Artalk.cz

Spolka

Spolka je kolektív architektiek a sociologičiek, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest. Sústredíme sa na témy spojené s mestom, verejným priestorom, participáciou, nerovnosťou a komunikáciou. Pracujeme s osvetou o meste formou diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo mestských nadšencov. Pôsobíme hlavne v Košiciach, ale aj v Prahe, Brne a Berlíne. Viz spolka.cc.

Pavlína Morganová a Dagmar Svatošová

Pavlína Morganová je historička umění a kurátorka působící na Akademii výtvarných umění v Praze, přednáší dějiny českého umění 20. století a vede Vědecko-výzkumné pracoviště VVP AVU. Je autorkou knih Akční umění a Procházka akční Prahou. Publikovala řadu odborných textů v časopisech a katalozích, jako kurátorka připravila výstavy Někdy v sukni, Začátek století nebo Insiders. V letech 2014 - 2022 pracovala na pozici prorektorky AVU. Spolu s Dagmar Svatošovou a Terezií Nekvindovou vydaly v roce 2020 knihu Výstava jako médium. Dagmar Svatošová je historička umění, na Akademii výtvarných umění vede Nakladatelství AVU, je výzkumnou pracovnicí na Vědecko-výzkumném pracovišti AVU, kde spolupracovala na několika antologiích o českém poválečném umění. V roce 2020 společně s Pavlínou Morganovou a Terezií Nekvindovou vydaly publikaci Výstava jako médium (VVP AVU).

Denise Ferreira da Silva

Denise Ferreira da Silva je profesorkou a ředitelkou Institutu sociální spravedlnosti na University of British Columbia. Ve svých akademických textech i umělecké praxi se věnuje otázkám globální přítomnosti a zaměřuje se na metafyzické a onto-epistemologické dimenze moderního myšlení. Vydala například knihu Toward a Global Idea of Race (University of Minnesota Press, 2007), je jednou z vydavatelek kolektivní monografie Race, Empire, and The Crisis of the Subprime (s Paulou Chakravartty, Johns Hopkins University Press, 2013). Denise Ferreira da Silva je hlavní editorkou knižní řady Law, Race, and the Postcolonial (s Markem Harrisem), kterou vydává Routledge/Cavendish. Připravila texty pro Documents 14, 2016 Liverpool Bienniale a 2017 Venice Biennale. K jejím společným uměleckým projektům patří Poethical Readings a The Sensing Salon (s Valentinou Desideri), představení Return of the Vanishing Peasant (s Rosou Martin) a filmy Serpent Rain (2016) a 4Waters-Deep Implicancy (2018, s Arjunem Neumanem).

Milena Bartlová a Eva Skopalová

Milena Bartlová vystudovala Katedru dějin umění a estetiky dálkově v roce 1983; její knižní monografie Dějiny českých dějin umění 1945–1969 je v tisku. Eva Skopalová vystudovala na Ústavu pro dějiny umění FF UK magisterský obor v roce 2016 a nyní je zde postgraduální studentkou.

Václav Šafka

Narozen 1994. Absolvoval bakalářské studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK a následně i bakaláře dějin umění na Filozofické fakultě UK. Tam nyní pokračuje na magisterském stupni. Zároveň je činný jako hudebník (kapely Banausoi, Data Koroptev a dal.) a zajímá se o zvuk, jeho fenomenologii a zpracování.

Vanda Sárai

Narozena 1990, je nezávislá kurátorka a kritička. Studovala estetiku na Institutu pro teorii umění a mediální studia ELTE a od roku 2016 je členkou týmu galerie Teleport.

Hana Šauerová

V letech 2003–2007 studovala Seminář dějin umění na Masarykově univerzitě, aktuálně pokračuje ve studiu na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2007–2014 působila ve svobodném povolání v Berlíně. Zajímá se především o současné a nedávné umění a umění středověku. O současném umění píše a publikuje pravidelně od roku 2012. Od května 2015 pracuje jako kurátorka v Galerii Milana Knížáka.

Elisabeth Schimpfössl

Elisabeth Schimpfössl je autorkou knihy Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie (Bohatí Rusi: Od oligarchov k buržoázii, 2018). Jej aktuálny výskum je zameraný na filantropiu elít v Rusku a Spojenom kráľovstve. Zaoberá sa tiež výskumom médií a žurnalistiky v Rusku a východnej Európe. Schimpfössl vyučuje sociálnu teóriu a sociológiu médií na Aston University v Birminghame, kde pôsobí ako akademička v odbore sociológie a politiky.

Radoslava Schmelzová

Narozena 1959, vystudovala obor dějiny umění a péče o kulturní dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě a teorii a historii designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, pracovala jako asistent kurátora v Národní galerii v Praze, v Národním památkovém ústavu, ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. V současnosti přednáší teorii výtvarného umění na KALD DAMU v programu Divadlo v netradičních prostorech. Zabývá se současným umění s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví.

Norbert Schmidt

Architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Maroš Schmidt

Narozen 1978, pracuje v Slovenskom centre dizajnu od roku 2014, stál pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, bol dva roky kurátorom zbierky produktového dizajnu, dnes je jej vedúcim. Je absolventom priemyselného dizajnu (ateliér Transport dizajnu) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2004), kde ako externý pedagóg v rokoch 2012–2017 prednášal Dejiny automobilového dizajnu. V roku 2002 absolvoval praktikum vo výskumno-vývojovom centre Volkswagen Wolfsburg, neskôr pracoval ako dizajnér na voľnej nohe. V roku 2013 spoluzakladal o.z. Ostblok, ktoré mapovalo československý dizajn v období rokov 1945–1992. V súčasnosti pokračuje v budovaní zbierok SMD, nového výskumno-vývojového oddelenia a knižnice materiálov. Riadi prvý výskumno-vývojový projekt SMD – Tatra 603X Coupé.

Pavlína Schneider

Narozena 1983, vystudovala obor Historie-muzeologie na FPF Slezské univerzity v Opavě a souběžně bakalářský studijní program Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky na FF OU v Ostravě. Od dokončení studií v roce 2009 pracuje jako odborná muzejní pracovnice v Praze. Ve volném čase se zajímá o současné umění a výstavní problematiku, prostřednictvím recenzí a zpráv (především časopis Ateliér) udržuje mj. kontakt s děním v ostravském regionu s cílem upozornit na zajímavé projekty či začínající autory.

Silvie Šeborová

Narozena 1981, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V letech 2005-2010 působila v lektorském oddělení Moravské galerie v Brně, kam se v roce 2016 vrátila na pozici náměstkyně pro vnější komunikaci. V roce 2008 založila Artalk.cz, který vedla do roku 2015, přispívá do novin i časopisů (Art+Antiques, Flash Art, Deník N...). Působí jako kritička a kurátorka umění, zajímá se zvláště o současné umění a možnosti jeho zprostředkování.

Petra Šebová

Narozena 1992, aktuálne študuje na fakulte architektúry VUT v Brne, jeden rok štúdia strávila na University of Brighton v UK. Interdisciplinárne presahy neurazia a rada sa im venuje.

Michal Šedík

Narodený 1975, vyštudoval učiteľstvo filozofie a výtvarnej výchovy na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave Slovenskej Akadémie vied v Bratislave obhájením dizertačnej práce venovanej premenám ontológie umeleckého diela (2007). Napísal vysokoškolskú učebnicu Filozofia umenia: Analytická tradícia. (B. Bystrica : Belianum, 2014). V rokoch 2002 – 2008 pôsobil ako odborný asistent na Katedre výtvarnej tvorby Fakulty humanitných vied a od roku 2009 pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Veronika Sellnerová

Veronika Sellnerová (* 1994) je doktorandkou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Její texty vyšly v časopisech A2, 25fps, Flash Art, Journal of Interactive media a na blogu Revue prostor. Pracuje ve vědě a výzkumu.

Lukáš Senft

Lukáš Senft (*1990), vystudoval religionistiku, filosofii a antropologii na Univerzitě Karlově. V současné době studuje doktorské studium, obor Sociologie na FSV UK. Pracuje jako odborný pracovník na Sociologickém ústavu AV ČR a jako redaktor literárního časopisu Tvar.

Mariana Serranová

Kurátorka a kritička se zaměřením na současné výtvarné umění, fotografii a performance, spolupracovala s řadou pražských galerií a jiných uměleckých platforem – galerií Futura, galerií Jelení, festivalem 4+4 dny v pohybu, Prague Biennale, agenturou Are aj. Jako nezávislá kurátorka spolupracovala se zahraničními partnery jako Hablarenarte Madrid, Delfina Foundation Londýn, Autocenter Berlín či Národní galerií Makedonie. Publikuje v katalozích a médiích se zaměřením na současné umění - Fotograf, Umělec, Art+Antiques, Flashart CZ/SK, A2, Revue Labyrint aj. Je dramaturgyní Festivalu Fotograf.

Barbora Ševčíková

Narozena 1989, vystudovala Katedru teorie a dějin umění na UMPRUM.

Piotr Sikora

Narozen 1986, vystudoval dějiny umění na Jagellonské univerzitě v Krakově, studoval také na Universita degli Studi di Pavia v Itálii. Působí jako kurátor, kritik a autor textů do výstavních katalogů. Je členem polské sekce AICA. Mezi lety 2013 a 2015 byl kurátorem ShowOFF Section v rámci festivalu fotografie Photomonth v Krakově. Jako kurátor realizoval výstavy Český papež v MeetFactory a Intermarium v Centru pro současné umění Futura v Praze. V roce 2015 získal stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví. Je vášnivým hráčem bike póla. Žije v Krakově a v Praze.

Karel Šima

Karel Šima (*1978) vystudoval historii a antropologii na Univerzitě Karlově a působí na Ústavu etnologie FF UK. Zabývá se dějinami festivit a rituálů, studiem populární kultury a fungováním akademického prostředí.

Barbora Šimková

Barbora Šimková (*1989) absolvovala obor Intermediální a digitální tvorba na FaVU VUT v Brně. V současné době je doktorandkou na pražské AVU. Myslí si, že by lidé měli míň pracovat a dostávat víc zaplaceno. Je členkou odpočinkového kolektivu Lilky_60200.

Jiří Sirůček

Jiří Sirůček je doktorandem na FF UK a členem umělecko-teoretického kolektivu BCAA. Mimo nekončící léta na Karlově univerzitě absolvoval stáže na Freie Universität Berlin a Universiteit Utrecht, kde se soustředil na postkoloniální teorii a gender studies. Věnuje se především průnikům umění, ekologie a technologií. Je také DJem v uskupení Blazing Bullets a nárazovým kurátorem.

Peter Sit

Peter Sit je umelec, kurátor a organizátor. Spoluzakladateľ umeleckého kolektívu APART a vydavateľstva APART Label (2012). Od roku 2017 je členom Pracovnej skupiny pre výskum mimozmyslovej estetiky, ktorá skúma históriu československej psychotroniky, jej inštitucionálnych a ideologických súvislostí, ako aj jej potencionálnych presahov do súčasného umenia. Premiestňovanie sa medzi pozíciami umelca, organizátora, vydavateľa, kurátora a editora je súčasťou umelcovej praxe.

Eva Skopalová

Narozena 1991, vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny současného a moderního umění na UMPRUM. Absolvovala studijní stáž na pařížské École des Hautes Études en Sciences Sociales pod vedením Georgese Didi-Hubermana. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, a především perspektivou anachronismu a jejím dopadem na dějiny umění. V současnosti působí na New York University pod vedením Alexandera Nagela (Fulbright Scholarship). Věnuje se nezávislé kurátorské činnosti a umělecké kritice, která vychází z jejího výzkumu metodologie dějin umění.

Petra Skřiváčková

Narozena 1986, absolvovala interaktivní média a souběžně kulturní management na Masarykově univerzitě. V roce 2012 působila jako stážistka na University of Copenhagen, obor Visual Culture. Spolupracuje na produkci a komunikaci kulturních událostí a konferencí (př. International network for contemporary performing arts meeting, TEDxBrno, Forum 2000, AKT.4, Brněnský Lunapark). Je spoluautorkou výstavy Multimedialis – Muž/Žena/Média a podílí se na přípravě odborného časopisu pro nová média TIM Ezin. Aktuálně se v rámci svého doktorského studia věnuje historiografii festivalů umění nových médií a metodám výzkumu společensko-kulturních dopadů festivalů obecně. V praxi se zabývá komunikací a vztahy s veřejností nejen kulturních institucí.

Jan Skřivánek

Narozen 1977, je absolventem dějin umění a historie na Masarykově univerzitě v Brně a Mediálních studií na Univerzitě Karlově v Praze. Od konce roku 2006 vede časopis Art+Antiques. Před tím jako externista přispíval do týdeníku Euro, do Mf Dnes a do dalších médií. Je členem občanského sdružení Artalk. V září 2012 byl na tři roky jmenován do grantové komise hlavního města Prahy pro oblast kultury a umění. Od roku 2013 je členem dramaturgické rady Českých center a poradní a akviziční komise Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Spolek Skutek

Spolek Skutek vznikl v roce 2014, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, podílí se na diskuzích ohledně sociálního postavení umělců a umělkyň a vytváří tak platformu, která komunikuje jejich zájmy a potřeby směrem k veřejnosti a politické reprezentaci. Více informací o činnosti spolku naleznete na spolekskutek.cz.

Ondřej Slačálek

Ondřej Slačálek je politolog a novinář, vyučuje na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, spolupracuje zejména s kulturním obtýdeníkem A2, webem A2larm a přílohou Salon deníku Právo. V minulosti působil jako redaktor časopisů A-kontra a Nový Prostor. Věnuje se nacionalismu, kulturním válkám a sociálním hnutím. Spolu s Agnes Gagyi je editorem knihy The Political Economy of Eastern Europe 30 years into the ‘Transition’. New Left Perspectives from the Region (2022).

Eva Slunečková

Narozena 1989, absolvovala dějiny umění na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v magisterském studiu pokračuje na UMPRUM v oboru Dějin a teorie moderního a současného umění. Publikovala texty v časopisech Art+Antiques, Hospodářských novinách nebo na Artalk.cz. Do nedávna byla součástí kurátorského týmu Galerie KIV v Praze nebo editovala publikaci Co to je, Design a výzkum (CZECHDESIGN, 2016). Věnuje se kurátorství, zajímá se o zprostředkování umění divákovi, videoart, repetitivní strategie v současném umění a o design.

Noemi Smolik

Působí jako historička, kritička umění a kurátorka. Věnuje se českému i zahraničnímu umění 20. století, jejím hlavním zájmem je současné umění a umění ruské avantgardy, jemuž věnovala svou dizertační práci, řadu článků a výstav. Působila jako profesorka toerie umění na Kunsthochschule der Kunst v Hamburku a v Drážďanech, v současné době vyučuje teorii a kritiku umění na univerzitách v Kolíně a v Düsseldorfu. Přispívá do řady odborných periodik, např. do časopisů Frieze, Artforum, či Aperture a do novin Frankfurter Allgemeine Zeitung. Její texty byly zařazeny do mnoha výstavních katalogů či monografií. Její poslední výstavou byl Feminsmus 3.0 v galerii Gisela Clement v Bonnu. Dlouhodobě usiluje o propojení české a mezinárodní umělecké scény, v poslední době především prostřednictvím platformy Hope Recycling Station, jejíž byla iniciátorkou. Žije a pracuje v Bonnu.

Matěj Smrkovský

Narozen 1985 v Praze. Ukončuje studia na AVU v ateliéru Tomáše Vaňka. Kromě vlastní tvorby se věnuje provozu výstavního prostoru Vzájemnost v Praze Dejvicích.

Martina Smutná

Martina Smutná je umělkyně pracující převážně s médiem malby. V současnosti se věnuje doktorskému studiu na Akademii výtvarných umění v Praze a její výzkum je zaměřen na historický kontext a působení genderových nerovností v tradičních uměleckých disciplínách. V loňském roce získala výzkumné stipendium na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde rozvíjela svůj výzkum ve vztahu k západním vysokoškolským antidiskriminačním modelům. Svou uměleckou práci chápe jako jazyk, kterým hovoří o intimních a osobních prožitcích, které však nevytrhává z jejich společenských rámců a snaží se o jejich prolínání s teoretickými přístupy. Její práce jsou často vystavovány v kontextu východoevropského umění, nedávno například v rámci Baltic Triennial 14. Smutná byla spoluzakladatelkou aktivistické skupiny Čtvrtá vlna a členkou Ateliéru bez vedoucího.

Sláva Sobotovičová

Narozena 1973, je vizuální umělkyně. Pochází ze Slovenska, ale již delší dobu žije v Praze. Po studiích na VŠVU v Bratislavě a AVU v Praze se začala věnovat téměř výhradně médiu videa. Od roku 2007 pracuje pro videoarchiv Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, kde buduje sbírku českého videoartu.

Kateřina Sochací

Narozena 1993, vystudovala Užitou malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté navštěvovala ateliér Roberta Šalandy na Scholastice. V současnosti studuje obor Arts management na VŠE v Praze.

Andrea Soós

Andrea Soós je kurátorka, výzkumná pracovnice a publicistka žijící v Budapešti. Vystudovala magisterský obor v teorii designu na Univerzitě umění a designu Moholyho-Nagye v Budapešti a kurátorská studia na Akademii užitých umění ve Vídni. Pracovala v Ludwig Museum, maďarské Národní galerii a v iniciativě tranzit.hu. Od roku 2020 je doktorandkou v oboru design a kulturní studia na Univerzitě umění a designu Moholyho-Nagye v Budapešti.

Jitka Šosová

Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, v současné době je studentkou navazujícího teoretického studia na UMPRUM. Působí v lektorském oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie a v galerii K4. Publikuje v tištěných (Art&Antiques, Atelier) i elektronických médiích (Artalk, Film a video).

Jan Sowa

Jan Sowa je sociální teoretik a výzkumník se zaměřením na dialektický materialismus. Doktorský program absolvoval v sociologii a kulturních studiích, věnuje se zkoumání modernity. Byl kurátorem diskurzivního programu a výzkumu v rámci Biennale Warszawa (2019) a v současné době působí na Katedře kulturní teorie Akademie výtvarných umění ve Varšavě.

Eva Špačková

Vystudovala architekturu na VUT v Brně a doktorský program na FAST VŠB-TU v Ostravě. Je členkou České komory architektů. Souběžně s architektonickou praxí ve vlastní architektonické kanceláři v současnosti vyučuje na katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě. Zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století a výtvarné dílo jako součást architektury. Publikuje, přednáší, spolupořádá výstavy, konference, přednášky, exkurze a workshopy. Spolupracuje se Společností Petra Parléře při pořádání a hodnocení architektonických soutěží O cenu Petra Parléře.

Tereza Špinková

Tereza Špinková (*1986) je teoretička, publicistka a kurátorka. Po studiu teorie umění na UMPRUM pracovala především pro kulturní a neziskové subjekty. V současnosti pokračuje na doktorátu na Katedře environmentálních studií na FSS MU v Brně, kde se zabývá vztahem lidských a mimolidských entit a jejich znázorňováním v současném umění v kontextu environmentálních teorií. Je členkou redakčních kolektivů Artyčok.TV a časopisu Fotograf.

Martin Špirec

Martin Špirec sa narodil v Čadci, odkiaľ pramení prezývka Kysučan, čo je v slovenskom kontexte niečo ako kosodrevina v hierarchii lesnej spoločnosti. Navštevoval 3 stredné školy rôzneho typu, ktoré nakoniec ukončil maturitou. Taktiež skončil vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v ateliéri +- XXI (Daniel Fischer). Tu aj pôsobil ako asistent a vedúci ateliéru v dvojici s Rastislavom Podhorským. V septembri 2022 začal učiť na základnej umeleckej škole v Bratislave.

Matěj Spurný

Matěj Spurný (*1979) vyučuje sociální dějiny na FF UK a působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se zejména otázkami etnicity ve středoevropském prostředí a myšlením i společenskými souvislostmi éry státního socialismu v Československu. Mezi jeho oceňované a do cizích jazyků překládané knihy patří „Nejsou jako my“ o poválečném soužití s menšinami nebo „Most do budoucnosti“ o technokratickém myšlení provázejícím zkázu a výstavbu severočeského Mostu.

Maja Štefančíková

Maja Štefančíková je výtvarníčka. V umeleckej činnosti je pre ňu charakteristickým médiom procesuálna performatívna akcia. Autorka sa zaoberá spoločenskými fenomény ako sú práca, fungovanie inštitúcií či umelecká prevádzka; skúma a komentuje estetický zážitok, vnímanie a pamäť. Štefančíková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2009–2010 bola spolutvorkyňa relácie o výtvarnom umení Hore bez a v rokoch 2011 - 2016 spolupracovala online platformou pre súčasné umenie Artyčok.tv.

Zuzana Štefková

Zuzana Štefková (*1977) je kurátorka, kritička a historička umění. Získala doktorát v oboru dějin umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy s dizertací na téma genderové aspekty tělesnosti v českém současném umění. Působí na Ústavu pro dějiny umění FF Univerzity Karlovy a na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Je kurátorkou galerie Artwall a spoluzakladatelkou c2c Kruhu kurátorů a kritiků. Zabývá se politickými, genderovými a menšinovými otázkami v umění a uměním ve veřejném prostoru. Mezi její kurátorsky koncipované výstavy patří: Bez nenávisti?, Muzeum romské kultury, Brno, 2017; HateFree, DOX Praha 2016; Middle East Europe (s Tamarou Moyzes), DOX, Praha, 2012, Mamuta Gallery, Jeruzalém, 2011; BIO-POWER, Bratislava, Praha, 2007; Czechpoint (s Tamarou Moyzes), Žilina, Budapešť, Poznaň, Praha, 2006-7.

Jakub Stejskal

Narozen 1982, má doktorát z estetiky na FF UK, od září 2021 působí na Semináři dějin umění FF MUNI, absolvoval post-doktorské stipendium na Freie Universität Berlin (2015–2020) a v centru eicones na Basilejské univerzity (2020–2021). Svůj odborný zájem dlouhodobě upírá na filozofické předpoklady antropologie, archeologie a historie vizuálního umění.

Tereza Stejskalová

Kurátorka a kritička. V letech 2011-2015 působila jako výtvarná redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2. V současnosti pracuje jako kurátorka tranzit.cz. Je spoluautorkou knihy rozhovorů Kdo je to umělec? (AVU, 2015) a držitelkou Ceny Věry Jirousové pro výtvarné kritiky.

Jan Štěpánek

Narozen 1983, vystudoval výtvarnou kulturu na Západočeské univerzitě v Plzni. Mezi lety 2009–2010 působil jako asistent ředitele Moravské galerie v Brně, kdy také začal spolupracovat s Artalk.cz. V letech 2011–2012 měl na starosti obchod a marketing v pražském Rudolfinu. V současné době je doktorandem na UDU FF UK v Praze a kurátorem na volné noze. Zabývá se hlavně uměním 17.–19. století a na svém kontě má několik výstav a publikací.

Alena Štěrbová

Narozena 1990, absolventka bakalářského oboru Estetika JU v současné době studuje magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Věnuje se teorii a historii designu.

Marie Štindlová

Marie Štindlová je umělkyně a pedagožka na brněnské FaVU. S Danou Balážovou a Markétou Filipovou tvoří malířský kolektiv Comunite Fresca. Ve své práci se zabývá textem, malbou a instalací. Vytváří atmosférické práce, ve kterých mimo jíné zkoumá možnosti jazyka, jeho omezení a roli poezie v tom všem.

Michal Štofa

Narodený 1982, je absolventom Dejín umenia a kultúry, Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdii a po ich ukončení pôsobil ako kurátor v Galérii Jána Koniarka v Trnave, neskôr rovnako ako kurátor vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Počas podujatia Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 pôsobil v n.o. Košice 2013 ako dramaturg pre vizuálne umenie. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg pre vizuálne umenie v príspevkovej organizácii K13 – Košické kultúrne centrá, ktorá spravuje aj Kunsthalle/Halu umenia Košice a Kasárne/Kulturpark. Vo svojej práci sa zameriava na mapovanie a prezentovanie aktuálnych tendencií v súčasnom vizuálnom umení.

Michal Stolárik

Narodený 1988, vyštudoval odbor Dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako koordinátor Ceny Oskára Čepana v Nadácii-Centrum súčasného umenia a pôsobil v galériach HIT a ZAHORIAN&co. Je kurátor a kritik súčasného umenia. Prispieva do odborných médii (Flash Art, Jazdec, Hentak.sk, a.i.).

Lucia Štrbáková

Narodená 1984, študovala Dejiny a teóriu výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2013 sa stala v rámci kurátorského tandemu L² (Lucia Miklošková, Lucia Štrbáková) víťazkou Štipendia Radislava Matuštíka, udeľovaného Galériou mesta Bratislavy. Spolupracuje s Artalk.cz a príležitostne publikuje v odborných printových periodikách (Vlna, Ateliér, Jazdec).

Vít Strobach

Vít Strobach je historik specializující se na moderní středoevropské dějiny. Je autorem knihy „Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a "židovská otázka" v českých zemích 1861-1921” a dalších studiích o společenské a politické emancipaci židů, nacionalismu, rasismu a dělnickém hnutí.

Kateřina Štroblová

Kateřina Štroblová vystudovala kulturologii a dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako kurátorka a teoretička současného umění. Od roku 2010 je kurátorkou Galerie Luxfer v České Skalici. Mimo Galerii Luxfer se kurátorsky podílela na řadě výstavních projektů. Od roku 2019 je odbornou asistentkou na Katedře teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity.

Martin Švec

Ing. arch. Martin Švec je praktikující architekt působící v Brně a propagátor architektury 60. až 80. let – od Bruselu přes brutalismus po postmodernu. Aktivně se zasazuje o prohlášení významných pozdně modernistických budov za kulturní památky. Ve své publikační i projekční praxi hledá cesty pro všeobecně dostupné a ekologicky udržitelné bydlení. Usiluje o nastartování obecní sociální výstavby bytů. Spravuje facebookové stránky Architektura kosmického věku a Architektura 70. let, kde architekturu nejen popularizuje, ale zabývá se i jejími společenskými fenomény. Publikuje pro Deník Referendum.

Barbora Švehláková

Narozena 1988, je absolventkou ateliéru intermédia na UMPRUM a AVU v Praze. Pracuje pro Artyčok.tv a v letech 2013–2015 se podílela na kurátorském vedení Galerie 207. Ve vlastní umělecké tvorbě nejčastěji pracuje s médiem videa.

Marek Svoboda

Narozen 1993, student architektury na FA VUT v Brně. Již na základní škole vyhrál soutěž ve stavění lega. Zajímá se o vše zajímavé, většinou vycházející či asymptoticky směřující k architektuře.

Hana Svobodová

Narozena 1987, vystudovala Výtvarnou výchovu a Vizuální tvorbu a Sdružená uměnovědná studia (MU v Brně), studovala také VIzuální komunikaci v dánském Koldingu. Působila jako lektorka v Galerii TIC, OFF/FORMAT a Wannieck Gallery v Brně. Nyní se teoreticky zabývá protestem a aktivismem na poli umění.

Lenka Sýkorová

Narozena 1977, vystudovala dějiny umění na FFUK v Praze. V roce 2012 obhájila doktorandské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2004 založila nezávislou galerii Altán Klamovka v Praze 5, kterou dosud kurátorsky vede. Od roku 2009 do roku 2011 přednášela současné umění na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 přednáší na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2005, 2006, 2007, 2010 a 2011 spolukurátovala jednodenní přehlídku videoartu Videokemp. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více na doméně actiongalleries.info nebo v knize Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011, která byla vydaná v roce 2011. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk.cz, Font atd.). Působí jako teoretička a kurátorka umění se zaměření na současné výtvarné umění.

Monika Szűcsová

Monika Szűcsová absolvovala magisterské štúdium na Filozofickej fakulte MU, obor Teorie interaktivních médií. V súčasnosti je študentka doktorandského štúdia na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty MU v Brne a pôsobí ako externá vyučujúca niekoľkých predmetov na obore Teorie interaktivních médií. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá výskumom teórie a praxe softwarového umenia, využívajúceho software ako súčasť svojej vlastnej estetiky, a to z pohľadu umeleckých realizácií ako aj kurátorskej praxe.