Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Hosťujúci kritik: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa z rýchliku

Hlavný kurátor Moravskej galérie v Brne Ondřej Chrobák pristúpil k textu v rámci projektu Hosťujúci kritik svojsky. Jeho text nie je klasickou kritikou ani zhodnotením toho, ako Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa funguje, najviac sa blíži denníku či voľnej eseji odrážajúcej aktuálne zázemie súčasných kurátorov a kritikov. Tí svoje texty

Hosťujúci kritik: Galéria mesta Bratislavy

Je krásné babí léto roku 2008 a v Bratislavě se právě koná vernisáž výstavy českého umění prvních tří dekád ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Mirbachův palác Galerie města Bratislavy (dále jen GMB) doslova praská ve švech. Zástupci české i slovenské strany si před projevy v ředitelské

Hosťujúci kritik: Kysucká galéria v Oščadnici

Kysucká galéria (KG) vznikla v roku 1981 paradoxne „zdola“ na základe iniciatívy dvanástich výtvarníkov z Kysúc. Tí v roku 1975 usporiadali výstavu a venovali galérii 66 diel, ktoré vytvorili jej základ. KG desať rokov sídlila v kaštieli v Oščadnici, v roku 1992 sa aj s vedením, administratívou a depozitom presťahovala do centra Čadce do prenajatých

Hosťujúci kritik: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach existuje od 1. septembra 1991, pôvodne ako jedna z veľkého počtu kultúrnych inštitúcií zriadených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, v súčasnosti však patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kraja v Prešove. Jeho založeniu v danej lokalite predchádzali aktivity nadšencov v súvislosti s lokalitou, respektíve blízkou

Hosťujúci kritik: Mestská galéria Rimavská Sobota  

Mestská galéria Rimavská Sobota (MG RS) má oproti ostatným galériám zapojeným do projektu Hosťujúci kritik špecifické postavenie. Jej odlišnosť spočíva v tom, že je to galéria „inej kategórie“ – s okresnou pôsobnosťou, jej zriaďovateľom je obec, pričom funguje iba ako súčasť organizácie Mestského kultúrneho strediska. Oproti galériám sídliacim v krajských

Hosťujúci kritik: Turčianska galéria v Martine

V Martine a jeho blízkom okolí nájdeme niekoľko oficiálnych výstavných priestorov, kde sa realizujú aj expozície výtvarného umenia – Slovenské národné múzeum v Martine, Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum Martina Benku, Múzeum Karola Plicku, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice atď. Hlavným priestorom je ale

Nemôžeme všetci robiť všetko

Rozhovor s riaditeľom Turčianskej galérie v Martine – Ľubomírom Kraľovanským, vznikol ako súčasť projektu Hosťujúci kritik. Nakoľko sa riaditeľ galérie vyjadril k otázkam aj celkovému fungovaniu galérie obsiahlejšie, uverejňujeme ho samostane a v neskrátenej verzii.     1. Ako hodnotíte funkciu Turčianskej galérie v rámci výtvarného kultúrneho diania v Martine

Hosťujúci kritik: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Z histórie Oravská galéria v Dolnom Kubíne vznikla právne v roku 1965 bez základného zbierkového fondu a priestorov, a to najmä z potreby zabrániť úniku diel ľudového a sakrálneho výtvarného umenia Oravy. Keďže v tom čase ešte neexistovali odborné katalogizačné súpisy týchto artefaktov a ich inštitucionálna ochrana nebola dostatočne zabezpečená a vyriešená, práve diela sústredené v opustených kostolíkoch,

Hosťujúci kritik: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Galéria umelcov Spiša (ďalej GUS) predstavuje najmladšiu zbierkotvornú inštitúciu na Slovensku. Spolu s Východoslovenskou galériou patrí medzi dve kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Od roku 2002 bola príspevkovou organizáciou a od roku 2013 je rozpočtovou organizáciou KSK. Riaditeľom bol v rokoch 1987 – 2011 Jozef Joppa, od roku 2012

Hosťujúci kritik: Galéria Cypriána Majerníka

V úvodnom článku k rubrike Hosťujúci kritik sa píše, že projekt má zámer predstaviť a kriticky reflektovať aktuálnu situáciu a odbornú činnosť zbierkotvorných galérií na Slovensku. My redaktori, hosťujúci kritici, sme si mali všímať hlavne zameranie galérie, jej výstavný program a aktuálne výstavy, prezentáciu a spôsob inštalácie a samozrejme, zbierku galérie – na čo sa sústredí