Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Muzea designu v digitální době

Vytváření sbírek designu není zatím v českých muzeích umění příliš rozšířeno. Z 25 ústavů se takové akvizici věnuje jen několik. Jednou z příčin opomíjení byl i způsob vzniku mnoha regionálních galerií, které byly vyčleněny ze všeobecně orientovaných muzeí, jež se z tradice uměleckému řemeslu věnovala a užitou tvorbu si pak ponechala ve svém programu

Od apoteózy ke kýči

Výstavu o Ilju Repinovi a ruském umění přelomu 19. a 20. století prezentuje AJG jako hlavní výstavní projekt sezóny korunovaný třemi zápůjčkami z Treťjakovské státní galerie v Moskvě. Svého potenciálu nahlédnout na Repinova díla jinou optikou však plně nevyužila. „Předmětem diskuze již není adorovaný či zatracovaný Ilja Repin, ale dalekosáhlejší důsledky vývoje

Od klišé k vyvážené kritice architektury a designu

Klišé dlouhodobě provázející kritickou praxi v oblasti umění je tak zakořeněné, že téměř nikoho nenapadne hledat alternativní cesty a diskutovat o nich. Alternativní v tom smyslu, že fenomén umění nebude při hodnocení dominantní, ale bude tvořit náplň jen jednoho z faktorů vybraných hodnot. Dovedu si ale představit nechuť, s jakou by zavedený „umělecký provoz“

Nové (staré) stálé expozice

Na otázku jak prezentovat umění, které mají muzea ve svých sbírkách, a jak přistupovat k jejich proměnám a aktualizacím prostřednictvím současných děl, se text snaží hledat odpovědi za pomoci teorie času. Základem pro dnešní galerijní expozice byly první sbírky umění a různých nevšedních objektů soukromých sběratelů, které vznikaly jako „odraz