Artalk.cz

Tereza Záchová

Narozena 1985, je absolventkou bakalářského oboru ZHV – specializace estetika na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a též magisterských oborů Kurátorská studia na Fakultě umění a designu a Výtvarná kultura na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, absolvovala studijní stáž na Taideteollinen korkeakoulu (TAIK) v Helsinkách ve Finsku. V roce 2011 založila nezávislou galerii ve veřejném prostoru v Ústí nad Labem s názvem Buňka. Galerie je stále činná a poskytuje site-specific platformu pro začínající i etablované současné umělce. Spolupracuje s vedením galerie 35m2, s Lucií Mičíkovou založila v Táboře nezávislý postpunkový prostor v rámci projektu Cesta žije. V současné době působí v Praze.

Martin Zaiček

Mgr. art. Martin Zaiček, doktorand na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje problematike architektúry neskorého modernizmu v prostredí slovenských kúpeľov. Ako člen o.z. Archimera a výtvarnej skupiny Opustená (re)kreácia sa dlhodobo venuje reflexii kultúrno - spoločenského fenoménu rekreačných lokalít doma a v zahraničí a propagácii architektúry formou interdisciplinárnych projektov.

Jiří Žák

Narozen 1989, je umělec. Vystudoval pražskou AVU v ateliéru Tomáše Vaňka. Absolvoval stáže na UMPRUM, v Šalounově ateliéru a na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe. V roce 2015 se stal laureátem ceny EXIT; je také finalistou soutěže Jiných vizí 2017 na festivalu PAF v Olomouci. Vystavoval v rámci cyklu Start-Up v GHMP (2017). Byl členem kurátorského týmu Galerie 207 (2015). Působí v kolektivu Ateliér bez vedoucího. Pracuje pro Artyčok.tv, kde připravuje sérii rozhovorů s osobnostmi berlínské umělecké scény pod názvem Berlin, we should talk.

Jan Zálešák

Narozen 1979, absolvoval doktorské studium teorie výtvarné výchovy na MU. V letech 2008 až 2010 působil jako kurátor brněnské Galerie mladých; je autorem několika výstavních projektů (Re-romantic, 2009; Horká linka, 2010; Moving Image, 2010; Vzpomínky na budoucnost II, 2013). Od roku 2011 působí na brněnské Fakultě výtvarných umění. Od roku 2005 publikuje výtvarnou kritiku oborových časopisech (A2, Artalk.cz, Art+Antiques, Ateliér, Flashart CZ/SK); je autorem publikací Umění spolupráce (2011) a Minulá budoucnost (2013).

Josef Záruba-Pfeffermann

Studoval dějiny umění na FF UK a zároveň na Hudební fakultě AMU. Absolvoval studijní pobyty na Universität der Künste Berlin, Freie Universität Berlin. V roce 2011 získal Fulbrightovo stipendium, je členem rady Pražských židovských studii (PJS) při FF UK. Přednáší na UDU FF UK, dějiny hudby pro USAC College v Praze, a českou kulturu na AVU. Příležitostně pracuje jako konzultant v oblasti umění.

Matouš Karel Zavadil

Narozen 1976, je nezávislý vizuální umělec a kritik, přednáší na FHS UK.

Lynda Zein

Je architektka a urbanistka. Ve své práci sezabývá problematikou dis-konstrukce (destrukce za účelem konstrukce), trhem s nemovitostmi, gentrifikací a kolektivní pamětí. Absolvovala magisterské studium architektury na University of Edinburgh ve Skotsku (2013) a na École Spéciale d’Architecture v Paříži (2015). Její diplomová práce s názvem Homs, our Cities of Stories zahrnovala digitální participativní mapu Homsu sloužící k archivaci, vyprávění a sdílení příběhů souvisejících s městem. Pracovala v různých architektonických a urbanistických ateliérech v Barceloně, Paříži a Praze. V současnosti přednáší urbanismus a městskou praxi na ARCHIP v Praze.

Ladislav Zikmund-Lender

Narozen 1985, historik umění, architektury a designu. Je autorem monografií řady památek a celků moderní architektury a urbanismu (budova muzea v Hradci Králové, Trmalova vila ve Strašnicích, židovské památky Hradce Králové, vilová čtvrť Ořechovka nebo tvorba architektů Rejchlových v Hradci Králové). Kromě toho se zabývá gender studies v dějinách umění.

Dana Zikmundová

Narozena 1985, vystudovala ateliér Přírodní materiály a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Výtvarnému umění se nyní věnuje více v rovině teoretické (realizacemi výstav a recenzemi) než praktické a svou pozornost zaměřuje na vztah současného umění a společnosti, především v Liberci, kde žije. Od roku 2012 spolupracuje s Asociací užité grafiky a grafického designu. V současnosti působí jako šéfkurátorka galerie Pro design a produkční v kulturní fabrice Armaturka v Ústí nad Labem.