Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

In fundamine [nejen o detailu]

Ladislav Zikmund-Lender se příspěvkem věnovaným výstavě Pocta detailu v Galerii UM na UMPRUM v Praze loučí se svým v tuto chvíli třicetidílným blogem In fundamine. Subjektivně pojatou přehlídkou vycházející z osobního archivu fotografií modernistické architektury kurátora a teoretika designu Adama Štěcha se autor zabývá v kontextu obecných významů „detailu“ a jeho důležitosti pro

Mezi Panelstory a Ein Kessel Buntes

Výstava Paneland. Největší československý experiment v Moravské galerii v Brně je podle Ladislava Zikmunda-Lendera divácky přístupná a po vizuální i architektonické stránce zdařilá. Kritický je však autor vůči odborné rovině projektu, který podle něj poněkud selhává, pokud jde o celistvou a originální interpretaci fenoménu panelových sídlišť. Jádro problému přitom vidí v přehlížení ideologických

In fundamine [nejen o domech – muzeích]

Ladislav Zikmund-Lender se ve svém příspěvku zabývá problematikou architektonických památek, jež fungují jako muzea, konkrétně současnými expozicemi ve stavbách Franka Lloyda Wrighta a publikací Anarchist Guide to Historic House Museums, která nabízí kritickou analýzu a popisuje možné přístupy k těmto prezentacím: „Domy – muzea […] mají v post-faktické době, kdy jsou emocionální vjemy nadřazovány

In fundamine [nejen o létě]

Další příspěvek Ladislava Zikmunda-Lendera z „kalifornské série“ je zároveň ohlédnutím za letními prázdninami a událostmi, které se v posledních měsících v San Franciscu a okolí odehrály v souvislosti s výročím Summer of Love. Tento fenomén roku 1967 byl masovou oslavou hnutí hippies a projevem tehdejší kontrakultury, kterého se účastnily desetitisíce lidí. Autor

In fundamine [nejen o expozicích architektury]

Jak vypadají stálé expozice a krátkodobé výstavy architektury a designu ve velkých severoamerických muzeích? Jde o vzory hodné následování, nebo bychom si o tamní úrovni prezentace tohoto typu artefaktů neměli dělat příliš velké iluze? Ladislav Zikmund-Lender procestoval v rámci svého pobytu ve Spojených státech několik významných metropolí, aby se přesvědčil,

In fundamine [nejen o Rieglovi]

Ladislav Zikmund-Lender formuluje ve svém příspěvku problémy současné památkové péče, které vedou k průtahům a potížím mimo jiné tehdy, když jsou za kulturní památky prohlašovány stavby datované do druhé poloviny 20. století. Autor kritizuje současný stav, kdy je k zajištění institucionální ochrany některých objektů třeba masivních mediálních kampaní usilujících o změnu

In fundamine [nejen o Wrightovi]

Další díl svého „kalifornského“ blogu věnoval Ladislav Zikmund-Lender knize Paula V. Turnera Frank Lloyd Wright and San Francisco, již oceňuje zejména z hlediska uplatňovaného metodologického přístupu: „Turnerova kniha se snaží o přesnou rekonstrukci okolností každého jednotlivého projektu a sestavuje tak věrohodný obraz podmínek, v jakých i ten nejpokrokovější architekt 20. století pracoval.

In fundamine [nejen o postpaměti]

Ladislav Zikmund-Lender posílá svoji první depeši ze svého studijního pobytu v San Franciscu. U příležitosti Mezinárodního dne památky obětem holokaustu věnoval svůj příspěvek místnímu židovskému muzeu a jeho aktuální výstavě, která prostřednictvím současného umění zkoumá téma paměti a dědičnosti traumat, jež utrpěli naši předkové. Nejen o postpaměti Několik následujících příspěvků budu

In fundamine [nejen o vkusu]

Ladislav Zikmund-Lender se zabývá výstavou Jaroslava Horejce v Galerii hlavního města Prahy. Koncepci výstavy kurátorky Olgy Malé podrobuje poměrně ostré kritice, a to jak po stránce zprostředkování Horejcova díla veřejnosti, tak po stránce metodologie a odborného přínosu: „Soukromé, státní i korporátní objednavatelské vazby a sítě, vkus Horejcovy klientely a mocenská

Londýnský zpravodaj: Ragnar Kjartansson, odstupující ředitelé a Frieze

V dalším příspěvku na svém blogu shrnuje Michaela Banzetová aktuální dění v uměleckém světě hlavního města Velké Británie. Ragnar Kjartansson v Barbican Art Gallery, odstupující ředitelé a opět Frieze Art Fair Po červnovém referendu se Velká Británie stala sledovanou zemí s nejasnou budoucností a trvalým tématem zpravodajských stanic. Změna atmosféry byla v Londýně,