádost a po vzoru některých dalších evropských uměleckých cen, stali poprvé laureátkami a laureáty všichni finalisté, a jednak místem konání výstavy. Finální přehlídka, o níž píše v dnešním příspěvku Noemi Purkrábková, se původně měla

Poslední věc, co uvidíš

Lenka Sýkorová stihla ještě v mezičase otevřených galerií navštívit výstavu Vladimíra Kokolii v Centru současného umění Futura, kterou připravil umělec a kurátor Lukáš Hofmann. Kokolia zde představuje tvorbu od 80. let po současnost. Výstava je podle Sýkorové „dialogem dvou uměleckých osobností odlišných generací, který přináší zajímavý pohled nejen na současnou formu retrospektivních

Víly a čarodějové: umění pro konec světa

Soutěžní sekci Jiné vize CZ, která se každoročně odehrává v rámci Přehlídky filmové animace a současného umění (PAF Olomouc), letos kurátorsky připravila dvojice Tina Poliačková a Lumír Nykl, kteří se zaměřili na díla tematizující buď kolektivní, nebo mimo-lidskou zkušenost. Tereza Rudolf ve svém textu více přibližuje kurátorský výběr a klíčové

Jak se někdo stane umělcem

Umění volá! je projekt organizovaný brněnskou Fakultou výtvarných umění. Volba názvu, který asociuje srpnové marketingové heslo „škola volá“ oblíbené papírnictvími, obchody s dětskými oděvy, obuví a dalšími prodejnami, přitom není náhodná. Projekt vychází z předpokladu, že je třeba změnit uvažování veřejnosti o uměleckém vysokém školství. Jak se někdo stane umělcem Začnu osobní

Psát v rytmu s tělem

Nakladatelství UMPRUM vydalo v letošním roce publikaci věnovanou grafičce a typografce Claře Istlerové, osobnosti knižní grafiky činné na tomto poli od 70. let po dnešek. Kniha sestává z rozhovoru, který s Istlerovou vedla grafička Anežka Minaříková, a přidružených studií. Václav Šafka v závěru své recenze připomíná právě žánr rozhovorů, kterému

Interpretácia neoavantgardy v postfaktuálnej dobe

Záujem o dielo Stana Filka exponenciálne pretrváva. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici vznikol procesuálny projekt Hydrozoa, SNG pripravilo samostatnú výstavu a katalóg, neskôr aj vyčerpávajúcu rozsiahlu publikáciu mapujúcu jeho dielo do roku 1980. Ivana Moncoľová vo svojom texte, ktorý ako sama hovorí nie je recenziou ale komentárom, uvažuje nad