Artalk.cz

Jan Kolský, Vojtěch Märc a Matěj Pavlík

Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky vznikla na jaře 2017 ve složení Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit a zkoumá dějiny česko-slovenské psychotroniky a psychoenergetiky v jejím lokálním i mezinárodním dobovém kontextu, ale i jako výchozí bod pro uvažování nad současností. Na podzim 2017 připravila skupina výstavu Antény ruce: Protokoly z mimosmyslové estetiky v Ateliéru Josefa Sudka. Příspěvek Telepatologie a Parapsychogeografie jepodanou rukou či voláním po dalších citlivcích, kteří by mohli na již probíhajícím výzkumu dále participovat.

Aleksander Kmak a Piotr Policht

Aleksander Kmak je filmový a umělecký kritik, doktorand v programu Film and Visual Culture na Institutu polské kultury na Varšavské univerzitě. Píše o současném umění a publikuje eseje věnované filmové teorii, vizuální kultuře a kulturním studiím. Na Institutu polské kultury vyučuje předmět zabývající se extrémními obrazy těla. Od počátku jeho existence je přispěvatelem magazínu SZUM. Piotr Policht je uměleckým kritikem, redaktorem magazínů SZUM a BLOK a přispěvatelem portálu Culture.pl. Pracuje rovněž jako nezávislý kurátor: připravil výstavní projekty mimo jiné Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Zachęta National Gallery of Art či Gdansk City Gallery.

Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík

Lucie Rosenfeldová (*1986) a Matěj Pavlík (*1991) jsou vizuální umělci. Vystudovali UMPRUM v Praze – Lucie Rosenfeldová Ateliér sochařství, Matěj Pavlík Ateliér fotografie. Věnují se také autorským kurátorským projektům.

Martina Pachmanová

Narozena 1970, je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Viktória Pardovičová

Viktória Pardovičová študuje teóriu umenia na filozofickej fakulte MUNI v Brne. Zaujíma sa o alternatívne formy sprostredkovania umenia a kurátorstvo. Priebežne píše recenzie výstav a texty reflektujúce súčasné umenie, jeho možnosti či kritické presahy v spoločensko-kultúrnom kontexte. Je spoluzakladateľkou a kurátorkou vitrínovej Postpost gallery v Brne.

Michaela Pašteková

Narodená 1982, vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti vedie semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie. Zaoberá sa tiež vplyvom nových médií a sociálnych sietí na estetiku a hodnotenie fotografického obrazu. Popri publikačnej činnosti sa príležitostne venuje aj kurátorským projektom.

Jiří Pátek

Narozen 1970, kurátor, vedoucí Oddělení fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Vystudoval obory dějiny umění a etnologie na FF MU Brno (2001). Roku 2001 nastoupil jako asistent kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Od roku 2006 je kurátorem a vedoucím této sbírky. Zaměřen na fotografii a teorii fotografie po druhé polovině 20. století. Autor výstav Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let 20. století (2009) a Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století. (2012). Spolupracoval při přípravě řady větších i menších výstav a odborných publikací. Publikuje v časopisech Fotograf, Imago, Camera Austria, Host, Atelier, Art+Antiques ad. Příležitostná přednášková činnost pro FI MU Brno, FAMU Praha, ITF Opava. Vedl kurs Fotografie: podoby a role moderního média pro Sdružená uměnovědná studia na FF MU Brno (2008, 2010, 2011, 2012). Žije v Brně.

Matěj Pavlík

Narozen 1991, je absolventem ateliéru fotografie na UMPRUM a zároveň jedním ze spoluatorů dlouhodobého výzkumného projektu o psychotronice v Československu.

Martin Pavlis

Martin Pavlis (*1986) je absolvent bakalářského a magisterského studia na katedře Dějin umění Filozofické fakulty UK. Nyní působí na Ústavu dějin umění AV ČR v oddělení fototéky a fotoateliéru. Je členem řešitelského týmu projektu Ministerstva kultury NAKI II s názvem Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl, zkráceně SUDEK PROJECT.

Klára Peloušková

Narozena 1991, absolvovala bakalářské studium dějin umění a teorie interaktivních médií na FF MU v Brně a magisterské studium teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském programu. V letech 2013–2014 byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni a v letech 2016–2018 působila jako šéfredaktorka Artalk.cz. Nyní pracuje jako metodička na Katedře designu UMPRUM a zabývá se současnou teorií designu. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let.

Lukáš Pilka

Lukáš Pilka je designér, kritik a teoretik zabývající se interakčním a komunikačním designem, technologiemi, novými médii a překrýváním těchto oborů se světem výtvarného umění. V rámci svého doktorského výzkumu na UMPRUM se zabývá využitím neuronových sítí pro kvantitativní interpretaci klasických uměleckých děl.

Katarína Pirháčová

Katarína Pirháčová je študentkou anglickej a slovenskej filológie na FiF UK. V roku 2018 a 2019 bola ocenená v literárnej súťaži Medziriadky. V súčasnosti pracuje ako socia media manažérka, okrem iného aj pre časopis a vydavateľstvo Vlna. Literárnej a kultúrnej publicistike sa venuje od roku 2019. Jej texty vyšli v časopisoch Knižná Revue a Glosolália a na portále kinečko.com.

Jana Písaříková

Narozena 1984, působí jako kurátorka, teoretička umění, autorka krátkých novel a básní. Studuje v doktorském studiu na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně. Ve svém výzkumu se věnuje archivování a historické reflexi efemérních děl (performance art, umění pohyblivého obrazu). Společně s Andreou Vatulíkovou založila v roce 2010 asociaci Expanded performance. Kurátorství se věnuje od roku 2009 (Skříň Metthaw Barneyho, Galerie města Bratislavy, 2009; Bylo-Nebylo, Open Gallery Bratislava 2013, Alotrium, Galerie u Dobrého pastýře společně s Tomášem Hodboděm, dále kurátor v Galerii Aula FaVU VUT, dlouhodobá spolupráce s Galerií města Blanska). Od roku 2014 působí jako associate researcher v Rewind Archive, Dundee ve Skotsku.

Michaela Pixová

Michaela Pixová je sociální geografka zkoumající městská prostředí a jejich vztah k alternativním kulturám a k aktivní občanské společnosti. Titul Ph.D. získala na Přírodovědecké fakultě UK. Je aktivistka stojící u zrodu o. s. PragueWatch, někdejší aktivní členka umělecké skupiny Guma Guar, kdysi rovněž vystupující pod pseudonymem MC Mikatchou jako hlasový doprovod elektronické taneční hudby. Jako autorka publikuje zejména v online deníku A2larm a na svém blogu na Aktualne.cz, kde se zaměřuje zejména na urbanistická, environmentální, lidskoprávní a feministická témata.

Marianna Placáková

Marianna Placáková je historička umění. Zabývá se feminismem a genderovými kontexty v období státního socialismu a postsocialismu ve vztahu k vizuální produkci. Od roku 2021 je součástí výzkumného semináře Narrating Art and Feminisms: Eastern Europe and Latin America (Varšavská univerzita, Univerzita v Buenos Aires, Getty Foundation). V roce 2022 byla visiting fellow na Center for Women in the Arts and Humanities (Rutgers University). Aktuálně jí vychází článek Emancipation Despite Circumstances: The Prague Spring, (Dis)engagement on the Art Scene and the Emergence of Feminist Consciousness among Women Artists v časopise Umění (4/2022).

Ela Plíhalová

Ela Plíhalová (ona/její). Narozena 1996, studovala sociální antropologii. Společně s Ká Kortus založila podcast Rozpustilý.í, který touží po feminismu ukotveném v antikapitalismu a intersekcionalitě. Texty publikovala v Kapitálu nebo Revue Prostor.

Karolina Plinta

Karolina Plinta je kritička umění, zástupkyně šéfredaktora časopisu Szum. Absolventka dějin umění na Jagellonské univerzitě, doktorandka na fakultě Artes Liberales Varšavské univerzity. Poslední dobou také rozhlasová moderátorka programu „Godzina Szumu“ (Hodina šumu) na prvním polském sociálním rádiu Kapitał.

Ľudmila Kasaj Poláčková

Narodená 1983, absolvovala Katedru dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulty v Trnave (2007). Počas štúdií pravidelne prispievala do periodík a časopisov. Pracovala ako kurátor v Galérii umenia Ernesta Zmetáka V Nových Zámkoch (2007-2012). Krátko pôsobila ako riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave (2012). Ako kurátorka sa zaujíma hlavne o interpretáciu súčasnej maľby a možnosti závesného obrazu, nie sú jej však ani cudzie súčasné postkonceptuálne formy umenia. Blízko má aj ku kultúrnemu fundraisingu a PR. Momentálne na materskej dovolenke. Má dvoch synov Vincenta a Vavrinca.

Sylva Poláková

Narozena 1981, je filmová historička a teoretička. Ve své publikační a lektorské činnosti dlouhodobě sleduje vztahy mezi filmem, výtvarným uměním a architekturou převážně v českém prostředí posledních dvou dekád. Publikuje v časopisech (Cinepur, A2, Flash Art ad.), spolupracuje s festivaly (PAF, MFDF Jihlava), působila v distribuční společnosti Artcam a je členkou výzkumné platformy mediabaze.cz

Katarína Poliačiková

Katarína Poliačiková (*1982) je vizuálna umelkyňa, ktorá pracuje hlavne s médiom fotografie, videa a textu. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre maľby a iných médií na VŠVU v ateliéri Daniela Fischera. V rámci svojej dizertačnej práce na VŠVU sa zaoberala témou času vo fotografii. Vystavovala a zúčastnila sa viacerých rezidenčných pobytoch v New Yorku a v Európe. Okrem vizuálnej tvorby sa venuje aj písaniu. V roku 2019 vydala knižku Skipping school, learning the fire of things. Svoje texty publikuje na blogu Eggtuition, v online magazíne MAGDA mag a tiež vo svojom nedeľnom newsletteri s názvom Soft Boiled.

Tina Poliačková

Narozena 1988, vystudovala Dějiny umění na FF UK a magisterské studium Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V současnosti je doktorandkou na AVU v Praze. Spolupracuje s magazíny Art Antiques, artalk.cz, Flash Art CZ/SK nebo črtnáctidenník A2. Spolu s Lumírem Nyklem působila v rámci výstavní a organizační činnosti kolektivu A.M.180 a od roku 2017 se společně angažují v nezávislých kurátorských projektech. Věnuje se vztahům současného umění, internetové kultury, módy a hudby. Je také členkou DJ/AV kolektivu Blazing Bullets, kde vystupuje jako DJka pod pseudonymem dirrtina.

Veronika Polnická

Narozena 1986, studentka oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích. Od roku 2012 členka redakční rady studentských novin MINISTRY OF “SILLY“ TALKS . Externě spolupracuje s AJG.

Jiří Pometlo

Narozen 1974, přednáší dějiny umění a estetiku na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a na Katedře architektury Fakulty stavební Vysové školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Tomáš Pospiszyl

Narozen 1967, studoval dějiny umění na FF UK a kurátorská studia na Bard College v New Yorku. Jako kurátor, badatel a publicista se zabývá uměním 20. a 21. století. Publikoval několik knih, od antologií teoretických textů, přes monografie až po studie na pomezí dějin umění a vizuálních studií. Vyučuje na FAMU a AVU v Praze.

Lýdia Pribišová

Narodená 1980, je kurátorkou a teoretičkou umenia, žije v Bratislave. Od roku 2006 je redaktorkou, od roku 2014 managing editor časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition. Od roku 2013 je projektovou koordinátorkou tranzit.sk (www.tranzit.org). V roku 2012 založia OZ Pilot. V období 2013 spolupracovala s Kunsthalle Bratislava, kurátorovala tu sériu diskusií s názvom Lupa. Je členkou slovenskej sekcie AICA, kurátorského boardu Viafarini v Miláne a kurátorského boardu White House Biennial v Aténách. V rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu na Prague Biennale. V roku 2007 spoluzaložila galériu nemateriálneho umenia www.evolutiondelart.net. Pravidelne prispieva do časopisov Flash Art, Artribune, Luxflux a Vlna. V roku 2013 obhájila doktorát na Univerzite La Sapienza v Ríme, témou jej dizertačnej práce bolo rímske Quadriennale. Za tento výskum bola ocenená v roku 2010 Nadáciou Lemmermann.

Zuzana Friday Přikrylová

Narozena 1989, píše o hudbě převážně na volné noze od roku 2006. Její texty se objevily např. v HIS Voice, Tamto revue, Metropolis, Gagarin records fanzinu nebo na Denikreferendum.cz, Freemusic.cz, Rave.cz a Createdigitalmusic.com. Střídavě se věnuje všemu, co s hudbou souvisí, ať už se jedná o spoluorganizaci různých hudebních akcí a festivalu NewNew!, rozhlasu (pořad na Rádiu R, spolupráce na Parasol Elektroniczny), spolupráci na různorodých projektech s hudebníky i umělci (Ateliér Banka Luka, Yap Xap) nebo DJingu.

David Přílučík

David Přílučík (*1991) je absolventem pražské Akademie výtvarných umění. Během tamního studia prošel ateliéry Jiřího Lindovského, Tomáše Vaňka, Ruth Noack a Simona Waschmutha. Dále byl na stáži v Izraeli – konkrétně na Bezalel Academy of Arts and Design. Byl členem Ateliéru bez vedoucího a pracuje ve spolku Artyčok TV. Mimo Českou republiku byly jeho práce představenyi v několika dalších zemích (USA, Izrael, Německo, Rusko, Maďarsko). Se svým videem Blind Bidding Přílučík vyhrál hlavní cenu soutěže Jiné Vize CZ na 16. Přehlídce filmové animace a současného umění PAF Olomouc.

Julius Pristauz

Žije a pracuje vo Viedni. Popri nezávislej umeleckej činnosti pôsobí ako kurátor na voľnej nohe, redaktor a novinár v oblasti súčasnej kultúry. Pristauz študoval transmediálne umenie na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni a v Ateliéri performancie na Fakulte výtvarných umení v Brne. Je spoluzakladateľom a spoluriaditeľom Kunstverein Fonda, ktorý bol založený v roku 2019. Pracoval aj ako prispievateľ a redaktor pre rôzne online a tlačové médiá vrátane KubaParis, Glamcult, PW-Magazine, Conceptual Fine Arts a iných.

Hannah Proctor

Působí na ICI v Berlíně. Zajímá se o historii a teorii radikální psychiatrie (v širokém slova smyslu) a citové dějiny levice. Momentálně pracuje na knize vycházející z její disertace s názvem Psychologies in Revolution: Alexander Luria, Soviet Subjectivity and Cultural History a připravuje nový projekt zabývající se fenoménem vyhoření v aktivistických komunitách.

Tomáš Psutka

Narozen 1991, vystudoval učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy na KVV PdF UPOL a nyní je studentem doktorského studijního programu Studia kulturních průmyslů na FF UPOL. Ve své disertační práci se zabývá pronikáním sociálních sítí do profesního života umělců.

Jiří Ptáček

Narozen 1975, působí jako kritik a kurátor. Od roku 1998 publikuje v periodickém tisku a v odborných časopisech. V letech 2003 až 2006 působil jako šéfredaktor časopisu Umělec. V letech 2007 až 2008 byl kurátorem Galerie NoD v Praze. V letech 2009 až 2011 působil jako umělecký vedoucí a asistent v Ateliéru video na FaVU v Brně. V roce 2011 připravil celoroční výstavní program pro Galerii mladých v Brně s názvem Galerie Mládí. Od roku 2012 je kurátorem Fotograf Gallery v Praze a od roku 2015 také jedním z kurátorů Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. V roce 2015 za činnost v oblasti umělecké kritiky získal Cenu Věry Jirousové.

Noemi Purkrábková

Noemi Purkrábková (*1994) je studentka magisterského studia filmové a audiovizuální teorie na FF UK, spoluzakladatelka amorfního uměleckého kolektivu BCAA system a členka DJ uskupení Blazing Bullets. Absolvovala studijní stáže na Freie Universität Berlin a katedře filozofie pařížské Nanterre. V teorii, praxi i hudbě se věnuje především vztahu digitálních technologií a vizuální kultury a často se při tom pohybuje na nejasném území mezi teorií a fikcí.