Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Lakmusové papírky stavu české výtvarné scény

Speciální diskuze v rámci cyklu Kulatých stolů, tentokrát v širším tematickém rozsahu, mezi Lenkou Lindaurovou, Jiřím Fajtem a Tomášem Vaňkem o možnostech nového směřování formativních institucí na české umělecké scéně, vztahu klasických a nových médií a vazbě vůči privátnímu sponzoringu. Jen Kratochvil: Téma tohoto rozhovoru by se stručně dalo zjednodušit a

Kdo tady ví, jak v reálu funguje MoMA nebo Centre Pompidou?

Třetí pokračování cyklu diskuzí u kulatého stolu nad problematikou kurátorství se tentokrát obrací k otázkám po spojnicích české a mezinárodní umělecké scény. Pro toto téma oslovil Jan Kratochvil kurátory Víta Havránka, Michala Mánka a Michala Škodu. Rozhovor se atypicky konal v Českých Budějovicích, těsně před otevřením výstavy Václava Kopeckého v

Muzeum umění zkrátka je mocenskou strukturou

Druhý z cyklu rozhovorů u kulatého stolu, tentokrát v Cafe Jedna ve Veletržním paláci. Jan Kratochvil mluvil s Pavlínou Morganovou, Helenou Musilovou a Markem Pokorným o aktuálním palčivém vývoji ve vztahu mezi státními institucemi a soukromým sektorem, pozici externího kurátora v rámci struktury vedení státních muzeí umění při procesu vzniku

Role kurátora je až příliš široká

První z cyklu rozhovorů u kulatého stolu mezi odborníky umělecké scény nad daným tématem. Jan Kratochvil mluvil s Karlem Císařem, Edith Jeřábkovou a Markem Medunou o pozici nezávislého kurátora, vazbě mezi umělcem a kurátorem a stavem prezentace současného umění v lokálním prostředí.