Artalk.cz

Zuzana Bodnárová a Lucia Tkáčová

Zuzana Bodnárová vyštudovala na prelome tisícročí Vedu o výtvarnom umení v Bratislave. Po niekoľkoročnom pobyte v Prahe sa v roku 2009 presťahovala do Banskej Štiavnice, kde so Svätoplukom Mikytom založila rezidenčnú platformu Banská St a nica Contemporary. Viac ako desaťročie iniciuje a organizuje rezidencie, sieťuje ľudí, vydáva knihy a kurátoruje výstavy. Častokrát cielene zostáva v úzadí. Lucia Tkáčová je umelkyňa, žije a pracuje vo Vyhniach v okrese Žiar nad Hronom. Zaoberá sa možnosťami umenia zmeniť svet v telesnej, mentálnej a duchovnej rovine, introspektívnym aktivizmom a planetárnou akupunktúrou. Okrem umenia sa v poslednom čase venuje aj kurátorstvu, okresnému kultúrnemu aktivizmu a tkaniu. Dlhé roky spolupracuje v umeleckej dvojici s Anettou Monou Chisa.

Peter Tajkov

Peter Tajkov (*1974) vyštudoval dejiny umenia a archeológiu n FF UK v Bratislave. Na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach vedie Katedru dejín a teórie umenia a prednáša dejiny umenia 20. storočia. Venuje sa kurátorstvu, ale aj stredovekej archeológii.

Lucia Tkáčová

Lucia Tkáčová je umelkyňa, ktorá v súčasnosti žije vo Vyhniach v okrese Žiar nad Hronom. Zaoberá sa možnosťami umenia zmeniť svet v telesnej, mentálnej a duchovnej rovine, introspektívnym aktivizmom a planetárnou akupunktúrou. V roku 2019 sa venuje projektu Zlaté časy, v ktorom sa spolu s tímom Galérie HIT stará o program v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

Dana Tomečková

Narodená 1986, je výtvarníčka. Je absolventkou Ateliéru S+M+L_XL na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa šperku, objektu a inštalácii, zaoberá sa vzťahom tela a priestoru a ich subtílnymi hranicami. Všíma si fenomény, ktoré ťažko vidieť, ale ľahko (po)cítiť.

Ondřej Trhoň

Ondřej Trhoň vystudoval žurnalistiku na FSV UK a Studia nových médií na FF UK. Pohybuje se mezi publicistikou a uměním, pracuje v herním průmyslu (Charles Games) a vydává nezávislý interdisciplinární časopis Dýpt. Publikoval v časopisech Fotograf či A2, pravidelně píše pro Cinepur nebo ČT Art, a to převážně videoherní kritiku. Je autorem pořadu Otevřené hlavy na stanici Radio Wave ČRo, pro který připravuje rozhovory s předními zahraničními intelektuály a intelektuálkami.

Barbora Trnková

Barbora Trnková (*1984) vystudovala v Ateliéru tělového designu na Fakultě Výtvarných umění při VUT v Brně. V současné době zde dokončuje doktorské studium. Její aktivity vyplývají ze zájmu o fotografii také v rozšířené podobě na současné technologie. Jako umělkyně tvoří nejčastěji v dvojici s Tomášem Javůrkem pod pseudonymem & na doméně metazoa.org. Je spoluzakladatelkou a kurátorkou online galerie ve spořiči obrazovky ScreenSaverGallery a výzkumnou pracovnicí v projektu Datatata. Je členkou umělecké skupiny zaměřené na performance Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje.

Peter Tuka

Peter Tuka (*1988) je doktorandom v odbore dejín umenia na University of Glasgow s plánovaným ukončením v roku 2022. Zaujíma sa o umenie východnej a strednej Európy dvadsiateho storočia, so zameraním na spoločensko-politické pozadia totalitných režimov, s osobitným záujmom o kultúru a históriu bývalého Československa. Vo svojej dizertačnej práci sa snaží priniesť nové pohľady na prácu Slovenského umelca Júliusa Kollera, a prostredníctvom jeho príkladu načrtnúť metodologickú cestu k zvýšenému povedomiu o unikátnosti a inakosti východoeurópskeho umenia druhej polovice dvadsiateho storočia.