Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

RE: Milá Tatra banka,

Na otevřený neděkovný dopis Lucie Tkáčové, která se v něm vyjádřila k převzetí Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, zareagoval kromě Bohunky Koklesové také Boris Ondreička.  Nad Tatrou sa blyští V takýchto prípadoch sa zdráham reagovať. Jednoducho obe protagonistky predošlej korešpondencie poznám, i sme spolu kooperovali. Sám som aktuálnym členom komisie

Kunsthalle, ďalší pokus

Kunsthalle Bratislava má nového riaditeľa, stal sa ním Jen Kratochvíl. Konkurz na riaditeľa mal tri kolá, pričom to tretie sa konalo 17. a 18. decembra a jeho súčasťou bolo neverejné a verejné vypočutie. Damas Gruska nepovažuje za „dobrý“ nápad verejnú časť, nakoľko uvádza, že nie všetci uchádzači a uchádzačky majú „rovnaké“

RE: Milá Tatra banka,

Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, poslala redakcii Artalk reakciu na neďakovný list od Lucie Tkáčovej. RE: Milá Tatra banka, Pri svojej práci na Vysokej škole výtvarných umení som rokmi dozadu nadobudla jednu, pre mňa dôležitú skúsenosť. Tá súvisela s obdobím, keď bola škola rozlomená na dve polovice,

Milá Tatra banka,

Ak je niekto nominovaný na ocenenie, nemusí nomináciu prijať. Ak ju prijme, predpokladá sa spolupatričnosť so zástupcami, iniciátormi a mecenášmi ceny. Za každou známejšou umeleckou cenou stojí nejaká ekonomická skupina, či už ide o Cenu nadácie Novum, Tatra banku, VÚB banku alebo Cenu Oskára Čepana. Morálne a etické dilemy ponúkajú

Uväznená v minulosti

Damas Gruska v komentári na aktuálnu výstavu v Galérii mesta Bratislavy pod názvom Bratstvo a jednota píše: „Na výstave sa zvláštne premiešava nostalgia (z niektorých sprievodných textov priam srší) a exilové videnie, ktoré ale nerieši podstatnú časť prítomnosti a v ktorom paradoxne cítiť nielen Huyssenovskú ‚prítomnosť minulého‘, ale aj istý spomienkový sentiment, či

SNG: Frontové línie na ceste k akceptácii

Vo veku nedožitých 91 rokov nás v apríli tohto roku opustil jeden z najvýznamnejších tvorcov povojnovej architektúry Vladimír Dedeček. Realizoval vyše sto stavieb, ale akoby nie v správnom čase, čo sa neskôr podpísalo na tom, že verejnosť ich mylne vnímala ako „socialistické či totalitné“. Takýto je aj príbeh premostenia Slovenskej

Online Art School Is Not Art School

Ako sa situácia korona pandémie dotkla školstva? Katarína Hládeková vo svojom komentári popisuje situáciu z pozície asistentky ateliéru, ako vyučujúcej praktických dielenských predmetov a prodekanky pre štúdium, kde sa podieľala na koordinácii krízového režimu chodu školy – Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Nastalo skúškové obdobie a prebehli prvé osobné

Horúca stopa

V Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici sprístupnili výstavu Rastislava Podobu, Landscan, ktorú kurátorsky pripravil Michal Šedík. Podoba sa vo svojich maľbách už dlhodobo venuje skúmaniu vzťahu binárnej opozície medzi realitou a abstrakciou, pričom východiskom mu je dnešná krajina. Damas Gruska komentuje jeho aktuálny posun od tradičnej krajinomaľby k technickému obrazu

Účel nesvätí prostriedky

V Múzeu hlavného mesta Prahy predstavil Epos 257 minulý rok výstavu Dymová hora, ktorú momentálne reinštalovali v priestoroch Múzea mesta Bratislavy. Spoluorganizátorom výstavy je hlavné mesto SR Bratislava. V bratislavom kontexte je výstava rozšírená o inštaláciu Bývanie je (nám) drahé, ktorá dopĺňa pražskú Dymovú horu. Výstava otvára témy nájdenia či

Skrytý pôvab konkurzov

V utorok 25. februára predstavilo päť kadidátov/iek na pozíciu riaditeľa/ky Galérie mesta Bratislava svoje vízie o budúcej podobe tejto inštitúcie. Vo výberovom konaní z jedenástich prihlásených uchádzačov/iek do druhého kola postúpili Zuzana Jakalová, Ivan Jančár, Lýdia Pribišová, Katarína Trnovská a Martin Vančo. Druhé kolo prebiehalo formou uzavretého pohovoru a verejného