Artalk.cz

Dana Tomečková

Narodená 1986, je výtvarníčka. Je absolventkou Ateliéru S+M+L_XL na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa šperku, objektu a inštalácii, zaoberá sa vzťahom tela a priestoru a ich subtílnymi hranicami. Všíma si fenomény, ktoré ťažko vidieť, ale ľahko (po)cítiť.