Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Uväznená v minulosti

Damas Gruska v komentári na aktuálnu výstavu v Galérii mesta Bratislavy pod názvom Bratstvo a jednota píše: „Na výstave sa zvláštne premiešava nostalgia (z niektorých sprievodných textov priam srší) a exilové videnie, ktoré ale nerieši podstatnú časť prítomnosti a v ktorom paradoxne cítiť nielen Huyssenovskú ‚prítomnosť minulého‘, ale aj istý spomienkový sentiment, či

SNG: Frontové línie na ceste k akceptácii

Vo veku nedožitých 91 rokov nás v apríli tohto roku opustil jeden z najvýznamnejších tvorcov povojnovej architektúry Vladimír Dedeček. Realizoval vyše sto stavieb, ale akoby nie v správnom čase, čo sa neskôr podpísalo na tom, že verejnosť ich mylne vnímala ako „socialistické či totalitné“. Takýto je aj príbeh premostenia Slovenskej

Online Art School Is Not Art School

Ako sa situácia korona pandémie dotkla školstva? Katarína Hládeková vo svojom komentári popisuje situáciu z pozície asistentky ateliéru, ako vyučujúcej praktických dielenských predmetov a prodekanky pre štúdium, kde sa podieľala na koordinácii krízového režimu chodu školy – Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Nastalo skúškové obdobie a prebehli prvé osobné

Horúca stopa

V Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici sprístupnili výstavu Rastislava Podobu, Landscan, ktorú kurátorsky pripravil Michal Šedík. Podoba sa vo svojich maľbách už dlhodobo venuje skúmaniu vzťahu binárnej opozície medzi realitou a abstrakciou, pričom východiskom mu je dnešná krajina. Damas Gruska komentuje jeho aktuálny posun od tradičnej krajinomaľby k technickému obrazu

Účel nesvätí prostriedky

V Múzeu hlavného mesta Prahy predstavil Epos 257 minulý rok výstavu Dymová hora, ktorú momentálne reinštalovali v priestoroch Múzea mesta Bratislavy. Spoluorganizátorom výstavy je hlavné mesto SR Bratislava. V bratislavom kontexte je výstava rozšírená o inštaláciu Bývanie je (nám) drahé, ktorá dopĺňa pražskú Dymovú horu. Výstava otvára témy nájdenia či

Skrytý pôvab konkurzov

V utorok 25. februára predstavilo päť kadidátov/iek na pozíciu riaditeľa/ky Galérie mesta Bratislava svoje vízie o budúcej podobe tejto inštitúcie. Vo výberovom konaní z jedenástich prihlásených uchádzačov/iek do druhého kola postúpili Zuzana Jakalová, Ivan Jančár, Lýdia Pribišová, Katarína Trnovská a Martin Vančo. Druhé kolo prebiehalo formou uzavretého pohovoru a verejného

Rómsky výprask

V Stredoslovenskej galérii prebieha výstava KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita) v kurátorskej koncepcii umelkyne Emílie Rigovej a teoretičky Petry Hanákovej. Za posledné obdobie je to už druhá výstava v SSGBB, ktorá sa venuje rómskej identite. Predchádzajúci projekt s názvom Vypovedaní: Cigáni v slovenskom výtvarnom umení

Čas tuhne uprostred

Titul Mesto kultúry 2019 po celý rok nesie Banská Štiavnica. V rámci neho tvorí miestna Galéria Jozefa Kollára spoločne s pôvodne bratislavskou Galériou Hit program Zlaté časy. Projekt vzišiel z iniciatívy Lucie Tkáčovej a Márie Janušovej, ktoré počas jedného roku vytvárajú program v štiavnickej galérii. Ambíciou projektu je prezentovať tvorbu

Hodnoty, kategórie a limity dobrej architektúry

Slovenská komora architektov ako odborný garant a organizátor udelila už po osemnástykrát ceny za architektúru. Minulý rok publikoval Patrik Garaj komentár v novinách, podrobujúci kritike rigidné kategórie diel architektúry v jednej z našich najprestížnejších súťaží s konštatovaním, že ,,hodnoty architektúry sú dnes inde“. Ubehol ďalší rok a my sa teda

Jalové rozjímanie

Bratislavská Kunsthalle predstavila projekt Orient 2, ktorý sa venuje východoeurópskej identite. Kurátor Michal Novotný menuje komplex menejcennosti ako jednu z definujúcich vlastností spoločnej identity tohto regiónu. Vidí za ním aj možnú príčinu narastajúceho nacionalizmu. Autor recenzie Damas Gruska to vidí inak a reaguje, že identita východnej, ale i západnej Európy