Artalk.cz

Petra Willerthová

Narozena 1990, absolvovala obory Dějiny umění a Estetika a kulturní studia na FF MU v Brně, v současné době je studentkou doktorského studia v oboru Teorie a dějiny umění na téže fakultě, kde se zabývá fenoménem Sokola a jeho vlivem na umění ve veřejném prostoru za první republiky. Od roku 2014 je lektorkou platformy UMA Audioguide, příležitostně přispívá s kritikami výstav do časopisu A2. V současnosti se rekreačně věnuje studiu biblické hebrejštiny.

Jan Wollner

Narozen 1986, historik umění, působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde přednáší dějiny poválečného umění.