Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Hľadanie strateného Boha

Benediktinský klášter v Broumově letos v létě hostí výstavu současného umění, která prezentuje díla mezinárodně známých umělců a umělkyň. Tématem projektu Ora et lege, který připravila kurátorka Monika Čejková, je dialog mezi aktuálními uměleckými proudy a křesťanským řeholním řádem, který kladl důraz na četbu a rozvoj kultury. Hľadanie strateného Boha

Jeskynní střeva vyprávějí o smrti

Do podzemních prostor Centra experimentálního divadla v Brně připravili kurátoři Šimon Kadlčák a Daniel Hüttler třídílnou site-specific sérii výstav nazvanou Spooky Butt. Daniel Burda prochází v recenzi sklepní útroby a přibližuje projekt i jednotlivá díla, která společně tvoří potemnělou střevní krajinu vyprávějící o smrti a lidských biologických procesech. Jeskynní střeva vyprávějí

Příliš roztříštěná subjektivita

Otázky po proměnách zobrazení individua, samoty a vztahu subjektu ke společnosti si klade výstava Já a oni. Jedinec a společenství v 19. století v Západočeské galerii v Plzni. Anna Kolářová se v recenzi zamýšlí nad tím, jak zprostředkovat takto komplexní téma dnešnímu publiku, které řeší otázku individualismus více než kdy dřív. Příliš roztříštěná subjektivita

Zkoumání slepých skvrn města

Letošní ročník Festivalu m3 / Umění v prostoru se zaměřil na terapii míst na Praze 6 a 7. David Bláha si v recenzi všímá několika linií, které se vinou mezi díly napříč lokalitami, a upozorňuje na lokální charakter přehlídky. Zkoumání slepých skvrn města Přestože je Festival m3 / Umění v prostoru ze své podstaty nestálý –

S mlékem a dvěma cukry

V Galerii moderního umění v Hradci Králové se na výstavě Pozdní intimita ukazuje skryté a vystavuje důvěrné. Kurátor Jiří Ptáček vybral díla jedenácti současných umělkyň a umělců, která se dotýkají tématu intimnosti a soukromí. S pohledem za ploty, do cizích šálků, talířů i archivů si můžeme klást otázku, s kým vlastně vstupujeme do intimních

Druhý konec ramene

V humpolecké 8smičce je aktuálně k vidění již osmý výstavní projekt, který se tentokrát věnuje tématu spolupráce českých a slovenských umělců a umělkyň s nejrůznějšími sociálními skupinami. Čím jsou tyto umělecké aktivity, jež spadají převážné do začátku tohoto století, pro naše prostředí specifické? Když v roce 2011 vydal Jan Zálešák svoji knihu Umění

Ľahostajné Benátky po sedemnáste, tentokrát v architektúre

Prebiehajúce Bienále architektúry v Benátkach je pre verejnosť otvorené od konca mája 2021 ako prvé významné svetové kultúrne podujatie, ktoré sa koná od začiatku pandémie. Súčasný ročník môžeme tiež považovať za doteraz najzreteľnejšie artikulované vykročenie v ústrety interdisciplinarite, ktorý do náruče spríbuznených disciplín k architektúre priberá psychológiu, antropológiu, politológiu, technologický

Kdo je tvůj objekt?

V Liptovské galerii Petera Michala Bohúňa probíhá až do konce srpna výstava Nie som tvoj objekt!, kterou připravila pětice kurátorek z feministických (uměleckých) institucí. Anežka Bartlová píše o jednotlivých oddílech výstavy a o feministickém přístupu k obrazům ze sbírek liptovské galerie, jež kurátorky kombinují se současnými uměleckými díly. Kdo je

Předměty osamělé, předměty ukradené

Každý týden na nás z médií vyskočí alespoň jedna zpráva o tzv. beninských bronzech, o jejichž navrácení z velkých západoevropských a severoamerických muzeí do Nigérie se v současnosti intenzivně vyjednává. Proč se tolik mluví právě o plastikách a artefaktech pocházejících z království Benin? A jaká je jejich historie? Na tyto

O virtuální identitě bez empatie

Výstavní projekt Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem připravily studentky kurátorských studií na FUD UJEP (Natálie Henclová, Linda Sudová, Jana Šedivá a Alice Zábranská), a jak název naznačuje, hlavním tématem výstavy je život na internetu, především sociálních sítích, a obecněji virtuální identita. František Fekete ve své recenzi připomíná, jak komplexní