Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Rozvírené vody pamäte

Kurátorský projekt Petra Tajkova Sú dané: park, fontána … vo Východoslovenskej galérii nadväzuje na predošlú výstavu Po moderne. Metropola východu 1945 – 1989, no zároveň sa od nej odlišuje použitím subjektívnejšieho pohľadu s prvkami sentimentu. Výstava má ambíciu priniesť cez osobnú optiku piatich slovenských umelcov mladšej a strednej generácie nový

Architektura pod tíhou důkazů

Výstavy zvané Síla i budoucnost jest národu národnost. Architektura a česká politika v 19. století v Galerii UM a Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 v Domě U Černé Matky Boží jsou prvními z výstupů několikaletého výzkumného projektu Architektura a česká politika, na kterém pracuje tým odborníků a odbornic

Člověk a patos v čase, prostoru a obraze

Výstava Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – The Original v Domě světových kultur v Berlíně (HKW) sestává přesně z toho, co naznačuje její název: z legendárního a monumentálního díla historika umění Abyho Warburga. Poprvé od roku 1933, kdy byl Obrazový atlas přesunut z Hamburku do Londýna, je k vidění všech 63 velkých

Lidská těla a skutečný fyzický akt

V Galerii výtvarného umění v Ostravě vznikla pod vedením kurátorky Renaty Skřebské výstava s názvem Dělník je smrtelný, práce je živá, která má za cíl představit téma práce ve výtvarném umění. Nakolik se to podařilo, se v textu zamýšlí Martin Drábek: „To, že téma práce se kurátorka rozhodla nahlížet výhradně skrze perspektivu fordismu, přináší

Odkrývání českého kubismu a čas dějin umění

V recenzi na výstavu Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914, kterou pro Alšovu jihočeskou galerii připravila Eva Skopalová, přibližuje David Bláha kurátorský koncept a konkrétní vztahy mezi modernistickými a barokními díly. „Historici umění se mohou všemi silami snažit o rekonstrukci původních podmínek vzniku díla a pokoušet se

Jak dosáhnout umění snížené diference

Silvie Šeborová se v textu o výstavě Umění snížené diference, kterou v Domě umění města Brna připravil Petr Ingerle ve spolupráci s Barborou Klímovou, zamýšlí nad rolí kurátora současného umění: „Komu se svojí prací zodpovídá? Sám sobě, zastoupeným autorkám a autorům, instituci, která jeho výstavu organizuje, divákům, kritikům, či ještě někomu jinému? A

Koláž jiných, heterogenních časů

Výstava Jiřího Načeradského v Galerii výtvarného umění v Chebu je analytickou sondou do jeho tvorby z konce 60. a začátku 70. let. Načeradský v té době maloval obrazy inspirované fotografiemi, které si vystřihoval v novinách. Kurátor výstavy Marcel Fišer nově přehodnocuje tento vliv fotografie v autorově díle, který vkládá do dobového kontextu, a ohledně interpretace děl

Posouvat terén a hraniční linie aneb Hledání Druhého na Fotograf Festivalu

Jednotlivé výstavy Fotograf Festivalu jsou aktuálně veřejnosti nepřístupné, přesto – a možná právě proto – jsme se rozhodli publikovat recenzi celé přehlídky, která čtenáře provede vybranými instalacemi. Umělec a pedagog John Hill přibližuje ve svém příspěvku nejen myšlenkové pozadí festivalu, ale také jeho manifestaci ve vztazích, které vznikají mezi jednotlivými vystavenými

Než vykvete barevný květ

Vedle Jiřího Kovandy a Tomáše Absolona připravila Fait Gallery také skromnou přehlídku starších i nedávných děl Karla Adamuse, autora spřízněného s tzv. Brněnským okruhem, s nímž sdílel zájem o poetické vyobrazení každodennosti a procesuální tvorbu. Eliška Lomičová přibližuje ve své recenzi jednotlivé umělcovy tvůrčí cykly, které jsou na výstavě prezentované