Artalk.cz

Václav Janoščík a Adam Vačkář

Václav Janoščík: Narozen 1985, je pedagog, teoretik a kurátor. V současnosti působí jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění a Katedře fotografie FAMU, ale přednáší i na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění a další oblasti, k jeho hlavnímu profesnímu zájmu patří interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie. Podílel se na přípravě několika knih, například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016). Adam Vačkář: Narozen 1979, je umělec, studoval japonštinu v Nichibei Kaiwa Gakuin v Tokiu a diplomoval na École Nationale Supérieure des Beaux-arts v Paříži, účastnil se rezidenčních programů le Pavillon v Palais de Tokyo a Residency Unlimited v New Yorku. Vačkář prezentoval své práce na samostatných a skupinových výstavách v Centre Pompidou, Centre Pompidou Metz, Palais de Tokyo, Trienále v Bukurešti, Trienále v Praze, GHMP, Národní galerii, Art Basel - Statements a Film, OG2 v Kölnischer Kunstverein, Museum Morsbroich a dalších. Spoluzakládal kolektiv Hope Recycling Station, který organizuje přednášky umělců, kurátorů a filozofů.

Petra Lexová a Martin Vaněk

Petra Lexová (*1989) vystudovala obor Dějiny umění na FF JU, magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru Učitelství výtvarné výchovy a společenských věd na PF JU. Již během svého studia začala pracovat v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou jako lektorka pořadů pro střední školy, v roce 2015 pak získala pozici kurátorky sbírky moderního umění. Současně spolupracovala s dalšími galeriemi současného umění v Č. Budějovicích. Produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9, spolupracovala s Galerií současného umění a architektury v Domě umění a také se podílela na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha. Svými výtvarnými kritikami přispívá do architektonického časopisu ERA21 a působí jako redaktorka českobudějovického časopisu Milk&Honey. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a kurátorské činnosti. Martin Vaněk (*1982) je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem na UMPRUM. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice v AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018). Působí jako externí kurátor AJG a člen iniciativy Je to i tvoje město.

Lenka Dolanová a Miloš Vojtěchovský

Lenka Dolanová se zabývá propojením umění nových médií, ekologie a zemědělství, zejména ve venkovském prostředí. Je zakládající členkou spolku KRA – Kravín Rural Arts, který provozuje umělecké rezidenční centrum v Železných horách na Vysočině. Působí jako kurátorka v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, kde mimo jiné vytváří program zvukové galerie IGLOO. Miloš Vojtěchovský je kurátor, zvukový umělec a teoretik, působí na FAMU v Centru audiovizuálních studií a spolupracuje s nadací Agosto Foundation. Zabývá se elektronickými médii, experimentální hudbou a komunikačními systémy.

Anna Remešová a Petr Vlček

Anna Remešová je šéfredaktorkou Artalk.cz. Vystudovala teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM a byla členkou Ateliéru bez vedoucího. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění s přesahy k feministickým a ekologickým tématům. Petr Vlček studuje v Intermediálním ateliéru na katedře Fotografie na pražské FAMU. V současné době se věnuje režii a zajímá se o trh s uměním. Účastnil se výstav v GAMU (I’m feeling supersonic, 2019), Jeruzalémě (Musrara Mix, 2019) a v Kodani (HA~LO v Magasin Lotus Gallery, 2019).

Lucie Váchová

Narozena 1975, je historička umění. Dějiny umění absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze a od roku 2011 pracuje ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. Vedle umělecké kritiky se příležitostně věnuje také kurátorství.

Lukáš Václavík

Narozen 1986, vystudoval Srovnávací uměnovědná studia a Management v kultuře na ÚHV FF MU a od roku 2014 pokračuje v doktorském studiu na Semináři dějin umění FF MU. Ve své disertační práci se zaměřuje na knižní ilustraci a umění 19. a poč. 20. století. Pracuje ve Vile Tugendhat a Vile Stiassni v Brně, publikoval v magazínu Musicologica či ve sbornících Forum Brunense.

Franklin D. Vagnone

Franklin D. Vagnone je archeolog a antropolog, který se zabývá funkcí muzeí a památkových objektů v současné společnosti a jejich aktivní rolí v pozitivních společenských změnách. Společně s Deborah E. Ryan vydal v roce 2015 knihu Anarchist Guide to Historic House Museums. Založil a vede blog Twisted Preservation. V roce 2016 získal cenu Museum Association státu New York a v roce 2020 cenu za dlouhodobou obhajobu práv od American Institute of Architects.

Martin Vaněk

Narozen 1982, je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG, externí kurátor Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Je členem iniciativy Je to i tvoje město.

Michal Vaníček

Narozen 1992, Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teorii a dějiny moderního a současného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své práci se zabývá především českým uměním a architekturou 19. a 20. století a teorií a historií módy a designu. Úzce spolupracuje zejména s mladými módními tvůrci, kterým se snaží pomoci s teoretickým uchopením jejich vlastní tvorby. Jako kurátor se podílel na vzniku řady výstav u nás i v zahraničí. V současnosti působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako interní doktorand na katedře teorií a zároveň jako pedagog a metodik na katedře užitého umění.

Petr Vaňous

Narozen 1975 v Kutné Hoře, historik umění, nezávislý kurátor a kritik. Absolvoval obor Dějiny a teorie výtvarných umění na FF UP v Olomouci (1993-99), působil jako redaktor časopisu Ateliér, Art & antiques, Revue art a kulturního týdeníku A2. Od r. 2006 pravidelně spolupracuje s redakcí Revolver revue. Patří mezi zakládající členy Archivu výtvarného umění. Od roku 2011 působí jako odborný asistent na pražské AVU. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a monitoringu malby a kresby v podmínkách postmediální společnosti. Je autorem několika publikací o současném umění a řady kurátorských projektů a výstav (např. Resetting. Jiné cesty k věcnosti, Fundamenty & Sedimenty nebo Motýlí efekt?).

Vendula Vašátková

Narozena 1982, absolvovala FF UK ,obor Dějiny umění, kde po rigorózní zkoušce pokračuje v doktorských studiích, v jejichž rámci se věnuje tvorbě výtvarnic první poloviny 20. století. Má za sebou odbornou stáž na Universidad Complutense v Madridu a v posledních dvou letech také v New Yorku, kde střídavě působí. Vedle přispívání do odborných periodik se zabývá kurátorskými projekty reagujícími zejména na problematiku propojení české a mezinárodní umělecké scény.

Andrea Vatulikova

Andrea Vatulíková (*1984) je brněnská básnířka a kulturní teoretička a kritička. Vystudovala Management v kultuře a Teorii interaktivních médií na FF MU v Brně. V roce 2018 úspěšně zakončila doktorská studia Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz na brněnské FaVU. Píše zejména výtvarné a divadelní kritiky (Atelier, Artalk.cz, Mloki.sk) a literární recenze (Host, Tvar, iLiteratura). Knižně debutovala v roce 2010 sbírkou básní Ona je ten tragický typ… V roce 2011 vytvořilo brněnské HaDivadlo hudebně-vizuálně-dramatické pásmo z těchto veršů. Byla zařazena do Nejlepších českých básní 2012. Některé z jejích básní byly přeloženy do slovinštiny pro slovinskou Antologii současné české lesbické poezie (2016). Připravuje novou sbírku básní s názvem I když se umíš smát jak Dalajláma (Druhé město, 2020). V současné době pracuje v médiích.

Françoise Vergès

Françoise Vergès je politoložka, historička a feministka. Přednášela na Univerzitě v Sussexu a na Goldsmiths v Londýně. Dětství strávila v Réunionu, kde její otec působil jako novinář a spoluzakladatel komunistické strany Reunionu. Od roku 1970 žila v Alžíru, kde studovala politické vědy. Po návratu do Francie přerušila svá studia a začala se intenzivně věnovat aktivismu. Působila v Groupe d’Information sur les Prisons, Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception a především v skupině známé jako “Psy et Po” (Psychanalyse et Politique), v jejich časopise Des femmes en mouvements a nakladatelství Éditions des femmes. Od roku 1983 do roku 1985 žila ilegálně v Spojených státech, kde v roce 1986 zahájila studia politických věd a ženských studií na univerzitě v San Diegu . Doktorská studia pak absolvovala na univerzitě v Berkeley. Svou doktorskou práci Monstra a revolucionáři. Koloniální rodinná romance (Monsters and Revolutionaries. Colonial Family Romance) publikovala v roce 1999 v Duke University Press. Její zatím poslední knihou je Dekoloniální feminismus, (Un féminisme décolonial), který vyšel v letošním roce.

Lenka Veselá

Narozena 1980, je absolventkou MA Fine Art na Central Saint Martins v Londýně a FaVU v Brně, kde nyní pokračuje jako doktorandka. Ve výzkumu vycházejícím z pozic materiálního feminismu se zabývá tématem tvorby „syntetické“ subjektivity – řízenými biotechnologickými zásahy do organických těl i bezděčnými interakcemi organismů s technoprostředím, jehož jsou součástí.

Romana Veselá

Narozena 1985, vystudovala Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Je teoretička a kurátorka současného umění a zaměřuje se především na možnosti prezentace umění ve významově zatíženém prostředí a na umění ve veřejném prostoru. V současné době působí na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a je ředitelkou kulturní fabriky Armaturka.

Karel Veselý

Od roku 2008 se živí jako hudební publicista. Píše pro ČRo – Radio Wave, Full Moon, A2, Aktuálně.cz a další. Je autorem knihy Hudba ohně (2010) o dějinách "černošské hudby" a románu Bombafunk (2017). Dále se podílel na publikacích Kmeny, Made in Japan, Planeta Nippon nebo Fordlandia.

Erik Vilím

Narozen 1990, je estetik. Pôsobí ako interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho kurátorské projekty sú zväčša úzko spojené s jeho výskumnou činnosťou. Publikuje v rôznych vedeckých a umeleckých časopisoch. Súčasne spolupracuje s galériou Zahorian & Van Espen.

Markéta Vinglerová

Narozena 1977, je historička umění, kurátorka, působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a je v současnosti doktorandkou na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM, kde 2011 - 2016 působila jako odborný asistent v Ateliéru textilní tvorby. V letech 2007-2016 vedla etc. galerii, neziskový prostor zaměřený na současné umění.

Martina Vítková

Narozena 1968, vystudovala teorii a dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala mj. v Galerii moderního umění v Hradci Králové a na Univerzitě Hradec Králové. Spolupracuje s Galerií města Pardubic, Klubem konkretistů KK3, Uskupením Tesla, které se zabývá propojením mezi uměním a vědou a vystavuje na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích.

Viktorie Vítů

Narozena 1994. Vystudovala teorii a dějiny umění na UMPRUM, pokouší se dostudovat filosofii na FF UK a v doktorském programu na AVU se věnuje vztahu umění a každodennosti v českém umění 60. let. Působí v oblasti galerijní edukace, zajímá se o didaktiku filosofie a od roku 2022 vede Fotograf Gallery.

Petr Vlček

Narozen 1998. Studuje v Intermediálním ateliéru na katedře Fotografie na pražské FAMU. V současné době se věnuje režii a zajímá se o trh s uměním. Účastnil se výstav v GAMU (I’m feeling supersonic, 2019), Jeruzalémě (Musrara Mix, 2019) a v Kodani (HA~LO v Magasin Lotus Gallery, 2019).

Alena Vodáková

Narozena 1989, je studentkou magisterského programu oboru Dějiny umění na FF MU v Brně, kde také obdržela bakalářský titul. Mimo jiné se především zajímá o středověké židovské umění. Studijně pobývala v Barceloně, Florencii a izraelské Haifě. V současné době je na studijním pobytu na Humboldt Universität v Berlíně.

Karolína Vojáčková

Karolína Vojáčková (*1985) je absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze. Je členkou Ekobuňky AVU a Iniciativní skupiny pro udržitelnost při ČKA. Vedle architektonické a umělecké praxe se věnuje kritice architektury a urbanismu a lektorské činnosti. Působila jako kurátorka v projektu Ukradená galerie Praha, kde se zaměřovala především na intermedia, nová media a ekologii.

Miloš Vojtěchovský

Narozen 1955, je kurátor, zvukový umělec a teoretik umění, působil v Centru audiovizuálních studií na na FAMU.

Marika Volfová

Marika Volfová je vizuální umělkyně. Je doktorandkou na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně, kde také působila jako asistentka v Ateliéru intermédií. Ve svém výzkumu se zabývá zkoumáním vizuálních strategií environmentálních hnutí. Je také aktivistkou z hnutí Limity jsme my. Žije v Ústí nad Labem.

Karolína Vránková

Je novinářka, od roku 2007 působí jako redaktorka v týdeníku Respekt. Píše ale i pro další tištěná média a na Radiu 1 vysílá pořad Degustace designu. Zabývá se architekturou, designem, módou i životním stylem. Badatelsky zpracovává téma sdíleného bydlení, zejména ze sociologického hlediska. Vystudovala mediální vědu na Univerzitě Karlově, absolvovala pracovní a studijní pobyty v Amsterdamu, Newcastlu a Berlíně.

Martin Vrba

Narozen 1987, vystudoval filozofii a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a intermediální tvorbu v ateliéru Pavla Sterce na FaVU. V současnosti je doktorandem Německé a francouzské filosofie na FHS v Praze, kde se věnuje filosofické interpretaci klimatické krize s využitím matematické ontologie Alaina Badiou. Pracoval jako výtvarný redaktor v magazínech A2 a FlashArt a je občasným přispěvatelem do periodik A2larm, Artalk.cz nebo art+antiques. V současnosti je jedním z koordinátorů české větve mezinárodního hnutí Extinction Rebellion.

Alena Vrbanová

Narodená 1960, je historička a teoretička vizuálneho umenia. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. 2012 doktorát z estetiky na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. V rokoch l992 - l995 a 1999 – 2007 bola riaditeľkou Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pôsobí vo vysokom školstve: 2003 – FVU AU v Banskej Bystrici, Katedra teórie a dejín umenia. 2007 – 2008 FU TU Košice, Katedra výtvarných umení a intermédií. 2013 – 2014 Katedra Teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave.

Adam Vrbka

Narozen 1989, student Katedry dějin umění a teorie na UMPRUM, stážista v MeetFactory, kurátor a provozovatel galerie Horní konírna v Mikulově. Dlouhodobě spolupracuje se společností pro Mikulovské výtvarné sympozium.