Artalk.cz

Jan Kolský, Vojtěch Märc a Matěj Pavlík

Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky vznikla na jaře 2017 ve složení Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit a zkoumá dějiny česko-slovenské psychotroniky a psychoenergetiky v jejím lokálním i mezinárodním dobovém kontextu, ale i jako výchozí bod pro uvažování nad současností. Na podzim 2017 připravila skupina výstavu Antény ruce: Protokoly z mimosmyslové estetiky v Ateliéru Josefa Sudka. Příspěvek Telepatologie a Parapsychogeografie jepodanou rukou či voláním po dalších citlivcích, kteří by mohli na již probíhajícím výzkumu dále participovat.

Aleksander Kmak a Piotr Policht

Aleksander Kmak je filmový a umělecký kritik, doktorand v programu Film and Visual Culture na Institutu polské kultury na Varšavské univerzitě. Píše o současném umění a publikuje eseje věnované filmové teorii, vizuální kultuře a kulturním studiím. Na Institutu polské kultury vyučuje předmět zabývající se extrémními obrazy těla. Od počátku jeho existence je přispěvatelem magazínu SZUM. Piotr Policht je uměleckým kritikem, redaktorem magazínů SZUM a BLOK a přispěvatelem portálu Culture.pl. Pracuje rovněž jako nezávislý kurátor: připravil výstavní projekty mimo jiné Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Zachęta National Gallery of Art či Gdansk City Gallery.

Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík

Lucie Rosenfeldová (narozena 1986) a Matěj Pavlík (narozen 1991) studují na UMPRUM v Praze - Lucie v Ateliéru sochařství, Matěj v Ateliéru fotografie. Oba jsou členy Ateliéru bez vedoucího.

Martina Pachmanová

Narozena 1970, je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Michaela Pašteková

Narodená 1982, vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti vedie semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie. Zaoberá sa tiež vplyvom nových médií a sociálnych sietí na estetiku a hodnotenie fotografického obrazu. Popri publikačnej činnosti sa príležitostne venuje aj kurátorským projektom.

Jiří Pátek

Narozen 1970, kurátor, vedoucí Oddělení fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Vystudoval obory dějiny umění a etnologie na FF MU Brno (2001). Roku 2001 nastoupil jako asistent kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Od roku 2006 je kurátorem a vedoucím této sbírky. Zaměřen na fotografii a teorii fotografie po druhé polovině 20. století. Autor výstav Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let 20. století (2009) a Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století. (2012). Spolupracoval při přípravě řady větších i menších výstav a odborných publikací. Publikuje v časopisech Fotograf, Imago, Camera Austria, Host, Atelier, Art+Antiques ad. Příležitostná přednášková činnost pro FI MU Brno, FAMU Praha, ITF Opava. Vedl kurs Fotografie: podoby a role moderního média pro Sdružená uměnovědná studia na FF MU Brno (2008, 2010, 2011, 2012). Žije v Brně.

Matěj Pavlík

Narozen 1991, je absolventem ateliéru fotografie na UMPRUM a zároveň jedním ze spoluatorů dlouhodobého výzkumného projektu o psychotronice v Československu.

Martin Pavlis

Martin Pavlis (*1986) je absolvent bakalářského a magisterského studia na katedře Dějin umění Filozofické fakulty UK. Nyní působí na Ústavu dějin umění AV ČR v oddělení fototéky a fotoateliéru. Je členem řešitelského týmu projektu Ministerstva kultury NAKI II s názvem Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl, zkráceně SUDEK PROJECT.

Klára Peloušková

Narozena 1991, absolvovala bakalářské studium dějin umění a teorie interaktivních médií na FF MU v Brně a magisterské studium teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském programu. V letech 2013–2014 byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni a v letech 2016–2018 působila jako šéfredaktorka Artalk.cz. Nyní pracuje jako metodička na Katedře designu UMPRUM a zabývá se současnou teorií designu. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let.

Lukáš Pilka

Lukáš Pilka je designér, kritik a teoretik zabývající se interakčním a komunikačním designem, technologiemi, novými médii a překrýváním těchto oborů se světem výtvarného umění. V rámci svého doktorského výzkumu na UMPRUM se zabývá využitím neuronových sítí pro kvantitativní interpretaci klasických uměleckých děl.

Jana Písaříková

Narozena 1984, působí jako kurátorka, teoretička umění, autorka krátkých novel a básní. Studuje v doktorském studiu na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně. Ve svém výzkumu se věnuje archivování a historické reflexi efemérních děl (performance art, umění pohyblivého obrazu). Společně s Andreou Vatulíkovou založila v roce 2010 asociaci Expanded performance. Kurátorství se věnuje od roku 2009 (Skříň Metthaw Barneyho, Galerie města Bratislavy, 2009; Bylo-Nebylo, Open Gallery Bratislava 2013, Alotrium, Galerie u Dobrého pastýře společně s Tomášem Hodboděm, dále kurátor v Galerii Aula FaVU VUT, dlouhodobá spolupráce s Galerií města Blanska). Od roku 2014 působí jako associate researcher v Rewind Archive, Dundee ve Skotsku.

Michaela Pixová

Michaela Pixová je sociální geografka zkoumající městská prostředí a jejich vztah k alternativním kulturám a k aktivní občanské společnosti. Titul Ph.D. získala na Přírodovědecké fakultě UK. Je aktivistka stojící u zrodu o. s. PragueWatch, někdejší aktivní členka umělecké skupiny Guma Guar, kdysi rovněž vystupující pod pseudonymem MC Mikatchou jako hlasový doprovod elektronické taneční hudby. Jako autorka publikuje zejména v online deníku A2larm a na svém blogu na Aktualne.cz, kde se zaměřuje zejména na urbanistická, environmentální, lidskoprávní a feministická témata.

Marianna Placáková

Marianna Placáková je historička umění. V roce 2017 vystudovala teorii a dějiny umění na UMPRUM. V současnosti je doktorandkou Ústavu pro dějiny umění FF UK a ve své dizertační práci se věnuje genderové politice v období státního socialismu. Kurátorsky připravila výstavu Já, Naděžda Plíšková, která právě probíhá v Museu Kampa a představuje tvorbu autorky z feministických pozic.

Ľudmila Kasaj Poláčková

Narodená 1983, absolvovala Katedru dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulty v Trnave (2007). Počas štúdií pravidelne prispievala do periodík a časopisov. Pracovala ako kurátor v Galérii umenia Ernesta Zmetáka V Nových Zámkoch (2007-2012). Krátko pôsobila ako riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave (2012). Ako kurátorka sa zaujíma hlavne o interpretáciu súčasnej maľby a možnosti závesného obrazu, nie sú jej však ani cudzie súčasné postkonceptuálne formy umenia. Blízko má aj ku kultúrnemu fundraisingu a PR. Momentálne na materskej dovolenke. Má dvoch synov Vincenta a Vavrinca.

Sylva Poláková

Narozena 1981, je filmová historička a teoretička. Ve své publikační a lektorské činnosti dlouhodobě sleduje vztahy mezi filmem, výtvarným uměním a architekturou převážně v českém prostředí posledních dvou dekád. Publikuje v časopisech (Cinepur, A2, Flash Art ad.), spolupracuje s festivaly (PAF, MFDF Jihlava), působila v distribuční společnosti Artcam a je členkou výzkumné platformy mediabaze.cz

Katarína Poliačiková

Katarína Poliačiková (*1982) je vizuálna umelkyňa, ktorá pracuje hlavne s médiom fotografie, videa a textu. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre maľby a iných médií na VŠVU v ateliéri Daniela Fischera. V rámci svojej dizertačnej práce na VŠVU sa zaoberala témou času vo fotografii. Vystavovala a zúčastnila sa viacerých rezidenčných pobytoch v New Yorku a v Európe. Okrem vizuálnej tvorby sa venuje aj písaniu. V roku 2019 vydala knižku Skipping school, learning the fire of things. Svoje texty publikuje na blogu Eggtuition, v online magazíne MAGDA mag a tiež vo svojom nedeľnom newsletteri s názvom Soft Boiled.

Martina Poliačková

Narozena 1988, vystudovala Dějiny umění na FF UK a následně ukončila magisterské studium Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. Pracuje jako námezdní kulturní dělnice a je spoluzakladatelkou DJ kolektivu Blazing Bullets. Věnuje se vztahům současného umění, módy a internetové kultury.

Veronika Polnická

Narozena 1986, studentka oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích. Od roku 2012 členka redakční rady studentských novin MINISTRY OF “SILLY“ TALKS . Externě spolupracuje s AJG.

Jiří Pometlo

Narozen 1974, přednáší dějiny umění a estetiku na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a na Katedře architektury Fakulty stavební Vysové školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Tomáš Pospiszyl

Narozen 1967, studoval dějiny umění na FF UK a kurátorská studia na Bard College v New Yorku. Jako kurátor, badatel a publicista se zabývá uměním 20. a 21. století. Publikoval několik knih, od antologií teoretických textů, přes monografie až po studie na pomezí dějin umění a vizuálních studií. Vyučuje na FAMU a AVU v Praze.

Lýdia Pribišová

Narodená 1980, je kurátorkou a teoretičkou umenia, žije v Bratislave. Od roku 2006 je redaktorkou, od roku 2014 managing editor časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition. Od roku 2013 je projektovou koordinátorkou tranzit.sk (www.tranzit.org). V roku 2012 založia OZ Pilot. V období 2013 spolupracovala s Kunsthalle Bratislava, kurátorovala tu sériu diskusií s názvom Lupa. Je členkou slovenskej sekcie AICA, kurátorského boardu Viafarini v Miláne a kurátorského boardu White House Biennial v Aténách. V rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu na Prague Biennale. V roku 2007 spoluzaložila galériu nemateriálneho umenia www.evolutiondelart.net. Pravidelne prispieva do časopisov Flash Art, Artribune, Luxflux a Vlna. V roku 2013 obhájila doktorát na Univerzite La Sapienza v Ríme, témou jej dizertačnej práce bolo rímske Quadriennale. Za tento výskum bola ocenená v roku 2010 Nadáciou Lemmermann.

Zuzana Friday Přikrylová

Narozena 1989, píše o hudbě převážně na volné noze od roku 2006. Její texty se objevily např. v HIS Voice, Tamto revue, Metropolis, Gagarin records fanzinu nebo na Denikreferendum.cz, Freemusic.cz, Rave.cz a Createdigitalmusic.com. Střídavě se věnuje všemu, co s hudbou souvisí, ať už se jedná o spoluorganizaci různých hudebních akcí a festivalu NewNew!, rozhlasu (pořad na Rádiu R, spolupráce na Parasol Elektroniczny), spolupráci na různorodých projektech s hudebníky i umělci (Ateliér Banka Luka, Yap Xap) nebo DJingu.

Hannah Proctor

Působí na ICI v Berlíně. Zajímá se o historii a teorii radikální psychiatrie (v širokém slova smyslu) a citové dějiny levice. Momentálně pracuje na knize vycházející z její disertace s názvem Psychologies in Revolution: Alexander Luria, Soviet Subjectivity and Cultural History a připravuje nový projekt zabývající se fenoménem vyhoření v aktivistických komunitách.

Jiří Ptáček

Narozen 1975, působí jako kritik a kurátor. Od roku 1998 publikuje v periodickém tisku a v odborných časopisech. V letech 2003 až 2006 působil jako šéfredaktor časopisu Umělec. V letech 2007 až 2008 byl kurátorem Galerie NoD v Praze. V letech 2009 až 2011 působil jako umělecký vedoucí a asistent v Ateliéru video na FaVU v Brně. V roce 2011 připravil celoroční výstavní program pro Galerii mladých v Brně s názvem Galerie Mládí. Od roku 2012 je kurátorem Fotograf Gallery v Praze a od roku 2015 také jedním z kurátorů Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. V roce 2015 za činnost v oblasti umělecké kritiky získal Cenu Věry Jirousové.

Noemi Purkrábková

Noemi Purkrábková (*1994) je studentka magisterského studia filmové a audiovizuální teorie na FF UK, spoluzakladatelka amorfního uměleckého kolektivu BCAA system a členka DJ uskupení Blazing Bullets. Absolvovala studijní stáže na Freie Universität Berlin a katedře filozofie pařížské Nanterre. V teorii, praxi i hudbě se věnuje především vztahu digitálních technologií a vizuální kultury a často se při tom pohybuje na nejasném území mezi teorií a fikcí.