Artalk.cz

Tereza Záchová

Narozena 1985, je absolventkou bakalářského oboru ZHV – specializace estetika na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a též magisterských oborů Kurátorská studia na Fakultě umění a designu a Výtvarná kultura na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, absolvovala studijní stáž na Taideteollinen korkeakoulu (TAIK) v Helsinkách ve Finsku. V roce 2011 založila nezávislou galerii ve veřejném prostoru v Ústí nad Labem s názvem Buňka. Galerie je stále činná a poskytuje site-specific platformu pro začínající i etablované současné umělce. Spolupracuje s vedením galerie 35m2, s Lucií Mičíkovou založila v Táboře nezávislý postpunkový prostor v rámci projektu Cesta žije. V současné době působí v Praze.

František Zachoval

František Zachoval je kulturní manažer. V roce 2006 spoluzakládal internetovou platformu pro současné umění Artyčok.TV. V letech 2006 až 2014 vedl Digitální laboratoř a byl členem Katedry teorie a dějin umění Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 2015 až 2019 zastupoval na pozici ředitele České centrum v Bukurešti, kde založil galerii Future Museum (2016) a inicioval výzkumný projekt rumunského veřejného prostoru Protect Public Space (2017). Od roku 2019 zastupuje Galerii moderního umění v Hradci Králové.

Šárka Zahálková

Šárka Zahálková se dlouhodobě zabývá tématy veřejného prostoru a možnostmi jeho vnímání a porozumění. Chůze, naslouchání a vědomá a citlivá práce s místem, interakce s komunitou, jakož i dalšími umělci, architekty a teoretiky jsou důležitými východisky její umělecké i kurátorské práce. Aktuálně působí jako kurátorka pardubické městské galerie GAMPA, je členkou kolektivu Offcity, platformy CENSE – Central European Network for Sonic Ecologies a Spolku Skutek. Absolvovala studia galerijního managementu a výtvarných umění, jednoroční program „Commissioning and Curating Contemporary Public Art“ na Valand Academy (Gothenburg, Švédsko), Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor (NYC, USA). Je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze.

Martin Zaiček

Mgr. art. Martin Zaiček, doktorand na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje problematike architektúry neskorého modernizmu v prostredí slovenských kúpeľov. Ako člen o.z. Archimera a výtvarnej skupiny Opustená (re)kreácia sa dlhodobo venuje reflexii kultúrno - spoločenského fenoménu rekreačných lokalít doma a v zahraničí a propagácii architektúry formou interdisciplinárnych projektov.

Jiří Žák

Narozen 1989, je umělec a absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Pracuje především s  pohyblivým obrazem a video-instalacemi. V roce 2015 se stal laureátem ceny Exit a v roce 2020 spolu-držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Své práce představil na uměleckých přehlídkách Fotograf Festival #12 (2022), Kyiv Biennial (2021), Biennale Matter of Art v Praze (2020), nebo Biennale Warszawa (2018). Je členem redakce Artyčok.tv a pedagogicky působí na Prague City University.

Iryna Zakharova

Iryna Zakharova, (*1985, Charkiv) Absolvovala magisterské studium práva v Charkově, v důsledku vládní změny se rozhodla v oboru nepokračovat, odejít z Ukrajiny a věnovat se umění. V Praze vystudovala fotografii na FAMU. V současnosti pokračuje ve studiu na Akademii výtvarných umění v ateliéru Malba 2 a zároveň pracuje ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Jan Zálešák

Narozen 1979, absolvoval doktorské studium teorie výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2008 až 2010 působil jako kurátor brněnské Galerie mladých, je autorem několika výstavních projektů (Re-romantic, 2009; Horká linka, 2010; Moving Image, 2010; Vzpomínky na budoucnost II, 2013). Od roku 2011 působí na brněnské Fakultě výtvarných umění. Od roku 2005 publikuje výtvarnou kritiku v oborových časopisech (A2, Artalk.cz, Art+Antiques, Ateliér, Flashart CZ/SK); je autorem publikací Umění spolupráce (2011) a Minulá budoucnost (2013).

Josef Záruba-Pfeffermann

Studoval dějiny umění na FF UK a zároveň na Hudební fakultě AMU. Absolvoval studijní pobyty na Universität der Künste Berlin, Freie Universität Berlin. V roce 2011 získal Fulbrightovo stipendium, je členem rady Pražských židovských studii (PJS) při FF UK. Přednáší na UDU FF UK, dějiny hudby pro USAC College v Praze, a českou kulturu na AVU. Příležitostně pracuje jako konzultant v oblasti umění.

Matouš Karel Zavadil

Narozen 1976, je nezávislý vizuální umělec, kurátor a kritik. Absolvent Ateliéru konceptuální a intermediální tvorby Adély Matasové na VŠUP v Praze (2003). V roce 2019 obhájil doktorské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se zabývá vizuálním uměním a problematikou způsobů jeho prezentace v kontextu sociálně-politických interakcí, kdy ho na pozadí těchto procesů zajímá především rozvoj principů občanské společnosti. Kromě výtvarné tvorby se věnuje také publicistice, své texty uveřejňuje v tištěných médiích: Ateliér, Art & Antiques, Literární noviny. V rozmezí let 2004-2006 publikoval řadu celoplošných rozhovorů s předními českými vizuálními umělci a kurátory v časopise Art & Antiques ( např. Kurt Gebauer, Pavel Humhal, Tomáš Ruller). V letech 2008-2015 uveřejňoval své texty v časopise Ateliér. Působí též jako kurátor, kdy se jeho profesní zájem soustředí na problematiku prezentace současného vizuálního umění v kontextu pojmů jako je např. periférie či provizorium. V letech 2012-14 byl členem umělecké rady sochařského studia Bubec, kde se podílel na organizaci výstav a PR aktivitách studia. Od roku 2011 do současnosti pomáhal se zajištěním provozu galerie Tranzitdisplay v Praze. Externě přednáší na Fakultě humanitních studií UK, kde v roce 2010 inicioval vznik experimentálního projektu nazvaného Galerijní Laboratoř, který v rámci FHS UK probíhá do současnosti. V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada nízkorozpočtových výstav v kontextu mnohdy atypických galerijních prostor, např. Mni Wiconi - Barbara Benish (2017), Česko Čechům - Alena Foutsková (2017), Podivuhodná květina - Kamila Ženatá (2018), ZOKADOKA - Jan Mladovský (2018), Průnik barevného bytí - Diana Winklerová (2019). Od roku 2017 působí externě také na Technické univerzitě v Liberci, kde v rámci Katedry umění pomáhal se vznikem a profilací nízkorozpočtové galerie Stěna.

Darina Zavadilová

Darina Zavadilová (*1985) studovala na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK a poté na UMPRUM v oboru Dějiny a teorie designu a nových médií. V roce 2010 byla stážistkou programu History of Latin American Art na University of New Mexico ve Spojených státech. Aktuálně je doktorandkou na UMPRUM a ve svém disertačním projektu se věnuje tématu vztahů Československa a Kuby v oblasti výtvarného umění a vizuální kultury v šedesátých letech 20. století. V roce 2019 absolvovala šestitýdenní výzkumný pobyt v Havaně.

Lynda Zein

Je architektka a urbanistka. Ve své práci sezabývá problematikou dis-konstrukce (destrukce za účelem konstrukce), trhem s nemovitostmi, gentrifikací a kolektivní pamětí. Absolvovala magisterské studium architektury na University of Edinburgh ve Skotsku (2013) a na École Spéciale d’Architecture v Paříži (2015). Její diplomová práce s názvem Homs, our Cities of Stories zahrnovala digitální participativní mapu Homsu sloužící k archivaci, vyprávění a sdílení příběhů souvisejících s městem. Pracovala v různých architektonických a urbanistických ateliérech v Barceloně, Paříži a Praze. V současnosti přednáší urbanismus a městskou praxi na ARCHIP v Praze.

Ladislav Zikmund-Lender

Narozen 1985, historik umění, architektury a designu. Je autorem monografií řady památek a celků moderní architektury a urbanismu (budova muzea v Hradci Králové, Trmalova vila ve Strašnicích, židovské památky Hradce Králové, vilová čtvrť Ořechovka nebo tvorba architektů Rejchlových v Hradci Králové). Kromě toho se zabývá gender studies v dějinách umění.

Dana Zikmundová

Narozena 1985, vystudovala ateliér Přírodní materiály a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Výtvarnému umění se nyní věnuje více v rovině teoretické (realizacemi výstav a recenzemi) než praktické a svou pozornost zaměřuje na vztah současného umění a společnosti, především v Liberci, kde žije. Od roku 2012 spolupracuje s Asociací užité grafiky a grafického designu. V současnosti působí jako šéfkurátorka galerie Pro design a produkční v kulturní fabrice Armaturka v Ústí nad Labem.