Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Knihovnička: Dýchání básní Gerharda Rühma

Filip Jakš přináší tip do rubriky Knihovnička a představuje sbírku textů konceptuálního umělce, hudebního skladatele a básníka Gerharda Rühma Průřez, která nedávno vyšla v nakladatelství Rubato. Pavel Novotný pro nakladatelství Rubato připravil sbírku přeložených textů Gerharda Rühma Průřez. Kromě básní, prózy a jevištních textů jsou zde otištěny i jeho vizuálních

Tlumočení lidskosti a trávení nepřátelství

Pro rubriku Knihovnička vybral umělec David Přílučík knihu Cannibal Metaphysics od brazilského antropologa Eduarda Viveirose de Castra, která přehodnocuje pohled na kulturní a kosmologické rámce původních národů (především Jižní Ameriky). Viveiros se pak ptá: „Co se stane, když vezmeme myšlení původních obyvatel vážně?“ A jak k němu vůbec přistoupit, aniž bychom se dopouštěli

Mojou galériou je teraz svet

Ďalší príspevok do Knihovničky pre nás pripravil Peter Sit, ktorý sa venuje rozsiahlej interdisciplinárnej a viacvrstvovej práci Setha Siegelauba. Text o publikácii Beyond Conceptual Art chronologicky predstavuje aktivity Siegelauba s fokusom na jeho revolučné a bádateľské oblasti, ktoré sú relevantné aj dnes. Text nás prevedie prierezom jeho celoživotného diela od priekopníckych spoluprác

Archívy čiernej zeme

Ďalším textom do Knihovničky prispieva Dávid Koronczi, ktorý píše o digitálnej publikácii Black Almanac. Ambíciou online knihy je kriticky analyzovať spôsoby, akými vyživujeme naše telá. Uvažuje nad procesmi, pomocou ktorých „meníme zemský povrch v jedlú matériu“. Za dôležité považuje uvedomenie si, že práve tieto procesy sú zodpovedné za takmer tretinu celkových emisií

Digitální Tarkovskij

Do Knihovničky přispívá Jiří Havlíček publikací Digital Tarkovsky od umělecké skupiny Metahaven (Daniel van der Velden, Vinca Kruk), kterou vydalo nakladatelství Strelka. „Kniha Digital Tarkovsky je rozdělena do tří částí. První část s názvem Cinema of the Interface se věnuje podobnostem mezi sledováním chytrých mobilních zařízení a filmem. Srovnání začíná u ruského režiséra Andreje

Všechno se musí změnit

V dalším příspěvku ze série textů o současném designu představuje Klára Peloušková knihu amerického antropologa Artura Escobara a jeho široké pojetí designu, který je podle něj potřeba od základu změnit. Design by se měl stát jedním z hlavních hybatelů přechodu k novému uspořádání světa. „Do designu budov, věcí, měst, nástrojů, institucí, zákonů i

Knihovnička: O politice odlišnosti

V loňském roce vyšla kniha, kterou umělkyně Alex Martinis Roe připravila jako součást svého dlouhodobého výzkumného projektu a kterou nazvala To Become Two. Proposition for Feminist Collective Practice. Martinis Roe v publikaci zkoumá vývoj politických strategií různých feministických hnutí napříč Evropou a Austrálií od 70. let minulého století do současnosti. V příspěvku

Knihovnička: Medium design je tvorba souvislostí

Teoretik designu Roman Novotný si pro svůj příspěvek do Knihovničky vybral koncept zvaný medium design, se kterým pracuje architektka Keller Easterling. Určitým úvodem do jejího uvažování může být i rozhovor pro Radio Wave, následující esej už se pak blíže zabývá tím, co konkrétně znamená navrhovat městské prostředí, a vztahy mezi

Výpisky a poznámky ke kosmické estetice

Jakub Stejskal byl osloven, aby sepsal příspěvek do rubriky Knihovničky. Ta se sice tradičně věnuje jednotlivým publikacím či textům, tentokrát však esej vychází z několika literárních odkazů. Ústřední otázka, kterou si Stejskal položil, zní: Jak vypadá a jak je možné formulovat kosmickou estetiku? Ve svém textu poukazuje především na autory sci-fi

Knihovnička: Posthumanismus jako horizont naděje?

Geneticky modifikované potraviny, vyspělá protetika, robotika a reprodukční technologie, náš život na sítích a data mining, obchod s lidskými orgány a biohacking v globálně a technologicky propojeném světě: to jsou premisy, se kterými operuje současná filozofka a feministická teoretička Rosi Braidotti ve své knize The Posthuman (2013). Publikaci, která reaguje