Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Největší kouzlo

Rubrika Bod zlomu sa už dotkla školstva, zhorených skamenelín, húb, ruží, pútnictva alebo vydavateľskej činnosti v ranom detstve. Tento text bude ešte o niečo osobnejší, priblíži zmenu života v dôsledku ochorenia. Umelkyňa Marie Štindlová sa v istom momente dozvedela diagnózu, ktorú sa rozhodla riešiť alternatívnym spôsobom liečby a zmenou životného

Nomišův Spravodaj č. 58

Séria autorských textov pod názvom Bod zlomu je charakteristická svojou žánrovou aj obsahovou otvorenosťou, texty často zrkadlia osobné fascinácie ich autorov, zväčša umelcov a umelkyne. Príspevok Šimona Kadlčáka je bohatý aj na obrazový materiál, rozhodol sa v ňom popísať určujúce momenty jeho súčasného pôsobenia v rámci umeleckej scény. Vydal sa

Chůze v okřídlených sandálech

Chôdza a beh sa stali pre ľudí určitou formou vyjadrenia a zároveň statementu. V aktuálnej lockdownovej situácii nás udržujú nielen vo fyzickej, ale aj psychickej forme. Lucie Králíková nás v rámci rubriky Bod zlomu prenáša na púť. Zámery putovaní sú rôznorodé, ale vyúsťujú skoro všetky v očistný katarzný účinok a

Moonlight Lady

Pre vianočný čas je charakteristická tzv. vianočná ruža, ktorá však s ružami nemá až tak veľa spoločného. Ide o subtropickú rastlinu Prýštec najkrajší, ktorá pochádza zo Strednej Ameriky a môže dorásť až do výšky stromov. Svoje meno dostala podľa obdobia, kedy zvyčajne „kvitne“. Tajomstvom vianočnej ruže sú farebné listy, ktoré

Huba

Tretí text v rubrike Bod zlomu, ktorá si všíma mimoumelecké alebo medziodborové presahy, je veľmi „jesenný“ a aktuálny. Zameriava sa na trávenie času v prírode a hubárstvo. Huby predstavujú fascinujúce spoločenstvo, ktoré je prepletené s toľkými organizmami, že by mohlo byť prínosné pre nás zberačov aj v niečom inom ako iba kvôli

Online Art School Is Not Art School

Ako sa situácia korona pandémie dotkla školstva? Katarína Hládeková vo svojom komentári popisuje situáciu z pozície asistentky ateliéru, ako vyučujúcej praktických dielenských predmetov a prodekanky pre štúdium, kde sa podieľala na koordinácii krízového režimu chodu školy – Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Nastalo skúškové obdobie a prebehli prvé osobné